Back

Anunţuri publice - decizii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IASI anunţa publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru CONSILIUL JUDEŢEAN IASI , care prevede desfăşurarea activităţii de Tratarea si eliminarea deşeurilor nepericuloase, Recuperarea materialelor reciclabile sortate, Comerţ cu ridicata al deşeurilor si resturilor" amplasat in corn . Tutora, jud. Iasi.

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iasi, Calea Chisinaului nr. 43

Decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru CONSILIUL JUDEŢEAN IASI poate fi contestată în termen de 30 zile de la data afişării pe site-ul APM Iasi.

13.09.2019

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru  SC SUIN PROD SA Roman, care prevede desfăşurarea  activităţii de “Ferma ingrasare suine" amplasat in Tg. Frumos, str. Cucuteni nr. 103, jud. Iasi.

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, Calea Chisinaului nr. 43

Decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru SC SUIN PROD SA Roman poate fi contestată în termen de 30 zile  de la data afişării pe site-ul APM Iasi.    

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare autorizaţiei integrate de mediu pentru SC AVI TOP SA  cu sediul în sat Razboieni, com. Ion Neculce, jud.Iasi – Ferma de crestere a puilor de carne Miroslava

Categoria de activitate, conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: 6.6. Cresterea intensive a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitate de peste 40000 de locuri pentru pasari de curte

Proiectul autorizaţiei integrate de mediu/decizia şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei, pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni –joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmis.anpm.ro, reglementări, autorizaţia integrată de mediu.

Publicul interesat poate transmite în scris propuneri/comentarii/observaţii la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului anunţ, până la data 13.05.2018.   

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare autorizaţiei integrate de mediu pentru SC AVI TOP SA  cu sediul în sat Razboieni, com. Ion Neculce, jud.Iasi – Ferma de crestere a puilor de carne Jora

Categoria de activitate, conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: 6.6. Cresterea intensive a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitate de peste 40000 de locuri pentru pasari de curte

Proiectul autorizaţiei integrate de mediu/decizia şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei, pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni –joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmis.anpm.ro, reglementări, autorizaţia integrată de mediu.

Publicul interesat poate transmite în scris propuneri/comentarii/observaţii la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului anunţ, până la data 13.05.2018.   

 

APM Iasi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare autorizaţiei integrate de mediu pentru SC AVI TOP SA  cu sediul în sat Razboieni, com. Ion Neculce, jud.Iasi – Ferma de crestere a puilor de carne Baby Beef

Categoria de activitate, conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: 6.6. Cresterea intensive a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitate de peste 40000 de locuri pentru pasari de curte

Proiectul autorizaţiei integrate de mediu/decizia şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei, pot fi consultate la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în zilele de luni –joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmis.anpm.ro, reglementări, autorizaţia integrată de mediu.

Publicul interesat poate transmite în scris propuneri/comentarii/observaţii la sediul APM Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului anunţ, până la data 13.05.2018.   

ANUNT PUBLIC

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru SC ITAL SYSTEM INTERNATIONAL SRL Letcani, care prevede desfăşurarea  activităţii de “ Prelucrarea metalelor neferoase: b) topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, si exploatarea de turnatorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 to pe zi pentru plumb si cadmiu sau 20 to pe zi pentru celelalte metaledesfasurata in loc. Letcani, com. Letcani, Jud. Iasi

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, Calea Chisinaului, nr.43.

Decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru SC ITAL SYSTEM INTERNATIONAL SRL Letcani poate fi contestată în termen de 30 zile  de la data afişării pe site-ul APM Iasi.        

ANUNT PUBLIC

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru SC SUIN PROD  SA Roman, care prevede desfăşurarea  activităţii de “Ferma de crestere a porcilordesfasurata in loc. Razboieni, com. Ion Neculce, Jud. Iasi

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, Calea Chisinaului, nr.43.

Decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru SC SUIN PROD SA  Roman  poate fi contestată în termen de 30 zile  de la data afişării pe site-ul APM Iasi.          

SC VEOLIA ENERGIE IASI SA , cu sediul în Iasi Calea Chisinaului nr.25, in calitate de titular/operator anunta publicul interesat asupra luarii de catre APM Iasi a deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu nr.4/19.08.2013-revizuite, pentru categoria de activitate :

1.1.Instalatii de ardere cu o putere termica nominala mai mare de 50 MW;

Proiectul autorizatiei integrate de mediu nr.4/19.08.2013-revizuite, si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Iasi din Iasi-Calea Chisinaului nr.43, , luni-joi intre orele 9-14 precum si al urmatoarea adresa de internet: „apmis.anpm.ro”.

Observatiile/comentariile  publiculuise primesc , la sediul APM Iasi din Iasi Calea Chisinaului nr.43, pina la data de 20.07.2017 (in termen de 30 de zile de la data afisarii anuntului public pe site-ul „apmis.anpm.ro”

19.06.2017

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru SC NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY SA, care prevede desfăşurarea  activităţii de “Fabrica de rășini, grunduri, lacuri, vopsele alchidice, vosele speciale, vopsele pulberi, vopsele lavabile, tencuieli, chituri”, desfășurată în intravilanul comunei Miroslava, partea dreaptă a DJ 248A Iași-Voinești, km. 9, Jud. Iasi

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru SC NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY SA poate fi contestată în termen de 30 zile  de la data afişării pe site-ul APM Iasi

 

                                                                                                                                             24.02.2017

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru SC IASITEX SA, care prevede desfăşurarea  activităţii de “Instalații pentru prelucrare textilă- Fabricare țesături și confecții din bumbac și tip bumbac (amestec cu poliester) ” desfășurată în mun. Iași, b-dul Primăverii, nr. 2, Jud. Iasi

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru SC IASITEX SA poate fi contestată în termen de 30 zile  de la data afişării pe site-ul APM Iasi

 

                                                                                                                                             17.02.2017

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru SC LATINI COM  SRL Belcesti, care prevede desfăşurarea  activităţii de “Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, avind o capacitate mai mare de 2000 de locuri pentru porci de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg) ” desfasurata in comuna Belcesti, sat Belcesti, Jud. Iasi

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru SC LATINI COM SRL  Belcesti  poate fi contestată în termen de 30 zile  de la data afişării pe site-ul APM Iasi.   

 

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru SC AVI TOP SA, care prevede desfăşurarea  activităţii de “Ferma crestere pasari in com. Miroslava, sos. Iasi – Tg. Frumos km. 10, jud. Iasi

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru SC AVI TOP SA poate fi contestată în termen de 30 zile  de la data afişării pe site-ul APM Iasi.     

27.05.2016