Back

Anunt asupra luarii deciziei etapei de incadrare titular SC PLANTAGRO –COM SRL

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului ,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul “CONSTRUIRE UNITATE DEPOZITARE CEREALE IN COMUNA COSAMBESTI, JUDETUL IALOMITA  , propus a fi amplasat in com. Cosambesti, sat Gimbasani, sos. Slobozia – Tandarei,nr. 108,  judeţul Ialomiţa , titular SC PLANTAGRO –COM   SRL. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi orele 08.00-16.30 si vineri orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 08.06.2018.