Back

Anunt asupra luarii deciziei etapei de incadrare titular SC CLEAN & DRINK SRL

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului ,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul ““Construire spalatorie auto, vulcanizare, spatiu birou, anexe, grupuri sanitare, bar si terasa”,  mun.Slobozia, Soeseaua Bucuresti-Constanta, nr.20 A, jud.Ialomita, titular SC CLEAN & DRINK SRL

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi orele 08.00-16.30 si vineri orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 23.05.2018. Data afisarii anuntului pe site 16.05.2018