Asset Publisher Asset Publisher

Informare lunară - evoluţia calităţii aerului 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2019: ianuarie , februarie , martie , aprilie , mai , iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2018: ianuarie , februarie , martie, aprilie , mai , ...

Proiecte de decizii ale etapei de încadrare

2019 Proiect decizia etapei de incadrare S.C. SC  IULIUS  REAL  ESTATE  SRL Organizare  de  șantier, studiu  geotehnic, consolidare teren,...

Anunt public privind Decizia etapei de incadrare

  Agenţia pentru Protecţia Mediului  Iasi anunţă publicul interesat că în urma analizei proiectului de PUZ - „Construire spații birouri, rezidențiale, spații comerciale,...

Rapoarte anuale 2000 - ...

Raport anual starea mediului în judeţul Iaşi pentru anul 2018 Raport anual starea mediului în judeţul Iaşi pentru anul 2017 Raport anual starea mediului în judeţul Iaşi pentru anul...

Raport anual de mediu

2018 S.C. Demeco S.R.L. S.C. Degaro S.R.L S.C. Degaro S.R.L 2017 S.C. Vita Prod Impex S.R.L. - anul  2017 S.C Suinprod S.R.L - anul 2017 S.C. Salubris...

Decizii etapa de incadrare planuri programe

ARHIVA ANUNTURI 2011 2019 Decizia etapei de incadrare PUZ - "Construire ansamblu cu functiuni mixte pe teren proprietate" propus a fi amplasat in mun. Iasi, Calea Chisinaului nr. 22,...

Rapoarte lunare 2019

ianuarie ,   februarie ,  martie ,   aprilie,  mai,   iunie

Anunţuri dezbateri/ consultări ale publicului

APM IAȘI anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului și studiu de evaluare adecvată, pentru proiectul „ Lucrări pentru decolmatare, reprofilare şi...

Anunţuri publice - decizia etapei de încadrare

  APM Iași anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Extindere sistem de...

Anunţuri publice - depunere solicitare de emitere a acordului de mediu

APM IASI  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “Imprejmuire provizorie a terenului proprietate si organizare de santier si construire...

Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei de mediu

  ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU Cererea (model tip) pentru eliberarea autorizatiei de mediu. Fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins...

Acte necesare pentru obtinerea acordului de mediu

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU Conţinutul documentaţiei la solicitarea acordului de mediu: Cerere pentru eliberarea acordului de mediu. Certificat de Urbanism...

Acte necesare pentru obtinerea avizului de mediu

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE MEDIU Cerere (model tip) pentru obtinere aviz.. Certificat de urbanism-copie; Act detinere spatiu/teren-copie; Proiect PUZ/PUD; Plan...

homepage

    Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale: Descarca aici IMPORTANT - SCHIMBARE SEDIU APM IAŞI   Agenţia pentru Protecţia...

Planificare in domeniul deşeurilor /programe de prevenire a generării deşeurilor

Planificare in domeniul deşeurilor /programe de prevenire a generării deşeurilor 1. Acte normative de bază: Legea 211/2011 privind regimul  deşeurilor , cu modificările şi...

Documentaţii

    S.C. Fermador S.R.L. Ferma crestere pasari de curte la sol Targu Frumos - Formular de solicitare , raport de amplasament , documentatie CONSILIUL JUDETEAN...

Dezbateri Publice

SC FERMADOR SRL , cu sediul social  in localitatea Podu Iloaiei, str. Sos. Nationala, nr.1Ajud. Iasi, Telefon: 0232/222111, fax.0232/239248 Sub directa coordonare a ...

OUG Nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

Având în vedere obligativitatea transpunerii legislaţiei comunitare, în noua calitate a României de stat membru în Uniunea Europeană, având în vedere că obiectivul adoptării şi intrării în...