Back

Anunturi publice decizii de emitere a autorizatiei de mediu

ANUNT PUBLIC

Afisat in data de 30.01.2015

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu pentru SC GREEN RECYCLE SRL Iasi, care prevede Transport rutier de mărfuri (inclusiv periculoase), colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase, recuperarea materialelor sortare, activităţi de decontaminare, comerţ cu ridicata a deşeurilor şi resturilor, manipulări desfăşurate în afara sediilor secundare, pe întreg teritoriul ţării

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  auorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru SC GREEN RECYCLE SRL Iasi poate fi contestată în termen de 30 zile lucratoare de la data afişării pe site-ul APM Iasi.      

 

 

ANUNT PUBLIC

Afisat in data de 29.01.2015

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pentru S.C. MIRAJ PARTY S.R.L. – punct  de lucru sat Uricani, comuna Miroslava,  jud. Iasi, care prevede desfasurarea  activitatilor: Cod CAEN Rev.1 – 3310 ( Rev. 2   5610 ) – Restaurant; Cod CAEN Rev.1 – 5510 ( Rev. 2   5510 ) – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare; Cod CAEN Rev.1 – 5523 ( Rev. 2   5520 ) –Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Propunerile/comentariile/observatiile pertinente si justificate ale publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, incepand cu data de 29.01.2015 pana la 18.02.2015.

 

 

ANUNT PUBLIC

Afisat in data de 29.01.2015

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. MERCERIE ENG S.R.L.- punct de lucru localitatea Țuțora, comuna Țuțora, jud. Iasi care prevede desfăşurarea  activităţilor cod CAEN: Rev. 1(rev. 2)-2229(2524) Fabricarea altor materiale din material plastic;

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru S.C. MERCERIE ENG S.R.L. poate fi contestată în termen de 15 zile lucratoare de la data afișării pe site-ul APM Iași.   

 

 

ANUNT PUBLIC

Afisat in data de  30.01.2015

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pentru SC TEXTILA SA IASI care prevede desfasurarea  activităţilor cod CAEN  REV.2 (REV.1): 1330()- finisarea materialelor textile; 1392()-fabricare de articole confectionate din textile; 1394()-fabricare otgoane, fringhii  desfasurate la punctul de lucru din Iasi  Bdul Chimiei nr.12, jud. Iasi  

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  auorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu SC TEXTILA SA IASI  poate fi contestata in termen de 15 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Iasi.

 (până pe 22.02.2015)

 

 

ANUNT PUBLIC

Afisat in data de  30.01.2015

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pentru SC CNUD-EFCO ROMANIA SRL care prevede desfasurarea  activităţilor cod CAEN  REV.2(REV.1): 2821()-fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor;   desfasurata la punctul de lucru din Iasi  Sos. Iasi-Tomesti, nr.33A nr.12, jud. Iasi  

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  auorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu SC CNUD-EFCO ROMANIA SRL poate fi contestata in termen de 15 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Iasi.

 (până pe 22.02.2015)

 

 

ANUNT PUBLIC

Afisat in data de  29.01.2015

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pentru S.C. JOHNY RECYCLE S.R.L - punct de lucru în sat Tomeşti, com. Tomeşti, jud. Iasi care prevede desfasurarea  activităţilor:  Cod CAEN Rev.1-5157 (Cod CAEN Rev.2-4677) Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor,  

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  auorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru S.C. JOHNY RECYCLE S.R.L poate fi contestata in termen de 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Iasi.

 

 

ANUNT PUBLIC

Afisat in data de  23.01.2015

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pentru SC PREST SERV APA SA PASCANI care prevede desfasurarea  activităţilor cod CAEN  REV.2(REV.1): 3700(9001)- epurarea apelor uzate  desfasurata pe teritoriul municipiului Pascani, jud. Iasi  

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu SC APA VITAL SA Iasi  poate fi contestata in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Iasi.

 (până pe 28.01.2015)

 

 

ANUNT PUBLIC

Afisat in data de 16.01.2015

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu pentru SC IASI CARN SRL Iasi, care prevede  Sectie de prelucrare, procesare carne in localitatea Tomesti, com. Tomesti, jud. Iasi

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a auorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru SC IASI CARN SRL Iasi  poate fi contestată în termen de 15 zile lucratoare de la data afişării pe site-ul APM Iasi.

 

 

ANUNT PUBLIC

Afisat in data de  15.01.2015

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pentru TARANU ANDREI - IONUT I.I.- punct de lucru în municipiul Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 22, jud. Iasi care prevede desfasurarea  activităţilor:  Cod CAEN Rev.1 - 5020 (Cod CAEN Rev.2 - 4520) Întreţinerea şi repararea autovehiculelor – Spălatorie auto,  

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru TARANU ANDREI - IONUT I.I. poate fi contestata in termen de 15 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Iasi.

 

 

ANUNT PUBLIC

Afisat în data de 13.01.2015

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAŞI anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu pentru SC APA VITAL SA Iaşi care prevede desfăşurarea  activităţilor cod CAEN  REV.2(REV.1):3600(4100)-captarea, tratarea şi distribuţia apei; 3700(9001)-colectarea şi epurarea apelor uzate desfăşurate pe teritoriul judeţelor Iaşi şi Neamţ.  

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, str. Th. Văscăuţeanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu SC APA VITAL SA Iaşi  poate fi contestată în termen de 30 zile lucratoare de la data afişării pe site-ul APM Iaşi.

(până pe 25.02.2015)

 

ANUNT PUBLIC

Afisat in data de 11.12.2014

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. DENT OXIGENE S.R.L.- punct de lucru localitatea Hlincea, comuna Ciurea, jud. Iasi care prevede desfăşurarea  activităţilor cod CAEN: Rev. 1(rev. 2)- 3310(3250) – Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice;

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  auorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru S.C. DENT OXIGENE S.R.L. poate fi contestată în termen de 15 zile lucratoare de la data afișării pe site-ul APM Iași.      

 

 

ANUNT PUBLIC

Afisat in data de 11.12.2014

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. GEMENI AGRIPREST S.R.L.- punct de lucru localitatea Rediu Aldei, comuna Aroneanu, jud. Iasi care prevede desfăşurarea  activităţilor cod CAEN: Rev. 1(rev. 2)- 0141(0161) – Activități auxiliare pentru productia vegetala;

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  auorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru S.C. GEMENI AGRIPREST S.R.L. poate fi contestată în termen de 15 zile lucratoare de la data afișării pe site-ul APM Iași.      

 

 

Afisat in data de  14.11.2014

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pentru SC ECO SERV SRL – punct de lucru in Bd.Chimiei, nr.14, mun. Iasi, jud. Iasi care prevede desfasurarea  activitatii Cod CAEN Rev.2:3821  – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase (deseuri spitalicesti); Cod CAEN Rev.2:3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase (deseuri spitalicesti);  Cod CAEN Rev.2:3811- Colectarea deseurilor nepericuloase; Cod CAEN Rev.2:3812  - Colectarea deseurilor periculoase.

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  auorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru SC ECO SERV SRL, poate fi contestata in termen de 15 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Iasi.    

 

 

Afisat in data de  14.11.2014

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pentru COMUNA MOGOSESTI – punct de lucru in sat Mogosesti, com.Mogosesti, mun. Iasi, jud. Iasi care prevede desfasurarea  activitatii Cod CAEN Rev.2:3811– Colectarea deseurilor nepericuloase;

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  auorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru COMUNA MOGOSESTI, poate fi contestata in termen de 30 zile lucratoare de la data afisarii pe site-ul APM Iasi.  

 

 

ANUNT PUBLIC

Afisat in data de 13.11.2014

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. AGRO-VERD COZMEȘTI S.R.L.- punct de lucru localitatea Cozmești, comuna Cozmești, jud. Iasi care prevede desfăşurarea  activităţilor cod CAEN: Rev. 1(rev. 2)-5210(6312) Depozitări(instalație de depozitare a produselor petroliere);

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  auorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru S.C. AGRO-VERD COZMEȘTI S.R.L. poate fi contestată în termen de 30 zile lucratoare de la data afișării pe site-ul APM Iași.     

 

 

ANUNT PUBLIC

Afisat in data de 06.11.2014

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. AGRO-VERD S.R.L.- punct de lucru localitatea Țuțora, comuna Țuțora, jud. Iasi care prevede desfăşurarea  activităţilor cod CAEN: Rev. 1(rev. 2)-5210(6312) Depozitări(instalație de depozitare a produselor petroliere) și cod CAEN – 0141(0161) – Activitati auxiliare pentru productia vegetala ( Irigații și desecari, protectie fitosanitara);

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  auorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru S.C. AGRO-VERD S.R.L. poate fi contestată în termen de 30 zile lucratoare de la data afișării pe site-ul APM Iași.      

     

 

ANUNT PUBLIC

Afisat in data de 06.11.2014

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu pentru S.C. AMMAFARM S.R.L.- punct de lucru oraș Podu Iloaiei, str. Mihai Viteazu nr. 7, jud. Iasi care prevede desfăşurarea  activităţilor cod CAEN: Rev. 1(rev. 2)- 2010 (1610) – Taierea si rindeluirea lemnului.

Documentele care au stat la baza deciziei de emitere a  auorizatiei de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, str. Th. Vascauteanu, nr.10 bis.

Decizia de emitere a autorizatiei de mediu pentru S.C. AMMAFARM S.R.L. poate fi contestată în termen de 30 zile lucratoare de la data afișării pe site-ul APM Iași.