Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale: Descarca aici

31.03.2020

ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195/ 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României precum și a Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență cu privire la adoptarea de măsuri pentru a preveni răspândirea infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, vă comunicăm următoarele:

  • Activitatea cu publicul la sediul instituţiei se suspendă pe toată perioada stării de urgenţă.
  • Depunerea solicitărilor pentru emiterea actelor de reglementare din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru informaţii sau petiţii se realizează numai prin e-mail, fax sau curier poştal.
  • Actele de reglementare emise de APM Iaşi se vor transmite, scanat, titularilor de planuri/proiecte/activităţi, urmând ca după încetarea stării de urgență să fie ridicate, în original, de la sediul APM Iaşi.
  • Plata tarifelor de mediu se va face numai prin ORDIN DE PLATĂ sau  MANDAT POŞTAL (Cont bancar -  RO71TREZ4065032XXX000632, Banca - Trezoreria Municipiului Iaşi, Cod fiscal - 4540852)
  • Raportările se vor transmite numai prin e-mail la office@apmis.anpm.ro
  • Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să contactați direcțiile de specialitate, prin telefon sau e-mail.
  • Detalii la: http://apmis.anpm.ro/web/apm-iasi/contact.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la urmatoarele adrese:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAŞI

Calea Chișinăului nr. 43, Cod poștal 700179

E-mail: office@apmis.anpm.ro; Tel. 0232/215.497; Fax 0232/214.357

15 RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Iaşi anunţă publicul interesat că începând cu data de 3 octombrie 2016 îşi desfăşoară activitatea la noul sediu din Calea Chişinăului nr. 43 (fosta cantină Tehnoton). 

  Pentru consultarea site-ului vechi APM Iaşi, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva@anpm.ro

Formularul online
de inregistrare

Pentru crearea unui cont de acces in Sistemul Integrat de Mediu acesati: Raportare ANPM

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi se reorganizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi este asigurată de un director executiv numit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii.

 

Iaşi, Calea Chişinăului nr. 43 (fosta cantină Tehnoton)

Telefon: 0232/215497

Fax: 0232/214357

e-mail: office@apmis.anpm.ro

Date necesare pentru plăți:
Cod fiscal:                   4540852
Cont de plată tarife:   RO71TREZ4065032XXX000632
Trezoreria:                   Iaşi
Beneficiar:                   APM Iaşi
NOTĂ:  o copie din extrasul de cont, vizat de Bancă/Trezorerie, care cuprinde operatiunea efectuata, se va depune, odata cu dosarul de documentatie, pentru justificarea plătii, la sediul APM Iaşi