Back

Anunţuri publice - decizia etapei de încadrare

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluarea impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate pentru proiectul “Construire imobil locuinţă şi spaţiu cu funcţiuni mixte, împrejmuire şi amenajare teren, anexe, branşamente utilităţi şi organizare de şantie”, propus a fi amplasat în comuna Rediu, satul Rediu, şos. Valea Rediului, P1A, P2F, NC.-4277, judeţul Iasi, titular GABORAN ALEXANDRA si GABORAN ALEXANDRU...

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI, Calea Chişinăului. nr. 43, in zilele de luni- vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 07.06.2020

Data afişării anunţului pe site   29.05.2020

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului - fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Construire ansamblu rezidenţial pe teren proprietate - conform PUZ aprobat cu HCL nr. 579/20.12.2018", propus a fi amplasat în municipiul Iaşi, str. Aeroportului, FN, NC 133514, judeţul Iaşi, titular S.C. MAPAMOND AGENCY S.R.L,

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iaşi, calea Chişinăului, nr. 43, judeţul Iaşi, în zilele de Luni-Joi, între orele 9.00-16.30 şi Vineri 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 07.06.2020.

Data afişării anunţului pe site 29.05.2020

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului  -nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Înfiinţare reţea de distribuţie a gazelor naturale în comuna Aroneanu, judeţul Iaşi cu satele aparţinătoare: Aroneanu, Dorobanţ, Şorogari, Rediu-Aldei”, propus a fi amplasat în  satele Aroneanu, Dorobanţ, Şorogari, Rediu-Aldei, comuna Aroneanu,  judeţul Iaşi, titular  UAT ARONEANU

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI, Calea Chişinăului. nr. 43, in zilele de luni- vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro.   

 Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.06.2020

    Data afişării anunţului pe site  28.05.2020

       

 Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul: Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi birouri pe teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr. 432/28.09.2018, propus a fi amplasat în municipiul Iaşi, şos. Nicolina, nr. 60, NC 155505, judeţul Iaşi, titular ADUMITROAEI CONSTANTIN şi ADUMITROAEI CLAUDIA.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iaşi, calea Chişinăului, nr. 43, judeţul Iaşi, în zilele de Luni-Joi, între orele 9.00-16.30 și Vineri 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.

        Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.06.2020.

        Data afişării anunţului pe site 25.05.2020

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluarea impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate pentru proiectul Construire locuinţe colective şi împrejmuire teren proprietate, desfiinţare construcţie existentă, coform PUZ aprobat prin HCL nr. 353/ 26.09.2005”, propus a fi amplasat în municipiul Iaşi, T.60, Cartier Colina Insorită, T(60) N.C.-156911, 137117, 156467, 156468, 142342, 158298, 120619, 136511, judeţul Iasi, titular COZMA EDUARD CORNELIU.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI, Calea Chişinăului. nr. 43, in zilele de luni- vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 01.06.2020

Data afişării anunţului pe site   22.05.2020

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi a evaluarii impactului asupra corpurilor de apă, fără evaluarea adecvata, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Reconectare și restaurare luncă inundabilă, remeandrare curs de apă Jijia ” propus a fi realizat pe raza localității Dorohoi, comunei Șendreni  și comunei Broscăuți, jud. Botoșani si comunelor Holboca, Țuțora, Golăești, Popricani, Ungheni și Victoria, județul Iași, titular ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT BÂRLAD.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Iasi .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 02.06.2020

    Data afişării anunţului pe site 21.05.2020

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “Construire locuinţe colective în regim D+P+4E, împrejmuire teren, organizare de şantier, branşament utilităţi şi sistematizare curs de apă”, propus a fi amplasat în  strada Sf. Ilie, nr.25A, sat Vişan, comuna Bârnova, titular  SC ONSTRUCŢII BOICU SRL

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI  din Calea Chisinaului, nr.43 , în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 24.05.2020.

    Data afişării anunţului pe site  15.05.2020

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluarea impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate pentru proiectul “Construire locuinţă colectivă, împrejmuire şi amenajare teren, anexe, branşamente utilităţi şi organizare de şantier”, propus a fi amplasat în comuna Rediu, satul Rediu, P1A, NC.-69610, judeţul Iasi, titular ONOFREI NICOLAI şi ONOFREI DUDUTA..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI, Calea Chişinăului. nr. 43, in zilele de luni- vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 22.05.2020

Data afişării anunţului pe site   13.05.2020

  Autoritatea competentă pentru protecţia mediului IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, pentru proiectul Extindere retea canalizare in comuna Sipote, propus a fi amplasat în satul Iazu – Nou, comuna Sipote, judetul Iasi, titular S.C TRANS GIGEL S.R.L.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi din municipiul iasi, calea Chisnaului, nr. 43 , în zilele de L-J, între orele 8- 16,30 si Vineri, intre orele 8,00- 14 , 00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Iasi .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.05.2020 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site 11.05.2020

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluarea impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate pentru proiectul “Demolare construcţie existent, construire spaţiu comercial P (birouri, spaţii de depozitare), amplasare totem, firmă şui reclamă luminoasă, amenajare parcare şi alei pietonale şi carosabile, împrejmuire,  organizare de şantier, racorduri utilităţi” propus a se realiza în comuna Miroslava, satul Valea Adâncă, strada Livezilor, nr.2, NC.- 86751, titular SC INTERMAG SRL prin TOFAN VASILE.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI, Calea Chişinăului. nr. 43, in zilele de luni- vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 16.05.2020

Data afişării anunţului pe site   07.05.2020

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluarea impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate pentru proiectul Construire locuinţe colective, împrejmuire şi amenajare teren, branşamente utilităţi şi organizare de şantier ”, propus a fi amplasat în comuna Rediu, satul Rediu, strada Dealul Zorilor, T.59, P.2133/7/6, P1P, P2P, NC.- 64556, titular SC STONE ESTATE SRL prin STOEAN LUCIAN..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI, Calea Chişinăului. nr. 43, in zilele de luni- vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 16.05.2020

Data afişării anunţului pe site   07.05.2020

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi a evaluării adecvate, fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă,, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Scoatere definitivă din fondul forestier a unei suprafețe totale de 0.04 ha, cu compensare de teren, în scopul Construire împrejmuire, alei, căi de acces, casă de vacanță, organizare de șantier,  propus a fi amplasat în extravilan com. Deleni jud. Iași, Lotul 6: CF nr. 61742, NC 61742; Lotul 4:, CF nr. 61753, NC 61753, titular De Fay Ștefan Grigore .

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Iasi .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 16.05.2020

    Data afişării anunţului pe site 06.05.2020

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru proiectul „Lucrări pentru decolmatare, regularizare şi reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregatelor minerale în perimetrul “Lespezi 1”, râu Siret, mal stăng, comuna Lespezi, judeţul Iaşi”, propus a fi amplasat în comuna Lespezi, extravilan, cod cadastral XII.1, T.9.16, Parcela: 173,361,364,365, râul Siret, jud. Iaşi, titular S.C. TEHNO FOREST S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI, Calea Chişinăului. nr. 43, in zilele de luni- vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 16.05.2020

Data afişării anunţului pe site   06.05.2020

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluarea impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate pentru proiectul “Construire 10 locuinţe colective D+P+2E+M, împrejmuire, anexe aferente funcţiunii de locuire, racorduri utilităţi, organizare de şantier ”, propus a fi amplasat în comuna Miroslava, satul Valea Adăncă, strada Principală, NC.- 89143, judetul Iaşi, titular SC GRAL CONSTRUCT SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI, Calea Chişinăului. nr. 43, in zilele de luni- vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  16.05.2020

Data afişării anunţului pe site   06.05.2020

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Reţea alimentare cu energie electrică medie tensiune (LES 20Kv) şi post de transformare (abonat) PTAb 20/0,4Kv-400Kva, pentru imobil administrat de ISU Iaşi-Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din Romania şi Republica Moldova, situat în Iaşi, bd. C.A.Rosetti, FN, NR.CAD.  131088”, propus a fi amplasat în  Bulevardul C.A. Rosetti, municipiul Iaşi,  judeţul Iaşi, titular MUNICIPIUL IAŞI.   

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI  din Calea Chisinaului, nr.43 , în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 13.05.2020.

    Data afişării anunţului pe site  04.05.2020

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Sistem de colectare și tratare a apelor uzate menajere la Spitalul Clinic de Recuperare Iași, str. Pantelimon Halipa nr. 14, nr. cad. 147925” propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Pantelimon Halipa nr. 14, nr. cad. 147925, jud. Iași, titular SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 13.05.2020.

    Data afişării anunţului pe site 04.05.2020

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără  efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru  proiectul „Construire birouri, locuințe de serviciu, spații de depozitare”propus a fi amplasat in jud. Iași, sat Moțca, com. Moțca, incinta bazei de producție, beneficiar SC DAROCONSTRUCT SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 08.05.2020

Data afişării anunţului pe site

28.04.2020

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Demolare Piața Pod de Piatră” propus a fi amplasat în mun. Iași, bld. Nicolae Iorga, Piața Podul de Piatră, județul Iași, titular MUNICIPIUL IAȘI PRIN DIRECȚIA EXPLOATARE PATRIMONIU

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 04.05.2019.

    Data afişării anunţului pe site 25.04.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului, pentru  proiectul “Modificare (traseu) A.C. nr. 3/21.01.2019”propus a fi amplasat in jud. Iași, extravilan com. Grajduri și com. Mogoșești, beneficiar SNTGN TRANSGAZ SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  24.04.2020

Data afişării anunţului pe site

14.04.2020

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere clădire administrativă și hală de producție pe teren proprietate”  propus a fi amplasat în mun. Iași, șos. Iași-Ungheni nr. 2, înscris în CF nr. 120030, 127697, jud. Iași, titular S.C. INNOVATE INFORMATIONAL TECHNOLOGY S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 16.04.2020.

    Data afişării anunţului pe site 06.04.2020

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire locuințe colective, spații birouri, alimentație publică, spații comerciale și funcțiuni asociate conform PUZ aprobat prin HCL nr. 518 din 29.11.2018 și realizare parcare supraterană pe parcela identificată cu nr. cadastral 162399” propus a fi amplasat în mun. Iași, bulevardul Poitiers nr. 2, NC 156599, 162399, jud. Iași, titular S.C. CAT CONSTRUCT GRUP S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 13.03.2020.

    Data afişării anunţului pe site 23.03.2020

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire centrul de sănătate Sf. Efrem” propus a fi amplasat în municipiul Iași, zona Bucium, CF nr. 140516, jud. Iași, titular . S.C. MEDYMENTENANCE S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 15.03.2020.

    Data afişării anunţului pe site 06.03.2020

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire centru de excelență transfrontalier în depistarea și tratarea demenței Alzheimer” propus a fi amplasat în sat Pădureni, comuna Grajduri, nr. cadastral 60817, jud. Iași, titular INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IAȘI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 15.03.2020.

    Data afişării anunţului pe site 06.03..2020.

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire hotel cu apartamente prin modificare AC nr. 1205/12.09.2008” propus a fi amplasat în municipiul Iași, str. Ciurchi nr. 37, CF nr. 165772, jud. Iași, titular S.C. 3D FUSION S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 23.03.2020.

    Data afişării anunţului pe site 02.03.2020

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire structură de cazare” propus a fi amplasat în municipiul Iași, intravilan, front la str. Nuferilor, CF nr. 122984, jud. Iași, titular . S.C. ONE HIT S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 23.02.2020.

    Data afişării anunţului pe site 14.02.2020

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire imobil aparthotel prin demolare construcții existente pe teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr. 104/28.02.2018” propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Th. Rașcanu nr. 19, NC 160460, jud. Iași, titular . S.C. EDIL CONSTRUCT IAȘI S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 23.02.2020.

    Data afişării anunţului pe site 14.02..2020.

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire hale de producție și birouri, împrejmuire, organizare de șantier, racord utilități” propus a fi amplasat în sat Brătuleni, comuna Miroslava, NC 85231, jud. Iași, titular S.C. SCREEN-O TRANSFER S.RL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.02.2020.

    Data afişării anunţului pe site 31.01.2020

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire hale de producție și dotări cu echipamente” propus a fi amplasat în sat Brătuleni, comuna Miroslava, NC 89803, jud. Iași, titular S.C. RESONANCE DISTRIBUTION S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.02.2020.

    Data afişării anunţului pe site 31.01.2020

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului, pentru  proiectul “Construire camin studentesc, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 456/2017” propus a fi realizat în municipiul Iasi, bdul prof. D. Mangeron nr. 1-73, beneficiar UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  02.03.2020

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului, pentru  proiectul DESFIINTARE CONSTRUCTII: C15, C19 NC133197, C2-C6 NC133187; C1-C5 NC133178; C1-C3 NC133179; C1-C6 NC133191”, amplasat în interiorul fabricii ANTIBIOTICE, Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, beneficiar S.C. ANTIBIOTICE SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  31.01.2020

Data afişării anunţului pe site

21.01.2020

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului, pentru  proiectul “„Modificare proiect initial autorizat cu A.C. nr. 981/26.09.2018 aflat in curs de executie – consolidare versant, construire parcare subterana si imprejmuire teren proprietate si teren concesionat – conform PUZ aprobat cu HCL 320/30.06.2009”propus a fi amplasat in str. Elena Doamna nr. 27-31 si stradela Alba nr. 2, mun. Iasi, beneficiar SC M CHIM SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  27.01.2020

Data afişării anunţului pe site

17.01.2020

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire centru comercial, gospodărire de apă și împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces și amplasare mijloace publicitare, pe teren proprietate-conform PUZ aprobat cu HCL nr. 330/29.08.2019” propus a fi amplasat în municipiul Iași, șoseaua Moara de Foc nr. 2, CF nr. 159601, titular S.C. COMPAN S.A..

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26.01.2020.

    Data afişării anunţului pe site 17.01.2020

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire centru comercial, gospodărire de apă și împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces și amplasare mijloace publicitare, pe teren proprietate-conform PUZ aprobat cu HCL nr. 330/29.08.2019” propus a fi amplasat în municipiul Iași, șoseaua Moara de Foc nr. 2, CF nr. 159601, titular S.C. COMPAN S.A..

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26.01.2020.

    Data afişării anunţului pe site 17.01.2020

 APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Alimentare cu apă și canalizare ape uzate menajere pentru Parc Industrial I și Parc Industrial II comuna Miroslava, jud. Iași” propus a fi amplasat în satul Uricani, Brătuleni, Găureni, comuna Miroslava, județul Iași, titular COMUNA MIROSLAVA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 22.12.2019.

    Data afişării anunţului pe site 13.12.2019

 APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Construire hală și achiziție de echipamente pentru prelucrarea lemnului” propus a fi amplasat în sat Dumești, comuna Dumești, județul Iași, titular S.C. CARĂBUȘ CONSTRUCT GRUP S.R.L

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 22.12.2019.

    Data afişării anunţului pe site 13.12.2019

 APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire corp de cazare cu zona SPA pe teren proprietate” propus a fi amplasat în municipiul Iași, aleea Mihail Sadoveanu nr. 82 A-D-E, CF nr. 156887 județul Iași, titular S.C. EUROMARKET JUNIOR S.R.L

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 22.12.2019.

    Data afişării anunţului pe site 13.12.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Construire hală și achiziție de echipamente pentru prelucrarea lemnului” propus a fi amplasat în sat Dumești, comuna Dumești, jud Iaşi, titular S.C. CARĂBUȘ CONSTRUCT GRUP S.R.L..

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.12.2019(în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site 12.12.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire corp de cazare cu zona SPA pe teren proprietate” propus a fi amplasat în municipiul Iași, aleea Mihail Sadoveanu nr. 82 A-D-E, CF nr. 156887, jud Iaşi, titular S.C. EUROMARKET JUNIOR S.R.L.  .

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.12.2019(în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site 12.12.2019

 APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire aparthotel și funcțiuni complementare ” propus a fi amplasat în mun. Iași, zona Galata, NC 163283, 163284, județul Iași, titular S.C. TERRAMED PEDIATRICS S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 22.11.2019.

    Data afişării anunţului pe site 9.12.2019

 APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire fermă pentru creșterea puilor de carne și abatorizare în comuna Prisăcani, jud. Iași” propus a fi amplasat în sat Prisăcani, comuna Prisăcani, NC 61365, județul Iași, titular S.C. SALEX CARN PROD S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 08.12.2019.

    Data afişării anunţului pe site 29.11.20219

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Înființare fermă de reproducere suine propus a se realiza în extravilanul comunei Grozești- satul Sălăgeni, nr. cad. 60290, 60285, 60288, 60293, 60294, 60291, 60289, 60286, 60287, Tarla 8/1, 8/9, Parcela 247/1/105; 247/1/107; 247/1/104; 245/1/101; 247/1/106; 247/1/108; 245/1/102; 247/1/102;245/1/100, județul Iași, beneficiar S.C. IL SUINO  S.R.L

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  21.11.2019

Data afişării anunţului pe site

11.11.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare punct prelucrare lapte” propus a fi amplasat în sat Ion Neculce, comuna Ion Neculce, NC 60721, județul Iași, titular ZUGRAVU IULIUS PETRE

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 10.11.2019

    Data afişării anunţului pe site 31.10.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu  efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, fara evaluare adecvata si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, pentru  proiectul „Organizare de santier, studiu geotehnic, consolidare teren zona B (perimetru delimitat de stada Sf. Andrei, str. Tanasescu, str. Buznea, str. Iancu Bacalu” si a imobilelor propuse a se realiza in zona B cu functiunile de birouri, spatii comerciale/serviciiparcaj subteran si hotel, beneficiar SC IULIUS REAL ESTATE SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 07.11.2019

Data afişării anunţului pe site

28.10.2019

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea inpactului asupra mediului, fara evaluare adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpului de apa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul Modernizare strada Aleea Calea Iasului, Municipiul Pascani, jud. Iasi”, propus a fi amplasat în strada Aleea Calea Iasului, Municipiul Pascani, jud. Iasi, titular Municipiul Pascani.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, strada Calea Chisinaului nr.43, în zilele de Luni-Joi, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmis.anpm.ro/  .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.11.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site 28.10.2019

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea inpactului asupra mediului, fara evaluare adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpului de apa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul “Modernizare strada Tudor Vladimirescu, Municipiul Pascani, jud. Iasi”, propus a fi amplasat în strada Tudor Vladimirescu, Municipiul Pascani, jud. Iasi, titular Municipiul Pascani.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, strada Calea Chisinaului nr.43, în zilele de Luni-Joi, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmis.anpm.ro/  .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.11.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site 28.10.2019

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea inpactului asupra mediului, fara evaluare adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpului de apa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul “Modernizare strada Crinilor, Municipiul Pascani, jud. Iasi”, propus a fi amplasat în strada Crinilor, Municipiul Pascani, jud. Iasi, titular Municipiul Pascani.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, strada Calea Chisinaului nr.43, în zilele de Luni-Joi, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmis.anpm.ro/  .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.11.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site 28.10.2019

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea inpactului asupra mediului, fara evaluare adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpului de apa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul “Modernizare strada 24 Ianuarie, Municipiul Pascani, jud. Iasi”, propus a fi amplasat în strada 24 Ianuarie, Municipiul Pascani, jud. Iasi, titular Municipiul Pascani.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, strada Calea Chisinaului nr.43, în zilele de Luni-Joi, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmis.anpm.ro/  .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.11.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site 28.10.2019

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea inpactului asupra mediului, fara evaluare adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpului de apa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul “Modernizare strada Libertatii, Municipiul Pascani, jud. Iasi”, propus a fi amplasat în strada Libertatii, Municipiul Pascani, jud. Iasi, titular Municipiul Pascani.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, strada Calea Chisinaului nr.43, în zilele de Luni-Joi, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmis.anpm.ro/  .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.11.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site 28.10.2019

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea inpactului asupra mediului, fara evaluare adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpului de apa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul “Modernizare strada Fundac Fintinele, Municipiul Pascani, jud. Iasi”, propus a fi amplasat în strada Fundac Fintinele, Municipiul Pascani, jud. Iasi, titular Municipiul Pascani.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, strada Calea Chisinaului nr.43, în zilele de Luni-Joi, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmis.anpm.ro/  .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.11.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site 28.10.2019

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea inpactului asupra mediului, fara evaluare adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpului de apa, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul Refacere pod in localitatea Plugari(in regim de urgenta-calamitati naturale), titular COMUNA Plugaripropus a fi amplasat în  sat Plugari, comuna Plugari, jud. Iasi, titular Comuna Plugari.

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, strada Calea Chisinaului nr.43, în zilele de Luni-Joi, între orele 9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmis.anpm.ro/  .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.11.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site 28.10.2019

    APM Iasi  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul “Reabilitare retele termice, sistem de termoficare in municipiul Iasi, pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana – etapa a III a, amplasat în intravilanul municipiului Iași, bdul Socola, str. Bularga, str. Pantelimon Halipa, bdul T. Vladimirescu, str. Toma Cozma, bdul Carol I, str. Gral M. Berthelot, str. N. Gane, str. Logofat Tautu, sos. Pacurari, str si std. Canta, str. Brates, str. Ciurchi, str. V. Lupu, bdul Metalurgiei, str. Universitatii, titular MUNICIPIUL IASI  .

    Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43 şi la sediul MUNICIPIULUI IASI, bdul Stefan cel Mare si Sfint nr. 11, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro.

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, până la data de 07.11.2019 (în termen de 10 zile de la afişare).

    Data afişării anunţului pe site 28.10.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire locuințe colective conform PUZ aprobat prin HCL nr. 498/31.10.2018” propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Iași, Județul Iași, zona Moara de Vânt – podgoria Copou, NC 162213, județul Iași, titular APOSTU MIRCEA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 17.10.2019.

    Data afişării anunţului pe site 08.10.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire locuințe colective conform PUZ aprobat prin HCL nr. 498/31.10.2018” propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Iași, zona Moara de Vânt – podgoria Copou, NC 162214, județul Iași, titular VASILICA GHEORGHE LUCIAN SI IORDACHE IOAN

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 17.10.2019.

    Data afişării anunţului pe site 08.10.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire fermă bovine pentru carne, unitate de abatorizare și comercializare, com. Prisăcani, jud. Iași” propus a fi amplasat în sat Prisăcani, comuna Prisăcani, NC 60615, jud. Iași, titular S.C.  S.C. ECO INOVATION S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 13.10.2019.

    Data afişării anunţului pe site 04.10.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Investiție inițială pentru înființarea unei fabrici de panificație prin schema de stat GBER” propus a fi amplasat în sat Brătuleni, comuna Miroslava, T14, P1A, NC 84015, jud. Iași, titular S.C.  S.C. CUPTORUL DE VIS S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 11.10.2019.

    Data afişării anunţului pe site 01.10.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul Demolare corpuri de cladire existente pe teren proprietate, desfacere platforme auto si alte elemente de sistematizare a terenului, imprejmuire provizorie a proprietatii pe durata executiei lucrarilor” propus a fi realizat în Municipiul Iasi, bdul Primaverii nr. 2, beneficiar SC AGROLAND CAPITAL SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  15.08.2019

Data afişării anunţului pe site

27.09.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul „CONSOLIDARE Şl REABILITARE CORP ŞCOALĂ LA LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR” propus a fi implementat în mun. Iași, str. Decebal nr. 13, nr. cadastral 146012-C1, beneficiar Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  15.08.2019

Data afişării anunţului pe site

23.09.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere, consolidare și schimbare de destinație clădire în „Punct de sacrificare Fermă” ” propus a fi amplasat în sat Bivolari, comuna Bivolari, CF nr. 60815, jud. Iași, titular SOCIETATEA AGRICOLĂ ASTRA TRIFEȘTI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26.09.2019.

    Data afişării anunţului pe site 17.09.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare magazie de materiale-Corp C3-SC= 1088,09 mp- Supraînălțare parțială, refacere acoperiș, recompartimentare cu schimbare destinație în restaurant pescăresc și construire piscină” propus a fi amplasat în sat Larga –Jijia, , nr. cad. 60316, 61053, titular S.C.  PISCICOLA S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 25.09.2019

    Data afişării anunţului pe site 16.09.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Construire anexe gospodăreşti (depozit pentru cereale si un parc de utilaje si echipamente agricole), împrejmuire teren, branşament apa si racord electric.” propus a fi amplasat în extravilan sat Rediu-Aldei, comuna Aroneanu, CF 64554, 64555, județul Iași, titular P.F.A. MIHAI LENUȚA Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 22.08.2019.

    Data afişării anunţului pe site 13.08.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ „Construire cămin studențesc conform PUZ aprobat cu HCL nr. 455/09.11.2017” propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Codrescu nr. 6, nr. cad. 156413, jud. Iași, titular UNIVERSITATEA DE ARTE GEORGE ENESCU IAȘI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 10.08.2019.

    Data afişării anunţului pe site 01.08.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „“Construire centrală hibridă ”AREPS-PCB Autonomus Renewable Energy Production System from multiple sources: Photovoltaic hight efficiency Cogeneration and energy storage in Batteries” propus a fi amplasat în mun. Pașcani, str. Vatra nr. 56, jud. Iași, titular S.C. CAOM S.A. PAȘCANI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 10.08.2019

    Data afişării anunţului pe site 31.07.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire locuințe proprietate privată prin credit ipotecar-conform PUZ aprobat prin HCL nr. 265/29.07.2011” propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Smârdan nr. 8-18, NC 126764, județul Iași, titular ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 06.08.2019.

    Data afişării anunţului pe site 26.07.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Investiție pe schema gber (4.2) privind modernizare fabrica de panificație, lanț alimentar integrat-județul Iași, municipiul Iași, Calea Chișinăului nr. 33, în cadrul societății VEL PITAR S.A.” propus a fi amplasat în mun. Iași, Calea Chișinăului nr. 33, NC 133484, 133487,123272, jud. Iași, titular S.C. VELPITAR S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.08.2019.

    Data afişării anunţului pe site 24.07.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire hală de producție, dedepozitare, împrejmuire pe teren proprietate” propus a fi amplasat în sat Voinești, comuna Voinești, NC 61854, jud. Iași, titular S.C. MISAVAN TRADING S.R.L

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 02.08.2019.

    Data afişării anunţului pe site 23.07.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  „Construire locuințe colective pe teren proprietate, propus a fi realizat în municipiul Iași, zona CUG-șos Nicolina, NC 159882, jud. Iași, titular STECLARIU NARCIS-DAN.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 28.07.2019.

    Data afişării anunţului pe site 19.07.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere sistem de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Coarnele Caprei, judeţul Iaşi”, propus a fi amplasat în satele Coarnele Caprei – intravilan şi Arama, comuna Coarnele Caprei, judeţul Iaşi, titular Comuna Coarnele Caprei

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 20.07.2019(în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site 10.07.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Construire imobil de locuinte colective, parcaj etajat, amenajari exterioare, imprejmuire teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr. 114/24.04.2019” propus a fi amplasat în intravilanul municipiul Iași, Mun. Iasi, str. Pantelimon Halipa, nr. 1, jud. Iași, titular S.C. CONEST S.A..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 14.07.2019.

    Data afişării anunţului pe site 05.07.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire cămin studențesc conform PUZ aprobat prin HCL nr. 457/09.11.2017” propus a fi amplasat în intravilanul municipiul Iași, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 4-6-8, NC 124952, CF nr. 124952, jud. Iași, titular UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ ”ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 11.07.2019.

    Data afişării anunţului pe site 02.07.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire sistem de irigații prin picurare în scop didactic pentru teren situat în Iași, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.9, nr. cad. 135187” propus a fi amplasat în intravilanul municipiul Iași, aleea Mihail Sadoveanu nr. 9, nr. Cad. 135187, jud. Iași, titular UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ ”ION IONESCU DE LA BRAD” IAȘI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 11.07.2019.

    Data afişării anunţului pe site 02.07.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul „Extindere rețea de canalizare în comuna Sipote, judetul Iasi, propus a fi realizat în satele Iazu Nou si Chiscareni, com. Sipote, beneficiar COMUNA SIPOTE

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  03.07.2019

Data afişării anunţului pe site

24.06.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul “Reabilitare rețele termice, sistem termoficare în Municipiul Iași pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldura urbană Etapa III-a” propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Iași, bdul Socola, str. Bularga, str. Pantelimon Halipa, bdul T. Vladimirescu, str. Toma Cozma, bdul Carol I, str. Gral M. Berthelot, str. N. Gane, str. Logofat Tautu, sos. Pacurari, str si std. Canta, str. Brates, str. Ciurchi, str. V. Lupu, bdul Metalurgiei, str. Universitatii, beneficiar MUNICIPIUL IAȘI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  01.07.2019

Data afişării anunţului pe site

21.06.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul „Demolare corpuri de cladire existente pe teren proprietate. Desfacere platforme auto si alte elemente de sistematizare a terenului, imprejmuire provizorie a proprietatii pe durata executiei lucrarilor” propus a fi realizat în Municipiul Iasi, Calea Chisinaului nr. 22, beneficiar SC TEBA IASI INDUSTRY SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  14.06.2019

Data afişării anunţului pe site

04.06.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire hală de producție, împrejmuire, racord utilitati” propus a fi amplasat în satul Brătuleni, NC 85431, comuna Miroslava, jud. Iași, titular S.C. TREVIS GRUP S.RL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.06.2019

    Data afişării anunţului pe site 31.05.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Extindere retele de canalizare, statie de pompare ape si racord electric in comuna Ipatele, judeţul Iași, etapa a-II-a” propus a fi amplasat în satele Ipatele, Cuza Vodă și Bâcu, comuna Ipatele, jud. Iași, titular . COMUNA IPATELE

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.06.2019.

    Data afişării anunţului pe site 31.05.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluarea impactului asupra mediului: este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi necesită evaluarea adecvată pentru proiectul Lucrări pentru decolmatare, reprofilare şi regularizarea scurgerii prin exploatarea agregatelor minerale din perimetrul “Sima 4”, curs de apă râu Siret, mal drept şi mal stăng, comuna Stolniceni-Prăjescu, judeţul Iaşipropus a fi realizat în comuna Stolniceni-Prăjescu, extravilan localitatea Stolniceni-Prăjescu,  judetul Iaşi, titular S.C. SIMMAR TRANS S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, Calea Chişinăului. nr. 43, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ până la data 02.06.2019

                                                                                                                                                                  Data afişării anunţului pe site   24.05.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluarea impactului asupra mediului: este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi necesită evaluarea adecvată pentru proiectul Lucrări pentru decolmatare, reprofilare şi regularizarea scurgerii prin exploatarea agregatelor minerale din perimetrul “Cozmeşti”, curs de apă râu Siret, mal stăng, comuna Stolniceni-Prăjescu, judeţul Iaşipropus a fi realizat în comuna Stolniceni-Prăjescu, extravilan localitatea Cozmeşti,  judetul Iaşi, titular S.C. SIMMAR TRANS S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, Calea Chişinăului. nr. 43, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ până la data 02.06.2019

                                                                                                                                                                 Data afişării anunţului pe site   24.05.2019

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire clinică medicală în sistem ambulatoriu și funcțiuni conexe și împrejmuire teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr. 382/31.08.2018” propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 78, NC 151128, jud. Iași, titular . S.C. ECOEDIL MANAGEMENT S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet: apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 29.05.2019.

    Data afişării anunţului pe site 20.05.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluarea impactului asupra mediului: este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi necesită evaluarea adecvată pentru proiectul Lucrări pentru decolmatare, reprofilare şi regularizarea scurgerii prin exploatarea agregatelor minerale din perimetrul “Cuza 1”, curs de apă râu Siret, mal stăng, comuna Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi” propus a fi realizat în extravilan comuna Alexandru Ioan Cuza, judetul Iaşi,  titular S.C. JOHNNY TRANS S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, Calea Chişinăului. nr. 43, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ până la data 02.06.2019

                                                                                                                                                     Data afişării anunţului pe site   23.05.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire locuinte pe teren proprietate conform PUZ aprobat prin HCL nr. 376/30.09.2010” propus a fi realizat în Municipiul Iasi, Zona Galata, nr. Cad. 157870, 157871, 157872, 157874, 157875, 157876, 157944, 160294, beneficiar SC MIROSLAVA DEVELOPMENT 1 SRL ,. SC MIROSLAVA DEVELOPMENT 2 SRL,  SC MIROSLAVA DEVELOPMENT 3 SRL,  SC MIROSLAVA DEVELOPMENT 4 SRL Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  28.04.2019

Data afişării anunţului pe site

18.04.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire camin studentesc” propus a fi realizat in Iasi, str. Titu Maiorescu nr. 15, beneficiar UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  28.04.2019

Data afişării anunţului pe site

18.04.2019

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

    Agentia pentru protecţia mediului Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluare adecvata, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul “Desfiintare constructii C1, C38, C40, C41, C42, C43, C44, C46, C53, C54, C56, C57, C58, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C73, C74, C75, C76, C78, C79, C80, C81, C82, C66 si construire hala productie panouri sandwich”, titular SC PROINVEST GROUP SRL   ,  propus a fi amplasat în   sat Stolniceni-Prajescu, comuna Stolniceni-Prajescu, jud. Iasi

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Iasi din Iasi, calea Chisinaului nr.43, în zilele de Luni-Joi,  între orele 900 - 1400, precum şi la următoarea adresă de internet   .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.04.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site 25.03.2019

   APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul „Desfiintare statie de distributie carburanti PETRO (C1 – cabina statie, rezervoare stocare ingropate si C2, C3, C4 – pompe distributie carburanti)  propus a fi realizat în str. Sf. Lazar nr. 64-66, municipiul Iasi, județul Iași, beneficiar SC OMV PETROM MARKETING SRL Bucuresti

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  31.03.2019

Data afişării anunţului pe site

21.03.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul „Extindere P+1 partial, remodelare fatada existent si recompartimentari interioare la cladirea existent – parter +etaj partial, a Centrului Comercial  Iasi, remodelare drumuri de incinta si parcare, extindere parcare, construire pilon publicitar si punct de conexiune, imprejmuire incinta si organizare de santier” propus a fi realizat în Municipiul Iasi, sos. Pacurari nr. 121, beneficiar SC ERMES HOLDING SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  31.03.2019

Data afişării anunţului pe site

21.03.2019

   

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluare adecvata, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul  „Construire statie de betoane, imprejmuire si racord utilitati” propus a fi amplasat în satul Uricani, comuna Miroslava, jud. Iasi, titular SC TERA  BETON SRL

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din  Iasi, Calea Chisinaului  nr.43 în zilele de Luni-Joi, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 01.04.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site 21.03.2019

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire ansamblu locuinte colective, spatii comerciale la parter si imprejmuire teren proprietate conform HCL nr. 384/31.08.2018” propus a fi realizat în Municipiul Iasi, str. Aurel Vlaicu nr. 83, beneficiar SC CCI CONSTRUCT COMPANY SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  18.03.2019

Data afişării anunţului pe site

08.03.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire ansamblu rezidential conform PUZ aprobat prin HCL nr. 50 din 30.01.2018” propus a fi realizat in Iasi, sos. Bucium nr. 82, beneficiar SC ZHOUNING SHENGDE STONE SRL Iasi

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  11.03.2019

Data afişării anunţului pe site

01.03.2019

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul Construire anexă a exploatației agricole (platformă stocare dejecții)” propus a fi realizat in sat Razboieni, com. Ion Neculce, beneficiar SC AVI TOP SA IASI

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  20.12.2018

Data afişării anunţului pe site

12.12.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul Construire hală creștere pui”  propus a fi realizat in sat Razboieni, com. Ion Neculce, în incinta Fermei de creștere pui Baby Beef, beneficiar SC AVI TOP SA IASI

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  20.12.2018

Data afişării anunţului pe site

12.12.2018

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul propus se supune evaluării impactului asupra mediului şi a evaluării adecvate, necesită parcurgerea etapei de definire a domeniului în vederea realizării Raportului privind impactul asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ” Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada 2014-2020” propus a fi amplasat în mun. Iași, comunele Rediu, Valea Lupului, Holboca, Miroslava, Ciurea, Bârnova, Tomești, Comarna, Holboca, Țuțora, Popricani, Lețcani, Mogoșești, Scânteia, Grajduri, Prisăcani, Costuleni, Schitu Duca, Dobrovăț, Ciortești, Gorban, Cosmești, Sinești, Popești, Podu Iloaiei, Alexandru Ioan Cuza, Heleșteni, Ruginoasa, Costești, Cristești, Moțca, Tătăruși, Lespezi, Valea Seacă, Deleni, Hârlău, Scobinți, Ceplenița, Cotnari, Voinești, Horlești, Țibana, Țibănești,  Ion Neculce, orașul Tg. Frumos, orașul Podu Iloaiei, mun. Pașcani, comunele Valea Seacă, Răchiteni, Oțeleni, Brăiești, Lungani, Sinești, Popești, jud Iaşi,  și comunele Timișești, Săbăoanei, Tămășeni și Doljești, județul Neamț, titular S.C. APAVITAL S.A,

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 17.12.2018

Data afişării anunţului pe site

10.12.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul Amplasare instalație de sterilizare deșeuri medicale (cu abur) tip Menkyo-002”, propus a fi amplasat în incinta obiectivului Incinerator deseuri periculoase, din sat Vlădiceni, com. Tomești , beneficiar SC DEMECO SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  03.12.2018

Data afişării anunţului pe site

26.11.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul Exploatarea materialului din halda de deșeuri industriale Ciurea a SC FORTUS SA”, propus a fi amplasat sat Ciurea, Com. Ciurea , beneficiar SC CORTINA INVEST SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  03.12.2018

Data afişării anunţului pe site

26.11.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Construire camera incinerator, camera atelier mecanic, camera condiment, camera compresor , amplasat în incinta Abatorului Kosarom din Pascani, str. Abator nr. 65, beneficiar SC INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM SA

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   08.11.2018

 

Data afişării anunţului pe site

01.11.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  „Construire ansamblu rezidențial cu funcțiuni complementare privind servicii și activități comerciale pe teren proprietate, împrejmuire teren, platforme și amenajări exterioare, organizare de șantier” propus a fi implementat în Str. Mitropolit Varlaam nr. 54, Municipiul Iași, Județul Iași, nr. cadastral 158858,  beneficiar SC NICOLINA PARK IASI SRL 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   27.10.2018

Data afişării anunţului pe site

19.10.2018

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul “Construire locuințe colective pe teren proprietate-conf. PUZ aprobat cu HCL 18/27.01.2010” propus a fi amplasat în mun. Iași, stradela Perju nr. 2, NC 148425, jud. Iaşi, titular S.C. PUBLICONSTRUCT S.R.L

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 25.10.2018

Data afişării anunţului pe site

18.10.2018

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul “Construire stație betoane, amplasare padocuri pentru agregate, platformă betonată pentru depozitare materiale de construcții, clădiri administrative și showroom, amenajare spații parcări auto, racord utilități, organizare de șantier” propus a fi amplasat în satul Brătuleni, NC 86183, comuna Miroslava, jud. Iaşi, titular S.C. POLIVALENT S.R.L

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 25.10.2018

 

 

Data afişării anunţului pe site

18.10.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Amenajare Ruinele Curtii Domnesti, punct muzeal si functiuni complementare Palas Iasi – conform PUZ CP aprobat cu HCL nr. 375/01.09.2009” propus a fi realizat in Iasi, Areal Palas, beneficiar SC PALAS HOLDING  SRL Iasi

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   12.10.2018

 

Data afişării anunţului pe site

04.10.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Imprejmuire  provizorie și amenajare teren, incinta Aeroportul Iași,  beneficiar SC AEROSTAR SA Bacau

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   12.10.2018

Data afişării anunţului pe site

04.10.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Construire spital regional de urgenta Iasi”,  beneficiar MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   12.10.2018

 

 

 

Data afişării anunţului pe site

04.10.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu  efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Suplimentarea capacitatilor de operare pentru pista de decolare – aterizare si platforma de stationare a aeronavelor de la RA AEROPORTUL IASI” propus a fi realizat in Iasi, incinta Aeroportului Iasi, beneficiar RA AEROPORTUL IASI

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 06.10.2018

Data afişării anunţului pe site

28.09.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul Extindere clădire de birouri cu regim de înălțime P+7E și realizare corp de legătură cu construcția existent, împrejmuire proprietate, construire platformă de parcare, record la drumul public, amenajări exterioare, rețele de incintă, post trafo, amplasare semnalistică publicitară” , propus a fi amplasat in municipiul Iași, bdul Poitiers nr. 6, nr. Cad. 160069, beneficiar SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  19.09.2018

Data afişării anunţului pe site

11.09.2018

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Modernizare strazi in Municipiul Iasi – Aleea Strugurilor”,  beneficiar MUNICIPIUL IASI

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   13.09.2018

Data afişării anunţului pe site

05.09.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Modernizare strazi in Municipiul Iasi – str. Poienilor”,  beneficiar MUNICIPIUL IASI

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   13.09.2018

Data afişării anunţului pe site

05.09.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Amplasare statie de betoane mobila/semimobila, decantare ape reziduale, construire hale industriale si cladire birouri pe teren proprietate”, propus a fi realizat in Municipiul Iasi, Statia CF Socola, beneficiar SC ELRO BETON  SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   12.09.2018

Data afişării anunţului pe site

04.09.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Construire motel, anexe aferente, racorduri utilitati, organizare de santier”, propus a fi realizat in sat Bratuleni, com. Miroslava, beneficiar SC ENVIRO CONSTRUCT SRL  SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   03.09.2018

Data afişării anunţului pe site

27.08.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu  efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Construire bloc locuinte pe teren proprietate cu nr. cad. 129011 conform PUZ aprobat prin HCL nr. 502/29.11.2017”, propus a fi realizat in municipiul Iasi, str. Oancea nr. 20, beneficiar NICULITA CRISTINEL.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 01.09.2018

Data afişării anunţului pe site

24.08.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu  efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Construire locuinte colective pe teren proprietate -conform PUZ aprobat prin HCL nr. 96/28.02.2018”, propus a fi realizat in municipiul Iasi, str. Oancea nr. 20-22, beneficiar SC ART RESIDENCE SRL.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 01.09.2018

Data afişării anunţului pe site

24.08.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu  efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Construire locuinte colective, spatii comerciale si parcari subterane pe teren proprietate” , propus a fi amplasat in sos. Pacurari nr. 120, mun. Iasi, jud. Iasi, beneficiar SC CARABUS GRUP CONSTRUCT SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 01.09.2018

Data afişării anunţului pe site

24.08.2018

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate” propus a fi amplasat în mun. Iași, șos. Nicolina nr. 177, nr. cad. 139283, jud. Iași, titular S.C. TECHNO FUSION S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 30.08.2018

Data afişării anunţului pe site

23.08.2018

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „“ Împrejmuire și amenajare parcare descoperită pe teren proprietate cu nr. cad. 149507, 149522, 18358”,  propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 62, nr. cad. 149507, 149522, 18358, jud. Iași, titular BULGARIU DRAGOȘ MIRCEA ȘI S.C. SPRINT CAR S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 30.08.2018

Data afişării anunţului pe site

23.08.2018

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Înființare unitate de procesare în localitatea Țigănași, jud. Iași”, propus a fi amplasat în sat Țigănași, comuna Țigănași, C. F. 61507, jud. Iași, titular S.C. VENETO SERVICES S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 30.08.2018

Data afişării anunţului pe site

23.08.2018

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „“Amplasare stație mobilă carburanți-tip combustibil și o instalație tip SKID de distribuție GPL, la autovehicule-racordare la utilități și împrejmuire” propus a fi amplasat în sat Ruginoasa, comuna Ruginoasa, str. Unirii, nr. cad. 63486, jud. Iaşi, titular S.C. BRILIANT S.R.L..

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 17.08.2018

Data afişării anunţului pe site

10.08.2018

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire spălătorie auto și covoare” propus a fi amplasat în sat Vlădiceni, comuna Tomești, nr. cad. 63401, jud. Iași, titular S.C. TECHNO CHIM SISTEM S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.07.2018

Data afişării anunţului pe site

19.07.2018

APM Iași anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru  proiectul ”Amenajarea fermei de oi prin dotarea cu echipamente necesare creșterii puilor de carne în comuna Deleni, județul Iași”,  propus a fi amplasat în sat Maxuț, nr. cad. 60318, comuna Deleni, jud. Iași, titular S.C. AGRIMARVAS S.R.L,

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Iași, mun. Iași, Str. Calea Chișinăului nr. 43, jud. Iași, în zilele de L-V, între orele 9-14, cât şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Iași, mun. Iași, Str. Calea Chișinăului nr. 43, jud. Iași, în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 26.07.2018.

Data afişării anunţului pe site

19.07.2018

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii de tramvai in municipiul Iasi-Reabilitarea infrastructurii de tramvai „Piata Podu Ros-intersectie cu Bulevardul Primaverii” propus a fi amplasat in Iasi, Bulevardul Tutora, jud. Iasi, titular MUNICIPIUL IASI

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi str. Calea Chisinaului nr.43, în zilele de LUNI-JOI, între orele 900-1400,precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 15.07.2018 (în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului).

                                    Data afişării anunţului pe site

                                    11.07.2018

   

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii de tramvai in municipiul Iasi-Reabilitarea infrastructurii de tramvai „Cinci Drumuri-Str. Padurii-Str. Nicorita” propus a fi amplasat in Iasi, Str. Padurii, jud. Iasi, titular MUNICIPIUL IASI

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi str. Calea Chisinaului nr.43, în zilele de LUNI-JOI, între orele 900-1400,precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 15.07.2018 (în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului).

 

                                    Data afişării anunţului pe site

                                    11.07.2018

   

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii de tramvai in municipiul Iasi-Reorganizarea circulatiei pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, Reabilitare cale de rulare tramvai, pe tronsonul cuprins intre  intersectia Bucsinescu-Bulevardul Tudor Vladimirescu-intersectia Calea Chisinaului; Reabilitare pod Tudor Vladimirescu peste raul Bahlui” propus a fi amplasat in Iasi, Bulevardul Tudor Vladimirescu, jud. Iasi, titular MUNICIPIUL IASI

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi str. Calea Chisinaului nr.43, în zilele de LUNI-JOI, între orele 900-1400,precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 15.07.2018 (în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului).

 

                                    Data afişării anunţului pe site

                                    11.07.2018

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii de tramvai in municipiul Iasi-Reabilitarea infrastructurii de tramvai „Bulevardul Virgil Sahleanu-intersectia cu Bulevardul Metalurgiei-Rond Tutora” propus a fi amplasat in Iasi, Bulevardul Virgil Sahleanu, jud. Iasi, titular MUNICIPIUL IASI

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi str. Calea Chisinaului nr.43, în zilele de LUNI-JOI, între orele 900-1400,precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 15.07.2018 (în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului).

                                    Data afişării anunţului pe site

                                    11.07.2018

APM Iasi , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru proiectul Construire centrala electrica fotovoltaice pe acoperisul corpului de cladire C24-hala montaj existenta pe teren proprietate,  propus a fi amplasat în propus, Iasi Calea Chisinaului nr.34, Jud. Iasi  titular SC CHAMBON SRL   cu sediul in Iasi Calea Chisinaului nr.34, Jud. Iasi

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi Calea Chisinaului nr.43 în zilele de Luni_joi, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.ro

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data afisarii prezentului anunţ, 

Afisat astazi 11.07.2018

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Amenajare a două parcări pe teren proprietate cu nr. cad. 133183, 133204”,  propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Valea Lupului nr. 1, nr. cad. 133183, 133204, jud. Iaşi, titular S.C. ANTIBIOTICE S.A.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 20.06.2018

 

 

Data afişării anunţului pe site

13.06.2018

APM IASI anunţă publicul in  teresat asupra luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluarea impactului asupra mediului: fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru proiectul “Construire locuinţe colective şi ȋmprejmuire teren proprietate – conform PUZ aprobat cu HCL nr. 298/28.07.2017”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi, strada Toma Cozma, nr.7B-9, N.C.-155881, judetul Iaşi, titular S.C. GREAT LAKES CONSTRUCTION S.R.L. şi, S.C. NEXT CAPITAL INVESTMENTS S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, Calea Chişinăului. nr. 43, în zilele de luni- vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 15.06.2018

 

 

Data afişării anunţului pe site

08.06.2018

 

APM  Iasi  anunta publicul interesat asupra luării, de catre a  deciziei etapei de încadrare in procedura fara evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor  fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara evaluare adecvată, pentru proiectul „Consolidare, modernizare si refunctionalizare cladire Spital Clinic de Pneumoftiziologie-Sectia PASCANU” propus a fi amplasat in Iasi, strada Spital Pascanu nr.11 jud. Iasi, titular proiect UAT Judetul Iasi, cu sediul in Iasi, Bdul Stefan cel Mare si Sfant nr.69, jud. Iasi

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul UAT Judetul Iasi din  Bdul Stefan cel Mare si Sfant nr.69, jud. Iasi si la sediul APM IASI din Iasi – str. Calea Chisinaului nr.43, luni-joi intre orele 9ºº – 14ºº  , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului).

Data afişării anunţului pe site

06.06.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara  evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul Lucrari de remediere a suprafetelor de teren poluate cu metale grele si produse petroliere necesare pentru schimbarea folosintei terenului”, propus a fi realizat in municipiul Iasi, str. Mitropolit Varlaam nr. 54, jud. Iasi, titular SC STICKNET INVESTMENT SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 21.04.2018

Data afişării anunţului pe site

13.04.2018

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul propus se supune evaluării impactului asupra mediului, necesită parcurgerea etapei de definire a domeniului în vederea realizării Raportului privind impactul asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul ”Construire locuințe colective și împrejmuire teren proprietate-cf. PUZ aprobat prin HCL nr. 161/2010” propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Ștefan Hotnog nr. 22, înscris în CF nr. 151015, jud. Iași, titular COSTE ȘTEFAN ȘI COSTE CLAUDIA MARILENA,

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 27.03.2018

Data afişării anunţului pe site

20.03.2018

APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul propus se supune evaluării impactului asupra mediului, necesită parcurgerea etapei de definire a domeniului în vederea realizării Raportului privind impactul asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Construire ansamblu de locuințe colective pe  teren proprietate” propus a fi amplasat în mun. Iași, Bucium, T 172, nr. cad. 151014, jud. Iași, titular FUNDAȚIA CAMERA DE ARBITRAJ ȘI MEDIERE PRIN COSTE ȘTEFAN,

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iași din Str. Calea Chișinăului nr. 43, Iaşi, în zilele de L-V, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 27.03.2018

Data afişării anunţului pe site

20.03.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul Construire fabrica pentru elemente prefabricate din beton, faza II”, propus a fi amplasat în sat Cristesti, com. Cristesti, beneficiar SW UMWELTTECHNIC ROMANIA SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 23.02.2018

Data afişării anunţului pe site

09.02.2018

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (APM IAŞI)

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: este necesară efectuarea evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire rețea intercity subterană și aeriană pentru furnizare servicii TV prin cablu, internet și telefonie în județul Iași” propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul orașelor Iași, Tg. Frumos, Podu Iloaiei și comunelor Răchiteni, Butea, Strunga, Ion Neculce, Belcești, Bălțați, Românești, Dumești, Miroslava, Rediu și Valea Lupului, jud. Iasi, titular S.C. RCS-RDS S.A.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 12.02.2018

Data afişării anunţului pe site

05.02.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul Construire imobil de locuințe colective – conform PUZ aprobat prin HCL nr. 442/2009,  propus a fi realizat in Iasi, Aleea Domenii nr. 4, 19, beneficiar SC AGIP PREST SERVICE SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 23.02.2018

Data afişării anunţului pe site

05.02.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul Construire imobil de locuințe conform PUZ avizat si organizare de șantier, propus a fi realizat in Iasi, bdul Chimiei nr. 2, beneficiar SC LOGISTIC DEVELOPMENT SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 23.02.2018

Data afişării anunţului pe site

05.02.2018

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (APM IAŞI)

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire hală producție și racord la utilități, sat Prisăcani, comuna Prisăcani, județ Iași” propus a fi amplasat în sat Prisăcani, comuna Prisăcani, titular Stanciu George Constantin

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 09.02.2018

Data afişării anunţului pe site

02.02.2018

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (APM IAŞI)

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Extindere sistem de canalizare în sat Țibănești și înființare sistem de canalizare în satul Jigoreni din comuna Țibănești, județul Iași”-fără componenta proiectului aferentă înființării sistemului de canalizare în satul Jigoreni- propus a fi amplasat în satul Țibănești, comuna Țibănești, jud. Iaşi, titular COMUNA ȚIBĂNEȘTI

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 09.02.2018

Data afişării anunţului pe site

02.02.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Consolidare si stabilizare versanti, imprejmuire sistematizare teren concesionat si teren proprietate pentru construire locuinte colective, spatii comerciale, servicii si parcare subterana, conform PUD aprobat cu HCL 238/26.05.2008” propus a fi realizat in Iasi, str. Bucsinescu, Smirdan, Ghica Voda, intersectie str. M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir, beneficiar SC TVI CONSTRUCT SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   25.01.2018

Data afişării anunţului pe site

17.01.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul Consolidare si stabilizare versanti, imprejmuire sistematizare teren concesionat si teren proprietate pentru construire locuinte colective, spatii comerciale, servicii si parcare subterana, conform PUD aprobat cu HCL 238/26.05.2008” propus a fi realizat in Iasi, str. Bucsinescu, Smirdan, Ghica Voda, intersectie str. M. Barnovschi cu str. Otilia Cazimir”, beneficiar SC TVI CONSTRUCT SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 23.01.2018

Data afişării anunţului pe site

15.01.2018

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului si  fără evaluare adecvată, pentru  proiectul Reamenajare si extindere parcare existenta in curtea bisericii Sf. Ioan Botezatorul” propus a fi realizat in Iasi, str. I.C. Bratianu nr. 14, beneficiar PAROHIA SF. IOAN BOTEZATORUL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43,  în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 23.01.2018

Data afişării anunţului pe site

15.01.2018

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (APM IAŞI)

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Înființare plantație pomicolă în comuna Moșna” propus a fi amplasat în comuna Moșna, titular IGNAT PETRU-VLADUT P.F.A.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 19.01.2018

Data afişării anunţului pe site

12.01.2018

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (APM IAŞI)

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire centru de screening și diagnostic în boli oncologice” propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Codrescu nr. 6, nr. cad. 154822, înscris în CF 154822, titular JUDEȚUL IAȘI-INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 19.01.2018

Data afişării anunţului pe site

12.01.2018

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (APM IAŞI)

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Modernizare drumuri locale în comuna Belcești, jud. Iași” propus a fi amplasat în comuna Belcești, jud. Iasi, titular COMUNA  BELCEȘTI

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 19.01.2018

Data afişării anunţului pe site

12.01.2018

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (APM IAŞI)

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI DE STRĂZI ÎN COMUNA  TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” propus a fi amplasat în comuna Tomești, jud. Iasi, titular COMUNA  TOMEȘTI

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Calea Chișinăului nr. 43, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 19.01.2018

Data afişării anunţului pe site

12.01.2018

_____________________________________________2018_____________________________________________________________

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Extindere si infiintare  sistem de alimentare cu apa potabila in localitatile Erbiceni, Spinoasa, Sprinceana, comuna Erbiceni,  beneficiar PRIMARIA COMUNEI ERBICENI

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 24.11.2017

Data afişării anunţului pe site

17.11.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Realizare si extindere sistem de alimentare cu apa si statii de tratare a apei in satele Mogosesti, Budesti, Minjesti si Hadimbu, com. Mogosesti, jud. Iasi,  beneficiar PRIMARIA COMUNEI MOGOSESTI

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 24.11.2017

Data afişării anunţului pe site

17.11.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Construire imobil și spații comerciale, birouri, parcare supraterană și subterană, funcțiuni complementare, consolidare versant și împrejmuire pe teren proprietate și concesionat, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 320/30.06.2009” propus a fi implementat în mun. Iași, str. Elena Doamna nr. 27 și stradela Alba, nr. 2, pe teren cu numerele cadastrale 146861, 153906, 153928, 124677 beneficiar SC M CHIM SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   25.11.2017

Data afişării anunţului pe site

17.11.2017

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amplasare cabină modulară, fără fundaţie, max 4 mp şi instlaţie GPL amplasată direct pe platformă betonată existentă, pe durata contractului de închiriere” propus a fi amplasat în Iaşi, str.Rampei, nr.9A, jud. Iasi, titular SC TOM GRUP SRL,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 27.10.2017.

Data afişării anunţului pe site

23.10.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Alimentarea cu apa a localitatii Grozesti din sursa Gorban cu traversare la Macaresti – Republica Moldova, propus a fi amplasat in JUD. IASI, com. Prisacani, cu subtraversarea riului Prut pina in localitatea Macaresti – Republica Moldova”,  beneficiar SC APA VITAL SA Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 06.10.2017

Data afişării anunţului pe site

28.09.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu  efectuarea evaluarii adecvate, pentru  proiectul „Modernizarea exploatatiei pomicole detinute de SC LIVADA LUI ANDREI SRL, jud. Iasi”propus a fi realizat in jud. Iasi, sat Serbesti, com. Ciortesti, beneficiar SC LIVADA LUI ANDREI  SRL.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 02.09.2017

Data afişării anunţului pe site

25.08.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Demolare construcții nerezidențiale ”, propus a fi amplasat în sat Paun, comuna Barnova, judetul Iasi”,  beneficiar PADURARU IOAN

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.07.2017

Data afişării anunţului pe site

21.07.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Desființare construcții existente ( de la C1 la C14) și amenajări ( platforma betonată)”, propus a fi amplasat în municipiul Iasi, bdul Poitiers nr. 6,  beneficiar SC CONTINENTAL  AUTOMOTIVE  ROMÂNIA  SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.07.2017

Data afişării anunţului pe site

21.07.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  CONSTRUIRE IMOBIL DE BIROURI  PENTRU PROFESII LIBERALE, CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER; LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTAȚIRE  A TERENULUI DE FUNDARE ÎN VEDEREA EDIFICĂRII CONSTRUCȚIILOR”  propus a fi realizat in jud. Iasi, sos. Nationala nr. 2 , mun. Iasi,  beneficiar SC DIROT COMP SRL Iasi

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.07.2017

Data afişării anunţului pe site

21.07.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  CONSTRUIRE 2 LOCUINȚE COLECTIVE PARTER și 2 ETAJE, RACORDURI  LA  UTILITĂȚI ȘI ÎMPREJMUIRE”  propus a fi realizat in jud. Iasi, sat Valea Lupului com. Valea Lupului, nr. cad. (501/0/2-501/1/1/1/1/1/4/1)/1/2,  beneficiar BUTNARIU GAROFA

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.07.2017

Data afişării anunţului pe site

21.07.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  proiectul Construire cladire incinerator” sat Razboieni, com. Ion Neculce, jud. Iasi, beneficiar SC AVI TOP SA

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Calea Chisinaului nr. 43 în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 15.07.2017

Data afişării anunţului pe site

07.07.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Construire ciupercarie  in sistem ecologic in comuna Prisacani, propus a fi amplasat in sat Moreni, com. Prisacani, jud. Iasi beneficiar SC BIO COMPOST SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 03.04.2017

Data afişării anunţului pe site

24.03.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Construire imobil locuinte colective pe teren proprietate - conform PUZ aprobat cu HCL nr. 280/2006 propus a fi amplasat in Iasi , Aleea Mihail Sadoveanu, nr. cad. 154633, beneficiar POMIRLEANU VASILE

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 04.04.2017

 

Data afişării anunţului pe site

27.03.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  FABRICA DE BERE propus a fi amplasat in Iasi , Calea Chisinaului nr. 29, cladire C40, parter, beneficiar SC CAPRA NOASTRA SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   28.03.2017

Data afişării anunţului pe site

20.03.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Înlocuire conducte distribuţie şi branşamente gaze naturale presiune redusă în municipiul Iaşi, pe următoarele străzi: şos. Nicolina, Aleea, şos. şi fnd. Tudor Neculai, str. şi fnd Sf. Vasile, str. Oltea Doamna, Miroslava, Sf. Gheorghe, Mânăstirii, Hlincea şi Gloriei”, propus a fi amplasat pe următoarele străzi: şos. Nicolina, Aleea, şos. şi fnd. Tudor Neculai, str. şi fnd Sf. Vasile, str. Oltea Doamna, Miroslava, Sf. Gheorghe, Mânăstirii, Hlincea şi Gloriei, în municipiul Iaşi, judetul Iasi,,  titular SC DELGAZ GRID SA

 

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Calea Chisinaului, nr. 43, în zilele de  luni-joi, între orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data 11.05.2017.

 

Data afişării anunţului pe site

03.05.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  CONSTRUIRE CLADIRE SEDIU BIROURI , propus a fi amplasat in sat Razboieni, com. Ion Neculce, jud. Iasi, beneficiar SC EKY SAM SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   06.03.2017

Data afişării anunţului pe site

27.02.2017

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, HALA DE DEPOZITARE SI PRODUCTIE-1A, NC 61854, UAT VOINESTI, propus a fi amplasat in sat Voinesti, com. Voinesti, jud. Iasi, beneficiar SC MISAVAN TRADING SRL

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 07.02.2017

Data afişării anunţului pe site

30.01.2017

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire bloc de locuințe pe teren proprietate-conf PUZ aprobat cu HCL 234/31.08.2016” propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Smârdan nr. 53-55, nr. cad. 149216, jud. Iaşi, titular TIMOFTE GHEORGHE ȘI TIMOFTE CORNELIA

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.12.2016

Data afişării anunţului pe site

19.12.2016

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL FORMAT DIN 3 BLOCURI DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, PARCAJ SUBTERAN SI AMENAJARI EXTERIOARE PE TEREN PRIVAT, propus a fi amplasat in municipiul Iasi, bdul Chimiei nr. 2, beneficiar SC CONEST  SA

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 16.12.2016

Data afişării anunţului pe site

09.12.2016

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul :“Extindere retea electrica” propus a fi amplasat în strada George Toparceanu, C. Langa, Principala, Zorilor, sat Gaureni-Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iaşi,, titular SC E ON DISTRIBUŢIE ROMANIA SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Calea Chisinaului, nr. 43, în zilele de  luni-joi, între orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  17.12.2016.

Data afişării anunţului pe site

09.12.2016

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  Executare lucrari pentru asigurarea  stabilităţii masei corpului de deşeuri din  depozitul urban neconform Hârlău”, propus a fi amplasat oras Hârlău, limitrof depozitului neconform Hârlău, jud. Iasi, beneficiar CONSILIUL JUDETEA IASI

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 06.12.2016

Data afişării anunţului pe site

28.11.2016

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  CONSTRUIRE HALA CRESTERE PORCINE - HALA NR. 12 - SCROAFE, propus a fi amplasat in sat Razboieni, com. Ion Neculce, jud. Iasi, pe amplasamentul Fermei de crestere porci, beneficiar SC SUINPROD SA

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 22.11.2016

 

Data afişării anunţului pe site

14.11.2016

APM Iasi anunta publicul interesat asupra  luării , , a deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul  “Construire hala industriala pentru activitati de prelucrari mecanice, procese chimice de tratare a suprafetelor, tratamente termice si termochimice, montaj, instalatii industriale si de transfer(prin drept de superficie de construire si drept de servitute de trecere pe proprietatea SC CNUD EFCO ROMANIA SRL”, titular SC BMT AEROSPACE ROMANIA SRL   ,  propus a fi amplasat în   Iasi Soseaua Iasi-Tomesti, nr.33A, Jud. Iasi 

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Calea Chisinaului nr.43, luni-joi intre orele 9ºº – 14 00  , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului  

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si  fara evaluare adecvata, pentru  REGIUNEA NORD EST - AXA RUTIERA STRATEGICA 1: IASI - SUCEAVA, propus a fi amplasat in JUD. IASI, PE RAZA COMUNELOR REDIU, MOVILENI, GROPNITA, FOCURI, COARNELE CAPREI, BELCESTI, COTNARI, CEPLENITA, SCOBINTI, SIRETEL, LESPEZI, beneficiar CONSILIUL JUDETEAN IASI

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 14.11.2016

 

 

 

Data afişării anunţului pe site

09.11.2016

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: privind efectuarea evaluarii impactului asupra mediului şi a evaluarii adecvate, pentru proiectul „Deschiderea exploatării de resurse minerale din perimetrul MITEŞTI, com. Miroslaveşti - Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul MITEŞTI, curs de apă râu Moldova, centrul albiei, pentru decolmatare, reprofilare şi regularizare, comuna Mirosloveşti, judeţul Iaşi”,  propus a fi amplasat în comuna Mirosloveşti, extravilan localitatea Miteşti, râul Moldova, jud. Iaşi titular, S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chişinăului nr. 43, în zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.10.2016

 

                                                                                                                                                                                                                                            Data afişării anunţului pe site

                                                                                                                                                                                                                                                                          21.10.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: privind efectuarea evaluarii impactului asupra mediului şi a evaluarii adecvate, pentru proiectul „Deschiderea exploatării de resurse minerale din perimetrul VERŞENI AVAL, com. Miroslaveşti - Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul VERŞENI AVAL, curs de apă râu Moldova, mal stâng, centrul albiei şi mal drept, pentru decolmatare, reprofilare şi regularizare, comuna Mirosloveşti, judeţul Iaşi”,  propus a fi amplasat în comuna Mirosloveşti, extravilan localitatea Verşeni, râul Moldova, jud. Iaşi, titular S.C. DRAGOŞ INVEST S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chişinăului nr. 43, în zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.10.2016

 

 

Data afişării anunţului pe site

21.10.2016

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul “„Extinderea retea canalizare, retea apa in municipiul iasi-zoan Bucium: Str. St. O. Iosif(L-340ml-canalizare, L-150ml-apa), std. Dealul Bucium (L-370ml-canalizare), str. Plopii fara Sot( L-136ml-canalizare),str. Teascului(L-550ml-canalizare), fundac Socola(L-130ml-canalizare), fundac Bucium(L-230ml-canalizare, L-80ml-apa), str. Victor Mihailescu Craiu(L-203ml-canalizare); zona Pacurari: std. Prof.I.P.Culianu(L-340ml-canalizare), str. Cazarmilor(L-410ml-canalizare, L-420ml-apa) ”  titular SC APA VITAL SA Iasi,  propus a fi amplasat în  municipiul iasi-zona Bucium: Str. St. O. Iosif, std. Dealul Bucium , str. Plopii fara Sot ,str. Teascului , fundac Socola, fundac Bucium

, str. Victor Mihailescu Craiu ; ZONA PACURARI: std. Prof.I.P.Culianu, str. Cazarmilor ”   , Jud. Iasi,,  

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 9ºº – 14 00  , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului  

 

Postat astazi 07.10.2016

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul „Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere”  propus a fi realizat in municipiul Iasi, beneficiar MUNICIPIUL IASI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 08.09.2016

Data afişării anunţului pe site

31.08.2016

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Schimbare destinație și reabilitare grajd în scopul extinderii activității de fabricare jucării” propus a fi amplasat în sat Holboca, comuna Holboca, str. Firmelor nr. 10, jud. Iaşi, S.C. DULAPUL CU JUCĂRII S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.08.2016

Data afişării anunţului pe site

19.08.2016

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si nu este necesara evaluarea adecvata, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul “Modernizare drumuri de  interes local, în comuna Scobinţi” propus a fi amplasat în satele: Scobinţi, Bădeni, Feteşti, Sticlăria şi Zagavia, comuna Scobinţi,  judeţul Iaşi,,, titular COMUNA SCOBINTI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Calea Chisinaului, nr. 43, în zilele de  luni-joi, între orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data 17.08.2016.

 

Data afişării anunţului pe site

09.08.2016

APM Iasi anunta publicul interesat asupra  luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul  “Lucrari de modernizare, achizitie si montaj echipamente de vinificatie si demolare anexe C2, C10, C14 si C15 Crama Axinte”,   propus a fi amplasat în  Sat/Comuna Cotnari, Jud. Iasi , titular SC CASA DE VINURI COTNARI SA   

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 9ºº – 14 0º  , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului  

Data afişării anunţului pe site

29.07.2016

APM Iasi,  anunta publicul interesat asupra  luării  deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul “Asfaltare str. Zorilor, str. Plopilor, str. Aleea Zambilei, str. Ion Creanga, str. Ciresi, str. Soimului si str. Toamnei in comuna Valea Lupului, jud. Iasi”   propus a fi amplasat în str. Zorilor, str. Plopilor, str. Aleea Zambilei, str. Ion Creanga, str. Ciresi, str. Soimului si str. Toamnei in comuna Valea Lupului, jud. Iasi titular  COMUNA VALEA LUPULUI 

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 9ºº – 14 0º  , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului  

Data afişării anunţului pe site

29.07.2016

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara  evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul Modernizare drum judetean DJ 282B intersectie DN 24 C – Bivolari – SC MOLDOVA SEMINTE SRL, km. 0+000 – 0+800” propus a fi amplasat in sat Bivolari, com. Bivolari, jud. Iasi, titular SC MOLDOVA SEMINTE SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 29.07.2016

Data afişării anunţului pe site

22.07.2016

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara  evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul Construire locuinte individuale pe teren proprietate, propus a fi amplasat in mun. Iasi, Zona Bucium, T 164, titular SC GLOBUL DE AUR IMOBILIARE SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 19.07.2016

Data afişării anunţului pe site

11.07.2016

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire grajd și platformă de gunoi modernă conform normelor UE situate în satul Dobrovăț(Ruși), comuna Dobrovăț” propus a fi amplasat în sat Dobrovăț, comuna Dobrovăț, jud. Iaşi, PITAC MONICA-VASILICA P.F.A..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 15.07.2016

Data afişării anunţului pe site

08.07.2016

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „“Construire spații comerciale, alimentație publică(cafe-bar, bistro), depozitare și comerț cu materiale de construcții și lemn de foc, parcare, împrejmuire, racord electric, apă, canal” propus a fi amplasat în sat Sculeni-intravilan, comuna Victoria, jud. Iaşi, BUTOIANU GELU-CĂTĂLIN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 08.07.2016

Data afişării anunţului pe site

01.07.2016

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: privind efectuarea evaluarii impactului asupra mediului şi a evaluarii adecvate, pentru proiectul „ Exploatare balastieră - perimetru Teritoriu Rachiteni - Iaşi”,  propus a fi amplasat în comuna Răchiteni, satul Răchiteni, perimetrul Răchiteni 2, râu Siret, jud. Iaşi titular, S.C. PETRODAN CONSTRUCTIONS S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 05.07.2016

Data afişării anunţului pe site

27.06.2016

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare, extindere şi schimbarea destinaţiei imobilului existent în pensiune agroturistică” propus a fi amplasat în sat Leţcani,  nr.cad.63200-C1, com. Leţcani, jud. Iasi, titular SC A&A HANGITELE SRL PRIN NICHITEAN VASILE

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 17.06.2016.

Data afişării anunţului pe site

13.06.2016

 

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Modernizare străzi în orașul Tg. Frumos, str.Izvor, dr. Borș, Plăieșilor, Trandafirilor, Narciselor, Petru Rareș, Stadion, Fundac 22 Decembrie” propus a fi amplasat în orașul Tg. Frumos, str.Izvor, dr. Borș, Plăieșilor, Trandafirilor, Narciselor, Petru Rareș, Stadion, Fundac 22 Decembrie, jud. Iasi, titular ORAȘ TÂRGU FRUMOS

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 17.06.2016.

Data afişării anunţului pe site

10.06.2016

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire pod din B.A. peste pârâul Nicolina și cale de acces” propus a fi amplasat în sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, str. DJ 248 Iași-Vaslui 248, nr. cad. 67463, jud. Iaşi, titular SC CAT CONSTRUCT GRUP S.R.L.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 10.06.2016

Data afişării anunţului pe site

03.06.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara  evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul Modernizarea si reabilitarea statiei de pompare SPA Lunca la FOUAI AQUA LUNCA PRUT, jud. Iasi, propus a fi amplasat in jud. Iasi, com. Trifesti, titular FOUAI AQUA LUNCA PRUT.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 18.06.2016.

Data afişării anunţului pe site

10.06.2016

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire magazin ”PENNY MARKET” și magazin produse alimentare, carne și brânzeturi, acces auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame luminoase pe fațade și parcare, pilon publicitar, împrejmuire, ziduri de sprijin, organizare de șantier, post transformare și branșamente utilități” propus a fi amplasat în sat Tomești, comuna Tomești, nr. cad. 64465, CF 64465 UAT-Tomești, jud. Iaşi, S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 10.06.2016.

Data afişării anunţului pe site

03.06.2016

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Desființare corp C2, spălătorie auto și corp C3, cupolă stație de alimentare cu combustibil(stație PECO)” propus a fi amplasat în sat Tomești, comuna Tomești, nr. cad. 60662 și nr. cad. 2064/2; carte funciară 60662 și 60686, jud. Iaşi, titular S.C. ANDY TRANS INVEST S.R.L.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 03.05.2016.

Data afişării anunţului pe site

27.05.2016

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare DJ 208 I – tronson Gura Bîdiliţei-Criveşti-Vînători km6+178 – 15+210” propus a fi amplasat în intravilan sat Gura Bîdiliţei, Criveşti, Vînători, extravilan comuna Vînători, jud. Iasi, titular D.J.A.D.P Iaşi

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 31.05.2016.

Data afişării anunţului pe site

24.05.2016

 

 

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul Modificare proiect autorizat cu autorizatie de constructie nr. 1267 din 19.12.2014 – conform PUZ/HCL nr. 299/2014, propus a fi amplasat in mun. Iasi, str. Trei Fintini fn, titular RADEANU CONSTANTIN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 28.05.2016.

Data afişării anunţului pe site

20.05.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara  evaluarea impactului asupra mediului  si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul Modificare locuinte individuale in locuinte insiruite si continuare lucrari de constructie, propus a fi amplasat in sat Visan, com. Birnova, str. Regina Maria nr. 75, 79,83,87,91 si str. Dealul cu Vii nr.1, titular SURDU GABRIEL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - joi între orele 9 – 14 si vineri intre orele 9 - 12, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 28.05.2016.

Data afişării anunţului pe site

20.05.2016

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Modernizare străzi situate în comuna Butea, județul Iași” propus a fi amplasat în sat Butea, comuna Butea, jud. Iasi, titular CONSILIUL LOCAL BUTEA

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 17.05.2016.

Data afişării anunţului pe site

10.05.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : continuarea procedurii fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului fara evaluare adecvata , pentru  proiectul „Schimbare destinatie din hala depozitare in hala de abatorizare – depozitare si prelucrare carne”  propus a fi realizat in jud. Iasi, sat Belcesti, com. Belcesti, beneficiar SC LATINI COM SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - joi între orele 8 – 14,0 , precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 03.05.2016.

Data afişării anunţului pe site

25.04.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : continuarea procedurii fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului fara evaluare adecvata , pentru  proiectul „Construire sistem de stocare – distributie si alimentare cu GPL a unei linii de productie ambalaje”, propus a fi amplasat in sat Belcesti, com. Belcesti, jud. Iasi, titular SC EUROCONF IMPEX SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - joi între orele 8 – 14,0 , precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 03.05.2016.

Data afişării anunţului pe site

25.04.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : continuarea procedurii fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului fara evaluare adecvata , pentru  proiectul „Construire locuinte colective spatii comerciale si servicii pe teren proprietate”, propus a fi realizat mun. Iasi, str. Bucsinescu si str. Smirdan nr. 37,37A, 88, titular SC TVI CONSTRUCT SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - joi între orele 8 – 14,0 , precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 04.05.2016

Data afişării anunţului pe site

25.04.2016

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire staţie de distribuţie carburanţi Rompetrol – construcţii supraterane (magazin, copertine pompe, monolit, semnal luminos H=17,5m, punct aer-apă, gură aerisire vapori, catarge steaguri, semne direcţionale, platforme carosabile şi pietonale) şi construcţii subterane (2 rezervoare depozitare carburanţi, separator hidrocarburi, separator de grăsimi, guri descărcare carburanţi, foraje de monitorizare, rerzervă apă incediu, cămin pompe incediu), împrejmuire, organizare execuţie lucrări conform PUZ aprobat prin HCL nr.318/30.09.2015” propus a fi amplasat în Iaşi, bd.Primăverii, nr.2, jud. Iasi, titular SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 01.04.2016.

Data afişării anunţului pe site

28.03.2016

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extinderea zonei concesionate serviciului public de distribuţie a gazelor naturale din comuna Bălţaţi şi în satul Mădârjeşti, jud.Iaşi” propus a fi amplasat în sat Mădârjeşti, com. Bălţaţi, jud. Iasi, titular SC PRISMA SERV SRL,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 01.04.2016.

Data afişării anunţului pe site

28.03.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul „Desfiintare amenajari exterioare, cai ferate industrial si demolare constructii existente pe teren proprietate”  propus a fi realizat in jud. Iasi, bdul Chimiei nr. 2, mun. Iasi, beneficiar SC CONEST SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 04.04.2016.

Data afişării anunţului pe site

28.03.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata , pentru  proiectul “AMPLASARE INSTALAŢIE MONOBLOC TIP SKID ŞI CABINA OPERATOR, PE TEREN ȊNCHIRIAT, PENTRU ALIMENTARE AUTOTURISME CU GPL, AMENAJARE CU CARACTER PROVIZORIU, BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI ”, propus a fi realizat în municipiul Paşcani, strada Moldovei, nr.17, judeţul Iaşi,  titular S.C. STARGAZ TRADING S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de Luni- vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 31.03.2016.

Data afişării anunţului pe site

24.03.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata , pentru  proiectul. “Reamplasare, extindere, înlocuire conducte distribuţie gaze naturale şi bransamente de presiune joasă în municipiul Iaşi, Piaţa Gării şi str. Străpungere Silvestru, între nr. 1-35”, propus a fi realizat în municipiul Iasi, Piaţa Gării, str. Străpungerea Silvestru, nr. 1-35, judetul Iaşi,  titular S.C. E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.03.2016.

Data afişării anunţului pe site

18.03.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata , pentru  proiectul. “Conservare- restaurare, protecţie şi valorificare turistică a memoriei lui Ion Creangă şi a patrimoniului parohiei Sf. 40 Mucenici Iaşi”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi, str. G-ral Berthelot, nr. 12, judetul Iaşi,  titular PAROHIA SF. 40 MUCENCI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.03.2016.

Data afişării anunţului pe site

18.03.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : continuarea procedurii cu efectuarea evaluarii impactului asupra mediului fara evaluare adecvata , pentru  proiectul „Construire hala crestere pui carne si reparatii la halele existente: inlocuire acoperis si termosistem fatade cu pastrarea formei, materialului si a culorii”, propus a fi amplasat in oras Tg. Frumos, str. Cucuteni, jud. Iasi, titular SC AVI TOP SA 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - joi între orele 8 – 14,0 , precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 25.03.2016.

Data afişării anunţului pe site

18.03.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : continuarea procedurii cu efectuarea evaluarii impactului asupra mediului fara evaluare adecvata , pentru  proiectul „Construire doua hale crestere pui carne si reparatii doua halele existente: inlocuire acoperis si termosistem fatade cu pastrarea formei, materialelor si aspectul arhitectural ”, propus a fi amplasat in sat Razboieni, com. Ion Neculce, titular SC AVI TOP SA 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - joi între orele 8 – 14,0 , precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 25.03.2016.

Data afişării anunţului pe site

18.03.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul "Scoatere definitive din fond forestier a suprafetei de 200 mp in vederea construirii unei locuinţe” propus a fi realizat in Zona Bucium, sector cadastral 162, nr. Cad. 2324, cf 126255 , beneficiar HAUCA MARIANA. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 22.03.2016.

Data afişării anunţului pe site

14.03.2016

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drum comunal DC 133 în comuna Cristeşti, jud.Iaşi propus a fi amplasat în extravilan, com.Cristeşti, jud. Iasi, titular COMUNA CRISTEŞTI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 18.03.2016.

Data afişării anunţului pe site

14.03.2016

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare prin asfaltare drumuri de exploatare agricolă în comuna Cristeşti, jud.Iaşi” propus a fi amplasat în intravilan, extravilan sat Cristeşti, com. Cristeşti, jud. Iaşi, titular COMUNA CRISTEŞTI,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 18.03.2016.

Data afişării anunţului pe site

14.03.2016

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drum comunal DC 2 km 8+900-15+350 în comuna Andrieşeni, judeţul Iaşi” propus a fi amplasat în intravilan sat Andrieşeni, sat Buhăieni, extravilan, comuna Andrieşeni, jud. Iasi, titular COMUNA ANDRIEŞENI,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 18.03.2016.

Data afişării anunţului pe site

14.03.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul „Hala pentru salamuri crud uscate” propus a fi realizat in jud. Iasi, sat Rachiteni, com. Rachiteni, jud. Iasi, beneficiar SC MARCEL SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 18.03.2016.

Data afişării anunţului pe site

11.03.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul “Amplasare staţie de betoane, satul Heci, com. Lespezi, jud. Iaşi”, propus a fi realizat în comuna Lespezi, satul Heci, judetul Iaşi, titular SC TEHNO FOREST SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 19.03.2016.

Data afişării anunţului pe site

11.03.2016

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Schimbare destinaţie din motel în cămin pentru persoane vîrstnice” propus a fi amplasat în Tomeşti, str.Aleea Viilor, nr.22, com.Tomeşti, jud. Iasi, titular FUNDAŢIA IZVOR,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 04.03.2016.

Data afişării anunţului pe site

29.02.2016

 

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul. “Construire trei corpuri locuinţe colective P+2E+M cu supantă, anexe aferente funcţiunii de locuire, racorduri utilităţi, organizare de şantier”, propus a fi realizat în comuna Miroslava, satul Valea Adîncă, strada Principală, nr. 7A, judetul Iaşi,  titular IONESCU GICU SORIN ŞI FLORITA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de Luni- vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 04.03.2016.

Data afişării anunţului pe site

26.02.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata , pentru  proiectul. “LUCRARI LA LEA JT AFERENTE PTA 3 MUNCELU DE SUS, COMUNA MOGOSESTI-SIRET, JUDETUL IASI”, propus a fi realizat în comuna Mogoseşti-Siret, satul Muncelu de Sus, judetul Iaşi,  titular S.C. E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de Luni- vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.02.2016.

Data afişării anunţului pe site

19.02.2016

 

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul “REABILITARE RETEA DE JOASĂ TENSIUNE ŞI MODERNIZARE BRANŞAMENTE ZONA AFERENTĂ PTZ5 TG. FRUMOS loc. Targu Frumos, jud. Iaşi”, propus a fi realizat în oraşul Targu Frumos, strazile: Maicuţa, Primăverii, Gospodari, 16 Februarie, Eternităţii, N. Bălcescu, judetul Iaşi, titular S.C. E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. prin SC ALLSYS ENERGY BUCURESTI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.02.2016.

Data afişării anunţului pe site

19.02.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul “Construire bloc de locuinţe pe teren proprietate”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi, strada Aurel Vlaicu, nr. 54, judetul Iaşi, titular SC AMW IMOBILIARE SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.02.2016

Data afişării anunţului pe site

19.02.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul. “CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL 385/2015”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi, strada Petre Ispirescu, nr. 5, judetul Iaşi,  titular PATRASCU GHEORGHE SI PATRASCU SILVIA .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de Luni- vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.02.2016

Data afişării anunţului pe site

19.02.2016

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul Construire magazin materiale de construcţii, drumuri şi platforme, parcaje, pilon publicitar, panouri de direcţionare şi reclamă, reclamă pe faţade, cabină poartă, copertine cărucioare, amenajare rafturi exterioare acoperite, împrejmuire spaţii”, propus a fi amplasat în municipiul Iaşi, bld. Primăverii, nr. 2, NC 149634,149633, 149716, 4373/1/1/1/1/22/1, 4373/1/1/1/1/20/1, 4373/1/1/1/1/21,  titular SC DEDEMAN SRL

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   08.02.2016 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)

Data afişării anunţului pe site

15.02.2016

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru  proiectul Construire spaţii de colectare temporară, selectivă deşeuri în cartier „Stefan cel Mare şi Sfânt”, comuna Tomeşti, judeţul Iaşi”, propus a fi amplasat în sat Tomeşti, com. Tomeşti,  titular COMUNA TOMESTI

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   08.02.2016 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului)

Data afişării anunţului pe site

15.02.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul „Modernizare si reabilitare infrastructura secundara de irigatii”  propus a fi realizat in jud. Iasi, comunele Tiganasi si Probota, jud. Iasi, beneficiar SC AGRICOLA 96 SA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 19.02.2016

Data afişării anunţului pe site

11.02.2016

 

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata , pentru  proiectul. “Extindere reţea apă canal”, propus a fi realizat în comuna Ciurea, satul Hlincea, strada Cortez, judetul Iaşi,  titular ARNAUTU MITICA ŞI GABI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de Luni- vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 12.02.2016

Data afişării anunţului pe site

05.02.2016

 

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata , pentru  proiectul. “Relocare reţea fibră optică din traseu aerian în traseu subteran, construire canalizaţie subterană, construire racorduri laterale şi amplasare camerete, în municipiul Iaşi, pe următorul aliniament: Splai Bahlui, bd. Prof. D.Mangeron şi bd. Chimiei”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi, Splai Bahlui, bd. Prof. D.Mangeron şi bd. Chimiei, judetul Iaşi,  titular S.C. U.P.C. ROMANIA S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de Luni- vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 12.02.2016

Data afişării anunţului pe site

05.02.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata , pentru  proiectul. “Relocare reţea fibră optică din traseu aerian în traseu subteran, construire canalizaţie subterană, construire racorduri laterale şi amplasare camerete, în municipiul Iaşi, pe următorul aliniament: Splai Bahlui, bd. Prof. D.Mangeron şi bd. Chimiei”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi, Splai Bahlui, bd. Prof. D.Mangeron şi bd. Chimiei, judetul Iaşi, titular S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de Luni- vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 12.02.2016

Data afişării anunţului pe site

05.02.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu , pentru  proiectul. “Construire trei corpuri locuinţe colective P+2E+M cu supantă, anexe aferente funcţiunii de locuire, racorduri utilităţi, organizare de şantier”, propus a fi realizat în comuna Miroslava, satul Valea Adîncă, strada Principală, nr. 7A, judetul Iaşi,  titular IONESCU GICU SORIN ŞI FLORITA.

Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia  Mediului Iasi din mun. Iasi, str. Th.Vascauteanu nr. 10bis,  Jud. Iaşi, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00,

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Iasi.

Data afişării anunţului pe site

01.02.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul. “Modificare autorizaţie de construire nr. 347/2015 cu respectarea HCL PUD 191/2006”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi, strada Vasile Lupu, nr. 78, judetul Iaşi,  titular GHEORGHIU BOGDAN MIHAI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 31.01.2016

Data afişării anunţului pe site

22.01.2016

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: efectuarea evaluarii adecvate, pentru  proiectul. „EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE DIN ALBIA RAULUI MOLDOVA, IN PERIMETRUL CRISTEŞTI 2 ”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Cristeşti, judeţul Iasi, titular S.C. POWER CONCEPT S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în  zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 16.01.2016

Data afişării anunţului pe site

08.01.2016

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul “Complex agricol de uscare și prelucrare a semințelor” propus a fi amplasat în sat Tabăra, comuna Bivolari, nr. cadastral 60036 și nr. cadastral 60914, jud. Iaşi, titular S.C. JUREX LV S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   28.12.2015.

Data afişării anunţului pe site

21.12.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata , pentru  proiectul. “INLOCUIRE STAŢIE DE BETOANE EXISTENTĂ”, propus a fi realizat în municipiul Iaşi, strada Poitiers, nr.14, judetul Iaşi,  titular SC CONEST SA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de Luni- vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 25.12.2015

Data afişării anunţului pe site

21.12.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul Extindere sistem retea de canalizare si tratarea apelor uzate in comuna uginoasa, jud. Iasi” titular de UAT COMUNA RUGINOASA,  propus a fi amplasat în  ,Comuna Ruginoasa, Jud. Iasi

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 9ºº – 14 00  si vineri intre orele  9ºº – 12ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului.  

Postat astazi 19/11.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu efectuarea evaluarii  impactului asupra mediului dar fara evaluare adecvata, pentru  proiectul „Construire complex agricol Moldova pentru receptive, uscare, prelucrare, conditionare si depozitare seminte” propus a fi realizat in jud. Iasi, sat Bivolari, com. Bivolari, jud. Iasi, beneficiar SC SEMCONSULT TOP SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 27.11.2015.

Data afişării anunţului pe site

19.11.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire statie de epurare”, titular  SC METRO CASH& CARRY ROMANIA SRL Bucuresti, propus a fi amplasat în Sat Bratuleni, comuna Miroslava,  jud. Iasi.  

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 9ºº – 14 00  si vineri intre orele  9ºº – 12ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului.  

Postat astazi 13.11.2015

 

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE-C1, C2, C3, C4, C7, C9, C10, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30,C32, C33, C34, C35, C36, C37, C39, C48, C49, C57, C62, C63, C68, C69, C71, C72, C73, C74, C75, C80, C83, C86, C87”, titular  SC UNIREA SRL, propus a fi amplasat în  IASI CALEA CHISINAULUI NR.173  

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 9ºº – 14 00 si vineri intre orele  9ºº – 12ºº, precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului.  

Postat astazi 13.11.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul „Construire imobil birouri S2+S1+P+7 Etaje+Etaj 8 partial”  propus a fi realizat in sos. Pacurari nr. 138, mun. Iasi, beneficiar SC TESTER GRUP SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 14.11.2015.

Data afişării anunţului pe site

06.11.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara evaluare adecvată, pentru proiectul “Demolare constructii: C1; C3; C4” titular SC TESS CONEX SA,  propus a fi amplasat în  sat/comuna Miroslava, Jud. Iasi         

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 9ºº – 14 3º  si vineri intre orele  9ºº – 12ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului  

Postat astazi 06.11.2015

 

 

APM Iasi, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara evaluare adecvată, pentru proiectul  “Demolare constructii”    titular    SC DEDEMAN SRL,  propus a fi amplasat în  Iasi str. Primaverii nr.2, Jud. Iasi         

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 9ºº – 14 3º  si vineri intre orele  9ºº – 12ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului  

 Afisat astazi 06.11.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE IN MUNICIPIUL IASI, IN VEDEREA CONFORMARII CU STANDARDELE DE MEDIU PRIVIND EMISIILE IN ATMOSFERA SI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN ALIMENTAREA CU CALDURA URBANA, Etapa a II a” propus a fi realizat in municipiul Iasi, beneficiar MUNICIPIUL IASI

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.11.2015.

Data afişării anunţului pe site

05.11.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul „CONDUCTA DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT GAZE DIN ROMANIA CU SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA PE DIRECTIA IASI (ROMANIA) – UNGHENI (MOLDOVA) - ALIMENTARI CU ENERGIE ELECTRICA, AUTOMETIZARE, ACHIZITIE DATE, SUPRAVEGHERE LA EFRACTIE SI INCENDIU”, pe teritoriul jud. Iasi pe raza comunelor Dumesti, Letcani, Rediu, Popricani, Victoria, Aroneanu si Golaesti, beneficiar ANRM si cu Asociata SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.11.2015

Data afişării anunţului pe site

05.11.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul „Construire imobil de birouri si locuinte pe teren proprietate – 4S+P+M+7+Etaj retras. Modificare AC nr. 559/04.06.2015 – Construire parcare subterana (4S+P) pe teren proprietate” propus a fi realizat in municipiul Iasi, str. Sf. Lazar nr. 56, 56A, jud. Iasi, beneficiar SC DOMENIUL MIHAI EMINESCU SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 11.11.2015.

Data afişării anunţului pe site

03.11.2015

 

 

APM Iasi  anunţă publicul interesat asupra luarii  deciziei etapei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara evaluare adecvată, pentru proiectul “„Cresterea gradului de siguranta a Acumularii Tungujei, pe raul Sacovat”  propus a fi amplasat in extravilanul sat Tungujei, com. Tibanesti, jud. Iasi” titular ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT-BARLAD.      

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 9ºº – 14 00  si vineri intre orele  9ºº – 12ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data afisarii prezentului anunţ.

Afisat astazi 12.10.2015

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul “Construire hală reparații utilaje, sediu firmă, anexă gospodărească și pod basculă” propus a fi amplasat în sat Lețcani, comuna Lețcani, jud. Iasi, titular  BROȘTEANU  VASILE

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   15.10.2015

Data afişării anunţului pe site

08.10.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: efectuarea evaluarii adecvate, pentru  proiectul. „Exploatarea  agregatelor minerale din perimetrul „Hălăuceşti”, curs de apă râul Siret, mal drept, pentru decolmatare, reprofilare şi regularizarea scurgerii în zonă , comuna Al. Ioan Cuza, judeţul Iasi ”, titular S.C. JOHNNY TRANS S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de Luni- vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.09.2015.

Data afişării anunţului pe site

18.09.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: efectuarea evaluarii adecvate, pentru  proiectul. „Exploatarea  agregatelor minerale din perimetrul „Hălăuceşti aval”, curs de apă râul Siret, mal drept, pentru decolmatare, reprofilare şi regularizarea scurgerii în zonă , comuna Al. Ioan Cuza si comuna Hălăuceşti judeţul Iasi ”, titular S.C. JOHNNY TRANS S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de Luni- vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 26.09.2015.

Data afişării anunţului pe site

18.09.2015

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Construire zonă de producție pe teren proprietate”(fermă pentru creşterea suinelor cu o capacitate de 800 locuri) propus a fi amplasat în sat Vâlcica, comuna Tătăruși, T 20, PA 736/150/2 prin conversie 1A, lot 1, nr. cad. 60435, CF 60435/2013 UAT Tătăruși, jud Iaşi, titular UNGUREANU GHE. MIHAI ŞI UNGUREANU I. OANA

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 11.09.2015.

Data afişării anunţului pe site

04.09.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în localităţile Petreşti, Medeleni şi Cotu lui Ivan, comuna Golăieşti, judeţul Iaşi” propus a fi amplasat în Petreşti, Medeleni şi Cotu lui Ivan, extravilan, comuna Golăieşti, jud. Iasi, titular COMUNA GOLĂIEŞTI,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 21.08.2015.

Data afişării anunţului pe site

17.08.2015

 

 

APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare de mediu şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul. “Construire birouri şi apartamente pe teren proprietate - conform PUZ aprobat prin HCL 139/29.04.2015”, titular SACAGIU RADU, HATMANU IOAN SI OANA IRINA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Văscăuţeanu nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 22.08.2015.

Data afişării anunţului pe site

14.08.2015

 

 

APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul “Demolare constructii: C3; C5; C6; C7; C8; C9; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; C17; C18; C25; C26; C29, Rezervor  metalic nr. inventar 131;  Rezervor  metalic nr. inventar 132; drumuri si platforme pe teren proprietate”, titular  SC PRUTUL SA  , propus a fi amplasat în Sat Madirjesti, comuna Baltati,  jud. Iasi  

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Văscăuţeanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 9ºº – 14 00 şi vineri intre orele  9ºº – 12ºº, precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro”

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului  

Postat astazi 10.08.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:.efectuarea evaluarii adecvate, pentru  proiectul. „Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Cristeşti, curs de apa râu Moldova, mal stâng pentru regularizare, din bazinul hidrografic Siret”, titular S.C.  DSPC CRISTESTI  S.R.L.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10, în zilele de Luni- vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet www. apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 07.08.2015.

Data afişării anunţului pe site

30.07.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire locuinţă colectivă conform PUZ aprobat cu HCL 179/29.05.2015”, propus a fi amplasat în Iaşi, str.Bradului, nr.4, jud. Iasi, titular SC ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 31.07.2015.

Data afişării anunţului pe site

27.07.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul „Canalizare si statie de epurare a apelor uzate in satele Mircesti si Iugani, com. Mircesti”  propus a fi realizat, jud. Iasi, com. Mircesti, beneficiar COMUNA MIRCESTI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 04.08.2015.

Data afişării anunţului pe site

27.07.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata, pentru  proiectul „Modernizare baza de productie Motca (statie de sortare/concasare aggregate); montaj echipament mixture asfaltice”  propus a fi realizat, jud. Iasi, com. Motca, beneficiar SC GEPROCON SA  Iasi

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 28.07.2015

Data afişării anunţului pe site

20.07.2015

 

 

APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziilor de încadrare în procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului*), fără evaluare adecvată, pentru proiectele: “Modernizare străzi Municipiul Iaşi-Străzile, FUNDAC SOCOLA; FUNDAC BUCIUM; STR. VISAN; FUNDAC PAUN; STEFAN OCTAVIAN IOSIF(continuare); SF. ANDREI; TANASESCU; IANCU BACALU; SF PETRU MOVILA; Str PROF IOAN PETRU CULIANU; Aleea  PROF IOAN PETRU CULIANU; OLTENIEI; BUCOVINEI; CAZARMILOR; ATELIERULUI; PLOPII FARA SOT; Str DEALUL BUCIUM; Str TRANSILVANIEI; TEASCULUI; CALUGARENI, propuse a fi amplasate în Municipiul Iaşi, străzile  FUNDAC SOCOLA; FUNDAC BUCIUM; STR. VISAN; FUNDAC PAUN; STEFAN OCTAVIAN IOSIF(continuare); SF. ANDREI; TANASESCU; IANCU BACALU; SF PETRU MOVILA; Str PROF IOAN PETRU CULIANU; Aleea  PROF IOAN PETRU CULIANU; OLTENIEI; BUCOVINEI; CAZARMILOR; ATELIERULUI; PLOPII FARA SOT; Str DEALUL BUCIUM; Str TRANSILVANIEI; TEASCULUI; CALUGARENI , jud. Iaşi, titular MUNICIPIUL Iaşi cu sediul în Iaşi - Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, judeţul Iaşi. 

1. Proiectele de  decizii de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 9ºº – 14ºº  , vineri 9ºº – 12ºº precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului.

Data afişării anunţului pe site

13.07.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înlocuire reţele de distribuţie apă potabilă şi branşamente în municipiul Iaşi, str.şi aleea Basota, str.Roşcani, Viespii, str.şi trec.Hotin, str.Patria, str.şi şos.Albineţ, str.Potcoavei, std.Sf.Ştefan, str.şi std.Toma Săvescu, str.Vulpe, Cerchez, str.şi std.Italiana, fnd.Florentz, str.Păcii, Occident, Scaricica, Râpei, Ticăul de jos, Miron Costin, trec.Duzilor, Alpilor, Nucului, Bravilor, str.Dezrobirii, Caraiman  şi Movilei” propus a fi amplasat în mun.Iaşi, zona Ţicău, jud. Iasi, titular S.C. APAVITAL S.A. IAŞI,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 10.07.2015.

Data afişării anunţului pe site

06.07.2015

 

 

APM Iasi  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) , fara evaluare adecvată, pentru proiectul  EXTINDERE CENTRU COMERCIAL EXISTENT PE TEREN PROPRIETATE SI REAMENAJARE \PARCARE – CONFORM P.U.Z. 523/2007”  propus a fi amplasat in Municipiul Iasi-Strada PANTELIMON HALIPA Nr.3C,  jud. Iasi

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 9ºº – 14ºº  , vineri 9ºº – 14ºº precum şi la următoarea adresă de internet “apmis.anpm.ro.”

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului.

 Postat astazi 03.07.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desfiinţare construcţie C3. Amplasare staţie de livrare G.P.L", propus a fi amplasat în Paşcani, str. Moldovei, nr.2 bis, jud. Iasi, titular SC ROM-ELADA SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 12.06.2015.

Data afişării anunţului pe site

08.06.2015

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul  "Înfiinţare plantaţie pomicolă în comuna Popeşti, judeţul Iaşi" propus a fi amplasat în com. Popeşti, extravilan, CF UAT Popești 61037; 60352, jud Iaşi, titular S.C. AGROCULTURE  SANDU S.R.L.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   11.06.2015

Data afişării anunţului pe site

04.06.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire locuinţe colective, anexe aferente funcţiunii de locuire, racorduri utilităţi, organizare de şantier", propus a fi amplasat în sat Valea Adîncă, str. Bazei, nr.2.2.K, com. Miroslava, jud. Iasi, SC PETRO GRUP SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 29.05.2015.

Data afişării anunţului pe site

25.05.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare reţea JT aferentă PTA1 sat Rusenii Vechi, comuna Holboca, judeţul Iaşi" propus a fi amplasat în sat Rusenii Vechi, com. Holboca, jud. Iasi, titular SC E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA SA,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 29.05.2015.

Data afişării anunţului pe site

25.05.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Reabilitare reţea JT aferentă PTA1 Moreni şi modernizare branşamente" propus a fi amplasat în sat Moreni, com.Prisăcani, jud. Iasi, titular SC E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA SA,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 29.05.2015.

Data afişării anunţului pe site

25.05.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare reţea JT aferentă PTA1 Moşna şi modernizare branşamente" propus a fi amplasat în sat Moşna, com.Moşna, jud. Iasi, titular SC E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA SA,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 29.05.2015.

Data afişării anunţului pe site

25.05.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Alimentare cu apă şi sistem centralizat de canalizare în comuna Cucuteni, judeţul Iaşi" propus a fi amplasat în extravilan, sat Cucuteni, com.Cucuteni, jud. Iasi, titular COMUNA CUCUTENI,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 13.05.2015.

Data afişării anunţului pe site

08.05.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*), cu evaluare adecvată, pentru proiectul „Modernizare cu imbracaminti asfaltice  bituminoase usoare pe DJ 249 Trifesti-Hermeziu  KM 0+000-5+650" propus a fi amplasat in intravilanul satelor Trifesti si Hermeziu si extravilan comuna Trifesti, jud. Iasi, titular proiect CONSILIUL JUDETEAN IASI- D.J.A.D.P.  cu sediul in Iasi Bdul Stefan cel Mare si Sfant nr.13, jud. Iasi,  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 9ºº – 14ºº, vineri 9ºº – 14ºº precum şi la următoarea adresă de internet "apmis.anpm.ro."

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului.

 Postat astazi 07.05.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*), cu evaluare adecvată, pentru proiectul „Amenajare drumuri acces, exploatare agregate de balastiera in scopul indepartarii materialului aluvionar in vederea asigurarii scurgerii optime in albie a raului Moldova", titular SC AS SEB COMPANY  SRL,  propus a fi amplasat în Extravilan sat Boureni, Comuna Motca, Jud. Iasi 1.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 9ºº – 14ºº  , vineri 9ºº – 14ºº precum şi la următoarea adresă de internet "apmis.anpm.ro."

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului.

 Postat astazi 07.05.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul „Construire centrala fotovoltaica pe acoperisul cladirilor Metro si racordarea la sistemul energetic national"  propus a fi realizat, jud. Iasi, sat Bratuleni, com. Miroslava, pe acoperisul cladirii METRO, beneficiar SC GREEN VISION FOUR SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 05.05.2015

Data afişării anunţului pe site

27.04.2015

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în sat Bosia şi sat Ungheni, com.Ungheni, jud.Iaşi" propus a fi amplasat în sat Bosia şi sat Ungheni, com.Ungheni, jud. Iasi, titular COMUNA UNGHENI,
 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro.
Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 01.05.2014.


Data afişării anunţului pe site
27.04.2014

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire clădire cu destinaţia de brutărie şi racord utilităţi în sat Butea, com.Butea, jud.Iaşi" propus a fi amplasat în sat Butea, str.M.Eminescu, nr.22, com.Butea, jud. Iasi, titular SC LUDMIN SRL,
 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  apmis.anpm.ro.
Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 01.05.2014.


                                                                                                                                                          Data afişării anunţului pe site
                                                                                                                                                                                          27.04.2014

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul  "Construire combinat de vinificație" propus a fi amplasat în sat Soloneț, comuna Bivolari, jud. Iaşi, titular S.C. AGRO INDUSTRIAL CERES S.R.L.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   01.05.2015

Data afişării anunţului pe site

23.04.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) cu evaluare adecvată, pentru proiectul Alimentare cu energie electrica; statie de sortare si concasare"  propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Motca, com. Motca, jud. Iasi," titular  SC SIMMAR TRANS SRL IUGANI

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-vineri intre orele 8ºº – 16ºº  , precum şi la următoarea adresă de internet "apmis.anpm.ro."

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului (pina pe data de 19,04,2015).

Postat astazi 14.04.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul „Construire parcare subterana pe teren proprietate"  propus a fi realizat, mun. Iasi, str. Sf. Lazar nr. 56,56A, jud. Iasi, beneficiar SC DOMENIUL MIHAI EMINESCU SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 11.04.2015

Data afişării anunţului pe site

03.04.2015

 

 

APM Iasi  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*), fara evaluare adecvată, pentru proiectul „Extinderea retelei de canalizare in comuna Probota, cu deversare in statia de epurare existenta in satul Carniceni, comuna Tiganasi, titular COMUNA PROBOTA, JUD. IASI,  

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-vineri intre orele 8ºº – 16ºº  , precum şi la următoarea adresă de internet "apmis.anpm.ro."

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului.

 Postat astazi 02.04.2015

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "Construire tronson de conductă nerealizat din proiectul tehnic 906/203 din 2007 "Conductă de transport gaze naturale Vaslui-Iași"" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Grajduri, Mogoșești, Ciurea, jud. Iaşi înregistrată la APM Iaşi, titular SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" S.A

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   09.04.2015

Data afişării anunţului pe site

02.04.2015

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul "Construire hală de producție pe teren proprietate-conform PUZ aprobat cu HCL nr. 21/27.01.2015" propus a fi amplasat în mun. Iași, str. Valea Lupului nr. 1, jud. Iasi, titular  S.C. GRUP CONSTRUCȚII EST S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   09.04.2015.

Data afişării anunţului pe site

30.03.2015

 

 

APM Iasi  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) , fara evaluare adecvată, pentru proiectul „Instalatie statie de epurare Scoala nr.1  Comuna Costesti, jud. Iasi" titular COMUNA Costesti,  propus a fi amplasat în  ,sat/comuna Costesti, Jud. Iasi,,  

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-vineri intre orele 8ºº – 16ºº  , precum şi la următoarea adresă de internet "apmis.anpm.ro."

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului.

 Postat astazi 30.03.2015

 

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) cu evaluare adecvată, pentru proiectul Exploatare agregate minerale din albia raului Moldova in perimetrul Cristeşti 2 Aval" , titular SC DAROCONSTRUCT SRL  ,  propus a fi amplasat în Extravilan Comuna Cristeşti, Jud. Iasi        

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet "apmis.anpm.ro."

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului  

Postat astazi 20.03.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara evaluare adecvată, pentru proiectul  „Extindere retele de apa si canalizare inclusiv STAP Harlau" titular SC APA VITAL SA Iasi,  propus a fi amplasat în  Oras Harlau, Jud. Iasi         

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet "apmis.anpm.ro."

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului  

Postat astazi 20.03.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul „Amenajare zona Ciric III – Lucrari de intretinere a terenului in vederea folosirii luciului de apa"  propus a fi realizat, mun. Iasi, acumularea Ciric III si zona de protectie din jurul acesteia si o parte din terenul limitrof malului drept, beneficiar SC MINISAT SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 28.03.2015

Data afişării anunţului pe site

20.03.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire pavilion 8 ( prin desfiinţare cabină poartă, seră, beci, gard din cărămidă, garaj şi grajd-magazie) conform PUZ aprobat prin HCL nr.411/19.12.2014" propus a fi amplasat în Iaşi, str.Octav Botez, nr.2, jud. Iasi, titular SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE"SF.PARASCHEVA"Iaşi,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 20.03.2015.

Data afişării anunţului pe site

16.03.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire locuinte collective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate " amplasat in Iasi, str. Zimbrului si Malu,  nr. 17,18,20,21,27, beneficiar ZAMOSTEANU CRISTIN

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 24.03.2015

Data afişării anunţului pe site

16.03.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul „Construire cladire birouri pe teren proprietate (2S autorizate cu AC 106/29.01.2015) – conform PUZ aprobat prin HCL 352/29.10.2014"  propus a fi realizat, mun. Iasi, str. Sf. Lazar nr. 27, beneficiar SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.03.2015.

Data afişării anunţului pe site

05.03.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul „Construire spatii si depozite (doua depozite si bucatarie furajera)"  propus a fi realizat, sat Cirniceni, com. Tiganasi, beneficiar SA AGRICOLA TIGANASI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 13.03.2015.

Data afişării anunţului pe site

05.03.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drumuri satesti in satul Draguseni", propus a fi amplasat în sat Draguseni, com. Draguseni, jud. Iasi, titular COMUNA DRAGUSENI..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmis.anpm.ro .

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 06.03.2015.

Data afişării anunţului pe site

02.03.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare drumuri satesti in satul Frenciugi", propus a fi amplasat în sat Frenciugi, com. Draguseni, jud. Iasi, titular COMUNA DRAGUSENI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmis.anpm.ro .

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 06.03.2015.

Data afişării anunţului pe site

02.03.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „"Modernizare drumuri locale din satul Secaresti, comuna Cucuteni, judetul Iasi", propus a fi amplasat în sat Secaresti, com. Cucuteni, jud. Iasi, titular COMUNA CUCUTENI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmis.anpm.ro .

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 06.03.2015.

Data afişării anunţului pe site

02.03.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare drumuri comunale si locale in comuna Grajduri, judetul Iasi", propus a fi amplasat în sat Grajduri, com. Grajduri, jud. Iasi, titular COMUNA GRAJDURI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmis.anpm.ro .

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 06.03.2015.

Data afişării anunţului pe site

02.03.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul „Consolidare alunecare teren in zona DC.44 Km 2,300, in satul Comarna, Comuna Comarna, jud. Iasi" titular UAT Comuna Comarna,  propus a fi amplasat în sat/comuna Comarna, Jud. Iasi

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet "apmis.anpm.ro."

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data publicarii anunţului. 

Postat astazi 06.02.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra mediului*) fara  evaluare adecvată, pentru proiectul „Intrare in legalitate  pentru obiectivul de investitie Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere",  propus a fi amplasat in comuna Cotnari, jud. Iasi, titular  UAT Cotnari cu sediul in sat/Comuna Cotnari, jud. Iasi

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la  sediul APM IASI din Iasi – str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis, luni-joi intre orele 8ºº – 16 3º  si vineri intre orele  8ºº – 14ºº   , precum şi la următoarea adresă de internet "apmis.anpm.ro."

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data publicarii anunţului  

Postat astazi 08.02.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere reţea joasă tensiune în str.Viilor, sat Miroslava, com.Miroslava, jud.Iaşi" propus a fi amplasat în str.Viilor, sat Miroslava, com.Miroslava, jud. Iasi, titular COMUNA MIROSLAVA,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 31.01.2015.

Data afişării anunţului pe site

27.01.2015

 

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere reţele apă potabilă din sursa Apavital şi canalizare sat Şorogari, com.Aroneanu, jud.Iaşi" propus a fi amplasat în sat Şorogari, com.Aroneanu, jud. Iasi, titular U.A.T ARONEANU,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 31.01.2015.

Data afişării anunţului pe site

27.01.2015

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul "Înființarea sistemului de stocare și condiționare pentru cereale S.C. PLANTAGRO-COM S.R.L. în județul Iași" propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bălțați, jud. Iaşi, titular S.C. PLANTAGRO-COM S.R.L.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   03.02.2015

Data afişării anunţului pe site

27.01.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul "Extindere reţea gaze naturale pe drum acces, sat Valea Ursului, comuna Miroslava, jud. Iaşi" propus a fi amplasat în sat Valea Ursului, comuna Miroslava, judeţul Iaşi, titular SC GAZMIR IAŞI SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 31.01.2015

Data afişării anunţului pe site

27.01.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul "Extindere reţea gaze naturale str. Pîrîului, sat Voroveşti, comuna Miroslava, jud. Iaşi" propus a fi amplasat în sat Voroveşti, str. Pîrîului, comuna Miroslava, judeţul Iaşi, titular SC GAZMIR IAŞI SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 31.01.2015

Data afişării anunţului pe site

27.01.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul "Extindere reţea gaze naturale pe drum acces, sat Voroveşti, comuna Miroslava, jud. Iaşi" propus a fi amplasat în sat Voroveşti, comuna Miroslava, judeţul Iaşi, titular SC GAZMIR IAŞI SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 31.01.2014

Data afişării anunţului pe site

27.01.2015

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

Construire cabinete medicale, locuinţe în regim hotelier cu spălătorie, spaţii comerciale şi parcare acoperită pe teren proprietate privată " propus a fi amplasat  municipiul Iasi, strada Pantelimon Halipa, nr. F.N,  titular Zamosteanu Cristin

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   31.01.2015

Data afişării anunţului pe site

23.01.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul proiectul : "Extindere reţea gaze naturale presiune redusă, branşament şi PRM locuinţe colective aparţinând PFA Gîndac Vladimir", propus a fi amplasat în sat Valea Lupului, comuna Valea Lupului,  judeţul Iaşi, titular SC E ON GAZ DISTRIBUŢIE SA pentru PFA GÎNDAC VLADIMIR

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM IASI din  Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr. 10 bis, în zilele de  luni-vineri, între orele 8.00-16.00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 24.01.2015.

Data afişării anunţului pe site

16.01.2015

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

Racord la reţea de gaze naturale prin extindere şi branşament, pentru imobil locuinţă situat în Iaşi, str. Grigore T. Popa, nr. 12", propus în municipiul Iaşi, str. Grigore T. Popa, nr. 12, jud. Iaşi, titular Şerbănoiu Ion şi Şerbănoiu Dumitra

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iaşi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   23.01.2015

Data afişării anunţului pe site

15.01.2015

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

Extindere reţea canalizare, racord canalizare, pentru imobil locuinţă situat în Iaşi, str. Grigore T. Popa, nr. 12", propus în municipiul Iaşi, str. Grigore T. Popa, nr. 12, jud. Iaşi, titular Şerbănoiu Ion şi Şerbănoiu Dumitra

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iaşi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  23.01.2015.

Data afişării anunţului pe site

15.01.2015

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Extindere extindere retea gaze naturale, bransamet si post reglare masurare", propus a fi amplasat în sat Valea Adinca, comuna Miroslava , titular Pantel Elena si Mihai.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 20.01.2014.

Data afişării anunţului pe site

12.01.2015

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

Extindere retea apa, bransamente, pentru imobile situate in Iasi, zona Manta Rosie" propus a fi amplasat în municipiul Iasi, strada Manta Rosie, jud. Iasi, titulari GHEORGHIŢĂ CORNELIU – MARIAN/ EUGENIA, VALASCIUC CAMELIA – EUGENIA/MIRCEA, GROSU TIBERIU – ANTONEL/ELEONORA, TUDOSE IONEL CIPRIAN/ SIMIONOVICI GABRIELA/TUDOSE CATALIN.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iaşi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 20.01.2014.

Data afişării anunţului pe site

12.01.2015

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

Extindere retea de alimentare cu apa si bransamente pentru imobile locuinta situate in jud. Iasi, comuna Birnova si municipiul Iasi, str. Unionistilor", propus a fi amplasat în comuna Birnova, sat Visan  si municipiul Iasi, str. Unionistilor, titular S.C. IULIAN DESIGN S.R.L.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iaşi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 20.01.2015

Data afişării anunţului pe site

12.01.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare de mediu, pentru  proiectul „Imprejmuire si parcare pe teren proprietate"  propus a fi realizat in jud. Iasi, mun. Iasi, bdul Independentei nr. 166, beneficiar SC GOLDEN GATE SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10  zilnic intre orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro .

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 17.01.2015.

Data afişării anunţului pe site

09.01.2015

 

 

APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Construire 2 locuinte collective S+P+12E+Eth, amenajare parcare auto, imprejmuire, utilitati " amplasat in Iasi, str. Mihai Voda,  nr. 3-5-7, beneficiar SC LASTOR INVEST CORP SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmis.ro .

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 17.01.2015.

Data afişării anunţului pe site

09.01.2015

 

 

Urmare  analizei şi a consultărilor desfăşurate în cadrul Comisiei de Avizare Tehnică-şedinţa din data de 18.12.2014 -a motivelor prezentate de publicul interesat care au stat la baza contestării deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul de investiţie "Modernizarea  şi reabilitarea parcului public al Teatrului Naţional Vasile Alecsandri, Municipiul Iaşi "– beneficiar MUNICIPIUL IAŞI, se mentine decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul susmenţionat.

Proiectul acordului de mediu este afişat pe site –ul: apmis.anpm.ro/reglementări/acord de mediu/drafturi acte de reglementare.

Data afişării anunţului pe site

08.01.2015

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul pentru "Construire imobil birouri P+8E și 9 parțial" propus a fi amplasat în mun. Iași, Calea Chișinăului nr. 23, jud. Iasi, titular S.C. CASA AUTO S.R.L..

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 18.12.2014.

Data afişării anunţului pe site

11.12.2014

 

 

Agentia pentru Protectia Mediului Iasi anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu  pentru proiectul Modernizarea si reabilitarea parcului public al Teatrului National Vasile Alecsandri, municipiul Iasi, amplasat în Centrul Civic al Municipiului Iasi, titular Municipiul Iasi.

Proiectul acordului de mediu / decizia de emitere a acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM IASI, str. Th. Vascauteanu nr. 10, zilnic,  între orele 8 – 14, cât şi la următoarea adresă de internet ampis.anpm.ro .

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis,  în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 07.12.2014.

Data afişării anunţului pe site

02.12.2014

 

 

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul pentru "Construire parc eolian pe teritoriul UAT Lespezi, construire linie electrică subterană și racordare la Sistemul Național de distribuție al energiei electrice" propus a fi amplasat în extravilan com. Lespezi, jud. Iasi, titular S.C. SESAM PREST S.R.L.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 04.11.2014.

 

 

Data afişării anunţului pe site

27.11.2014

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul " Modernizare DC 62 sat Ciocarlesti, comuna Scanteia, judetul Iasi", propus a fi amplasat în sat Ciocarlesti, comuna Scanteia, titular Primaria comunei Scanteia.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   21.11.2014.

 

 

Data afişării anunţului pe site

13.11.2014

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire locuinţe înşiruite, anexe aferente funcţiunii de locuire, racorduri utilităţi, organizare de şantier", propus a fi amplasat în sat Valea Adîncă, str. Sub Coşere, com. Miroslava , jud. Iasi, titular SC PETRO GRUP SRL,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 04.11.2014.

Data afişării anunţului pe site

31.10.2014

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare drumuri săteşti în comuna Voineşti, jud.Iaşi" propus a fi amplasat în satele Voineşti, Lungani, Schitu Stavnic, Slobozia com.Voinesti, jud. Iasi, titular COMUNA Voineşti,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 11.11.2014.

Data afişării anunţului pe site

07.11.2014

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare tramă stradală în comuna Valea Lupului" propus a fi amplasat în Sat Valea Lupului, Com. Valea Lupului, jud. Iasi, titular COMUNA VALEA LUPULUI,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 18.11.2014.

Data afişării anunţului pe site

14.11.2014

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare drum comunal DC 111 km 6+135.00 – km 10+470.00" propus a fi amplasat în Sat Moţca, Com.Moţca, jud. Iasi, titular COMUNA MOŢCA,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 18.11.2014.

Data afişării anunţului pe site

14.11.2014

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drumuri săteşti în satul Păuşeşti, comuna Dumeşti, judeţul Iaşi" propus a fi amplasat în satul Păuşeşti, comuna Dumeşti, jud. Iasi, titular COMUNA DUMEŞTI,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 18.11.2014.

Data afişării anunţului pe site

14.11.2014

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare prin asfaltare DC 120 şi drumuri săteşti, comuna Costeşti, judeţul Iaşi – 3 Km" propus a fi amplasat în Sat Costeşti, Giurgeşti, Com.Costeşti, jud. Iasi, titular COMUNA COSTEŞTI,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 18.11.2014.

Data afişării anunţului pe site

14.11.2014

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drum comunal DC 97" propus a fi amplasat în Sat Kogălniceni şi Volintireşti, Com. Al.I.Cuza, jud. Iasi, titular COMUNA AL.I.CUZA,

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din mun. Iasi, str. Th. Vascauteanu nr. 10bis, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 – 16:30, vineri intre orele 08:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet  www.apmis.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare  până la data de 11.11.2014.

Data afişării anunţului pe site

07.11.2014

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

„Modernizare drumuri de interes local in comuna Bivolari, judetul Iasi" propus a fi amplasat în  com. Bivolari,  jud. Iasi, titular Comuna Bivolari.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   14.11.2014

 

 

Data afişării anunţului pe site

6.11.2014

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

„ Modernizare drumuri de interes local in satul Lunca Cetatuii, cartier Chihan, comuna Ciurea, judetul Iasi" propus a fi amplasat în sat Lunca Cetatuii, cartier Chihan, comuna Ciurea, judetul Iasi",  titular Comuna Ciurea.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   31.10.2014

Data afişării anunţului pe site

23.10.2014

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

„ Modernizare drumuri de interes local in satul Lunca Cetatuii, cartier Chihan, comuna Ciurea, judetul Iasi" propus a fi amplasat în sat Lunca Cetatuii, cartier Chihan, comuna Ciurea, judetul Iasi",  titular Comuna Ciurea.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   31.10.2014

Data afişării anunţului pe site

23.10.2014

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

Extindere conducta de apa potabila si bransament imobil" propus a fi amplasat în sat Păun, strada Gen. Vasile Tudeanu, nr. 49, com. Bârnova,  jud. Iasi, titular Balalau Vasile.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iaşi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   24.10.2014

 

Data afişării anunţului pe site

16.10.2014

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

Extindere conductă distribuţie apă potabilă locuinţe colective P+3E aparţinând, branşare locuinţe colective P+2E+M aparţinând Calinescu Irina, branşare locuinţe colective P+3E apartinând Tanasa Gheorghe, branşare locuinţe colective P+3E, aparţinând Harasim Dragoş, Apostol Cornel, Biber Vasile, Iordache" , titular S.C. RELATIV IMPACT S.R.L

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iaşi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   17.10.2014

Data afişării anunţului pe site

09.10.2014

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

„  Extindere reţea de canalizare ape uzate menajere în localitatea Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea, judeţul iaşi ", propus a fi amplasat în sat Lunca Cetăţuii, comuna Ciurea, titular comuna Ciurea

 

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iaşi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  10.10.2014

 

 

Data afişării anunţului pe site

 02.10.2014

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

Extindere conducta de distributie gaze naturale, bransament si PRM " propus a fi amplasat în satul Vladiceni, comuna Tomesti, strada Poiana Vladicai, nr. 1, jud. Iasi, titular Matran Eugen, cu domiciliul in mun. Iasi, str. Lunca Arbore, nr. 32, bl. 523, sc. B, sc. B, ap. 19.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   09.10.2014

Data afişării anunţului pe site

01.10.2014

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Iaşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul

Extindere retea de alimentare cu apa si bransamente pentru imobile locuinte situate in sat Cirlig, comuna Popricani, judetul iasi  " propus a fi amplasat în satul Cirlig, comuna Popricani, jud. Iasi, titular Diaconu Cristian - Florinel, cu domiciliul in mun. Iasi, b-dul Alexandru cel Bun, nr. 12, bl. 1212, sc. C, ap. 1, jud. Iasi

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Iasi din str. Văscăuţeanu, nr. 10 bis, în zilele de luni- vineri între orele 8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmis.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de   09.10.2014

Data afişării anunţului pe site

01.10.2014