Back

Anunt asupra luarii deciziei etapei de incadrare titular SC SOMALEX SRL

            Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „EXTINDERE II DEPOZIT DE CEREALE PENTRU EXPLOATATIA AGRICOLA A SC SOMALEX SRL SLOBOZIA”,  propus a fi amplasat in extravilanul comunei Ciulnita, sat Poiana – cartier Ghimpati, tarla 215/10, parcela 1 – lot 2,  jud. Ialomita, titular SC SOMALEX SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni- joi 08.00-16.30 si vineri 08.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro