Anunţuri dezbateri/ consultări ale publicului

APM IAȘI anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului și studiu de evaluare adecvată, pentru proiectul „ Lucrări pentru decolmatare, reprofilare şi...

Anunţuri publice - Evaluare Adecvată

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii studiului de evaluare adecvata „ Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul “La Păstrăvărie”, curs de apă râu Moldova, mal stâng,...

Anunţuri publice - decizii de emitere a acordului de mediu

    APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluare adecvata, în cadrul procedurii de evaluare...

Anunţuri publice - decizia etapei de încadrare 2014 -2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul ...

Anunţuri publice - decizia etapei de încadrare

  APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Extindere sistem de...

Anunţuri publice - depunere solicitare de emitere a acordului de mediu

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Imprejmuire provizorie a terenului proprietate si organizare de santier si construire...