Back

Anunt asupra luarii deciziei etapei de incadrare titular UAT FETESTI

Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului ,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul “ Extinderea si dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului din structura Spitalului Municipal ,,Anghel Saligny’’ Fetesti”,  propus a fi amplasat in loc. Fetesti, judeţul Ialomiţa, titular UAT FETESTI. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi orele 08.00-16.30 si vineri orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 23.05.2018. Data afisarii anuntului pe site 16.05.2018