Back

Anunt asupra luarii deciziei etapei de incadrare titular U.A.T. MUNICIPIUL FETESTI.

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului ,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul “Sistem integrat de transport durabil in municipiul Fetesti, obiect I – lucrari de modernizare pentru infrastructura rutiera”, propus a fi amplasat in mun. Fetesti, str. Aviatiei, str. Baraganului, str. Scolii, str. Catinei, str. Vesniciei, str. Serii, str. Tandarei, str. Promenadei, str. M. Sadoveaanu, str. Calarasi, judeţul Ialomiţa, titular U.A.T. MUNICIPIUL FETESTI.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi orele 08.00-16.30 si vineri orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 15.05.2018. Data afisarii anuntului pe site 07.05.2018