ATENȚIE!

Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunță că, din motive tehnice (lipsă servicii mentenanță), Sistemul Informatic Integrat de Mediu (https://raportare.anpm.roeste nefuncțional. Ne cerem scuze pentru inconveniențele create și vă mulțumim pentru înțelegere!

Imediat ce va deveni funcțional, vă vom comunica posibilitatea raportărilor în SIM, pe domeniile aferente.

Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale: Descarca aici

ANUNŢ IMPORTANT

                Urmare a prevederilor HG   nr. 394/2020 din 18 mai 2020  privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi a Hotărârii  CNSU nr. 28/11.06.2020, privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual, aplicabile începând cu data de 15.06.2020,

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat că începând cu data de 15 iunie 2020 se reia activitatea de relaţii cu publicul.

 

  • Depunerea solicitărilor pentru emiterea actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru informaţii sau petiţii, se realizează, de preferinţă, prin e-mail, fax sau curier poştal, dar şi la sediul APM Iaşi, cu respectarea următoarelor reguli :

 -  Programul de lucru cu publicul:  Luni - Joi în intervalul orar 09:00 -14:00;

          - Accesul persoanelor în incinta APM Iaşi se face controlat, numai însoţit de personal APM Iaşi şi cu respectarea  traseelor de acces stabilite şi marcate corespunzător;  

          - Sunt obligatorii purtarea măştii de protecţie, triajul epidemiologic şi dezinfectarea mâinilor.  

  • Plata tarifelor de mediu se va face numai prin ORDIN DE PLATĂ sau MANDAT POŞTAL în Cont bancar - RO71TREZ4065032XXX000632  - Trezoreria Municipiului Iaşi, cod fiscal APM Iaşi 4540852 .
  • Actele de reglementare emise de APM Iaşi se vor transmite, scanat, titularilor de planuri/proiecte/activităţi, iar ridicarea lor în varianta originală se va face la sediul APM Iaşi, cu respectarea regulilor menţionate mai sus.   
  • Pentru informaţii suplimentare vă recomandăm să contactaţi serviciile/birourile/compartimentele de specialitate, prin telefon sau e-mail.

Detalii la http://apmis.anpm.ro/web/apm-iasi/contact

Ne dorim să fim în siguranţă cu toţii !!!

Vă mulţumim pentru înţelegere!

                                                                                  

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la urmatoarele adrese:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAŞI

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

15 RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Iaşi anunţă publicul interesat că începând cu data de 3 octombrie 2016 îşi desfăşoară activitatea la noul sediu din Calea Chişinăului nr. 43 (fosta cantină Tehnoton). 

  Pentru consultarea site-ului vechi APM Iaşi, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva@anpm.ro

Formularul online
de inregistrare

Pentru crearea unui cont de acces in Sistemul Integrat de Mediu acesati: Raportare ANPM

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi se reorganizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi este asigurată de un director executiv numit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii.

 

Iaşi, Calea Chişinăului nr. 43 (fosta cantină Tehnoton)

Telefon: 0232/215497

Fax: 0232/214357

e-mail: office@apmis.anpm.ro

Date necesare pentru plăți:
Cod fiscal:                   4540852
Cont de plată tarife:   RO71TREZ4065032XXX000632
Trezoreria:                   Iaşi
Beneficiar:                   APM Iaşi
NOTĂ:  o copie din extrasul de cont, vizat de Bancă/Trezorerie, care cuprinde operatiunea efectuata, se va depune, odata cu dosarul de documentatie, pentru justificarea plătii, la sediul APM Iaşi