Asset Publisher Asset Publisher

Autorizaţii de mediu

2020 46/ 19.03.2020 S.C. APAVITAL S.R.L. , Cod CAEN Rev. 1 (Rev. 2):4100 (3600) 45/ 19.03.2020 S.C. TERA BETON  S.R.L. , Cod CAEN Rev. 1 (Rev. 2): 2663 (2363) 39/ 16.03.2020...

homepage

  Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale: Descarca aici 31.03.2020 ANUNȚ IMPORTANT! Având în vedere Decretul Președintelui României nr....

Autorizaţii integrate de mediu (AIM)

S.C. Fermador S.R.L. SC DEMECO SRL Bacau - AIM nr. 2 revizuita la 27.01.2020 Consiliul Judetean Iasi - Centrul de management integrat al deseurilor Tutora Veolia Energie Iasi SA...

Contact

Agenţia de Protectie a Mediului Iaşi are sediul în municipiul Iaşi, Calea Chişinăului nr. 43 (fosta Cantină Tehnoton)   Telefoane : Secretariat: 0232/215497 Serviciul...

Anunţuri dezbateri/ consultări ale publicului

APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul Construire ansamblu locuințe colective, parcări subterane și supraterane pe...

Rapoarte lunare 2020

ianuarie , februarie , martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

Informare lunară - evoluţia calităţii aerului 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

2020: ianuarie , februarie , martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2019: ianuarie , februarie , martie , aprilie , mai , iunie, ...

Acorduri de mediu

  Acord nr. 1/ 2020 - Iulius Real Estate - Organizare de santier, studiu geotehnic, consilidare teren zona B „Lucrări pentru decolmatare, reprofilare şi regularizarea...

Anunt public privind Decizia etapei de incadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Iasi anunţă publicul interesat că în urma analizei proiectului de PUZ “Construire vulcanizare, spatii comerciale si birouri  pe teren proprietate...

Proiecte de decizii ale etapei de încadrare

2020 PUZ-Construire boutique hotel prin demolare clădiri anexă și extindere clădire existentă” propus a fi amplasat în mun. Iași, str Agatha Bârsescu nr. 13 SC CCI CONSTRUCT COMPANY SRL -...

Regulament cadru de organizare si functionare a Agentiilor Judetene pentru Protectia Mediului

Regulament cadru de organizare şi functionare a Agenţiilor Judeţene pentru Protecţia Mediului Regulament de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi

apm-iasi-footer

Navigare rapida: Despre noi Programe Contact Evenimente Program functionare APM Iasi: Progam de lucru cu publicul: Luni, Marti, Joi 9:00 – 14:00 ...

MĂSURI PREVENȚIE CORONAVIRUS - SFATURI UTILIZARE MĂȘTI

MĂSURI PREVENȚIE CORONAVIRUS - SFATURI UTILIZARE MĂȘTI - INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚULUI IAȘI

Proiecte de decizii ale etapei de încadrare

2020 Proiect decizia  etapei de încadrare proiectul “Amenajare spaţii de producţie, birouri în clădiri existente şi amplasare rezervor de incendiu - se va tine cont de sarcinile din...

Decizii emitere acord de mediu

  Decizia  privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul "Organizare de santier, studiu geotehnic, consolidare teren" - S.C. Iulius Real Estate S.R.L 06.03.2020 ...

Avize de mediu

    Aviz de mediu 3/ 19.02.2020 - Comuna Probota - PUG Aviz de mediu SC Teba Iasi Industry SA - 19.08.2019 Aviz de mediu PUG Mun. Iasi - 20.08.2018 Aviz de...

Decizii etapa de incadrare planuri programe

2020 11/ 10.02.2020 S.C. Printoner S.R.L. "PUZ - In vederea introducerii in intravilan a terenului cu nr. cadastral 147534 si construire locuinte colective" 9/ 03.02.2020 S.C....

Decizii ale etapei de încadrare

2020         Martie 22/ 03.03.2020 Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi 21/ 02.03.2020 Amariei Geani si Gabriela ...

Rapoarte anuale 2000 - ...

Raport anual starea mediului în judeţul Iaşi pentru anul 2018;   ANEXA RSM 2018 Cap.I.2. Emisiile de poluanti atmosferici si principale surse de emisie si Cap.I.3. Tendinte privind...

Buletin informativ al informaţiilor de interes public

  BULETIN INFORMATIV conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public   a) Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea...

Indrumare - etapa de definire a domeniului evaluarii

SC INAMSTRO SRL Iulius Real Estate Ministerul Sanatatii S.C. Carabus Grup Construct S.R.L. S.C. Art Residence Development S.R.L Niculita Cristinel Daniel

Responsabil pentru relaţia cu mass-media

Director executiv ing. Galea TEMNEANU Tel.: 0232/215497 E-mail: office@apmis.anpm.ro

Conducere

Director Executiv – ing. Galea TEMNEANU Şef Serviciu - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii - ing. Irina Ana SIMIONESCU Şef Serviciu  - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu - ing....

Anunţuri publice - decizia etapei de încadrare

  APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării  impactului asupra mediului, pentru  proiectul “Construire camin...

Ziua Zonelor Umede 2020 - expunerea interactivă ”Biodiversitatea zonelor umede”, la sediul APM Iași

“Ziua Porților Deschise” cu expunerea interactivă ”Biodiversitatea zonelor umede”, proiecție de filme documentare tematice și discuții. Au participat 80 de elevi de la Liceul Tehnologic “Petru...

Rapoarte activitate

Raport de activitate pentru anul 2019 Raport de activitate pentru anul 2018 Raport de activitate pentru anul 2017 Raport de activitate pentru anul 2016 Raport de activitate...

OUG Nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

Având în vedere obligativitatea transpunerii legislaţiei comunitare, în noua calitate a României de stat membru în Uniunea Europeană, având în vedere că obiectivul adoptării şi intrării în...