Asset Publisher Asset Publisher

Decizii emitere aviz de mediu

  Decizia  privind emiterea avizlui de mediu pentru “ Elaborare PUZ+ RLU - în vederea construirii de locuinţe colective, comerţ, servicii şi functiuni asociate, staţie de...

Dezbateri publice

Anunţ public privind dezbaterea publică Anunţ public privind dezbaterea publică Agen ţia pentru Protecţia Mediului Iaşi Anunta publicul interesat asupra organizarii DEZBATERII...

Anunţuri dezbateri/ consultări ale publicului

  Anunţ public privind dezbaterea publică   Anunţ public privind dezbaterea publică ( autoritatea competentă pentru protecţia mediului ) APM Iasianunţă publicul interesat...

Documentatii

  Construire hala pentru depozitare, producție si producție ușoară, spatii administrative, împrejmuire teren, platforme betonate, racord utilități, organizare șantier”SC SYNERGY...

Documentaţii

  S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A -  raport de amplasament , documentatie de solicitare S.C. Fermador S.R.L. Ferma crestere intensiva pasari - Ferma nr. 5-6...

Proiecte de decizii ale etapei de încadrare

2023 Proiect decizia etapei de incadrare SC VEA MFG SRL “Construire imobil cu destinaţia – Dezvoltarea capacităţilor avansate de inovare şi producţie a SC VEA MFG SRL în sectorul protezelor...

Acorduri de mediu

  Titular Numar/Data Acord de mediu Proiect Data afisare Vizualizare act SC MOLDO SOLAR PARK SRL 05/ 19.05.2023 ,,...

Autorizaţii de mediu

2023 Titular Numar/ Data autorizatie Punct de lucru Cod CAEN/Activitatea...

Decizii viza anuala

2023 Decizie nr. 269 din 19.05.2023 GIREXIM UNNERSAL SA Decizie nr. 216 din 02.05.2023 S.C. ALBARES LEATHER S.R.L Decizie nr. 214 din 02.05.2023 S.C. BOSTIK ROMANIA S.R.L. ...

Proiecte de decizii ale etapei de încadrare

2023 Proiect Decizia etapei de incadrare Plan urbanistic zonal (PUZ) - Parc eolian Sirețel - Vânători” propus a fi amplasat în extravilanul comunelor Sirețel și Vânători, jud. Iași SC...

Autorizaţii integrate de mediu (AIM)

  S.C. LATINI COM S.R.L.AIM Nr. 5 din 28.08.2018 revizuita la data de 25.04.2023 S.C. ITAL SYSTEM PRODUCTION S.R.L.AIM Nr. 6 din 25.11.2017 revizuita la data de 25.04.2023 SC...

homepage

Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale: Descarca aici DECLARATIE privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de...

Rapoarte lunare 2023

ianuarie , februarie , martie, aprilie , mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

Informare lunară - evoluţia calităţii aerului 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

2023: ianuarie , februarie , martie , aprilie , mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2022: ianuarie , februarie , martie , aprilie , mai , iunie ,...

Anunţuri publice - decizii de emitere a acordului de mediu

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu APM IASI anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Construire și racordare...

Decizii etapa de incadrare planuri programe

2023 26/ 05.05.2023 - SC ECO SOURCE ENERGY SRL 20/13.04.2023 S.C. TEHNICONF CONFECŢII S.R.L. 16/ 28.03.2023 S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL 15/ 28.03.2023 COTUŢIU...

Anunţuri publice - decizia etapei de încadrare

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare APM IASI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: se supune evaluării  impactului asupra mediului și...

Anunt public privind Decizia etapei de incadrare

  ANUNȚ Agenţia pentru Protecţia Mediului  Iasi anunţă publicul interesat că în urma analizei proiectului de Plan Urbanistic Zonal ” PARC INDUSTRIAL” propus a fi amplasat în...

Proiecte de acorduri de mediu

Proiect acord de mediu „Construire ansamblu rezidențial conform PUZ aprobat prin HCL 169/30.04.2020- etapa 2” propus a fi amplasat în municipiul Iași, str. Sergent Grigore Ioan nr, 20, NC/CF...

Indrumare - etapa de definire a domeniului evaluarii

  SC ACK. SRL KAUFLAND ROMANIA SCS SC NV Construct SRL SC MOLDOVA EOLIAN SRL COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.C. SERVROM S.R.L. ...

Angajări

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Monitorizare şi Laboratoare ...

Rapoarte activitate

  Raport de activitate pentru anul 2022 Raport de activitate pentru anul 2021 Raport de activitate pentru anul 2020 Raport de activitate pentru anul 2019 Raport de...

Venituri salariale 2018 - 2022

Venituri salariale 2023 martie Venituri salariale 2022 septembrie Venituri salariale 2022 martie Venituri salariale 2021 septembrie Venituri salariale 2021 martie ...

Planificare in domeniul deşeurilor /programe de prevenire a generării deşeurilor

Planificare in domeniul deşeurilor /programe de prevenire a generării deşeurilor 1. Acte normative de bază: Legea 211/2011 privind regimul  deşeurilor , cu modificările şi...

Avize de mediu

    Aviz de mediu 1/16.01.2023 SC P.E.AQUILO SRL Planul Urbanistic Zonal - Construire parc eolian, drumuri de acces şi reţele interne", propus a fi amplasat în extravilan...

Executie bugetara

Anul 2020 ianuarie , februarie , martie , aprilie , mai , iunie , iulie , august, septembrie , octombrie , noiembrie , decembrie Anul 2021 ianuarie , februarie , martie ,...

Agenda săptămânală a conducerii APM Iași

Agenda personală de lucru a doamnei director executiv ing. Galea TEMNEANU Săptămâna:   27.02-03.03.2023   Luni 27.02.2023 Actvitate de teren - traseu autostrada A8 ...

Anunţuri publice - depunere solicitare de emitere a acordului de mediu

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu APM IASI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru ...

Codul de conduită al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul APM Iaşi

Codul de conduită al funcționarilor publici și personalului contactual din cadrul APM Iasi Anexa nr. 1 Raport privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici...

Rapoarte lunare 2022

ianuarie , februarie, martie, aprilie , mai , iunie , iulie , august, septembrie , octombrie , noiembrie , decembrie

Anunţuri publice - decizii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

ANUNT PUBLIC AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI anunta publicul interesat asupra deciziei de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu nr. 7/01.10.2018 emisă pentru  SC...

Solicitarea informaţiilor de interes public

Actele normative din domeniu: Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Hotărâre nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a...

Revizuire acte de reglementare

" CONSTRUIRE CĂMIN STUDENŢESC UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI, STR. TITU MAIORESCU, NR. 15, JUDEŢUL IAŞI" propus a fi amplasat în intravilanul municipiului laşi, str. Titu...

Conducere

Director Executiv – ing. Galea TEMNEANU ( CV ) Şef Serviciu - Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii - ing. Irina Ana SIMIONESCU Şef Serviciu  - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu...

Decizii emitere acord de mediu

Decizia de emitere a acordului de mediu „POD PESTE PRUT LA UNGHENI” propus a fi amplasat în extravilan com. Golăiești, jud. Iași - 07.11.2022 Decizia de emitere a acordului de mediu...

Autorizatii de mediu revizuite

Titular Numar/Data autorizatie Punct de lucru Activitatea/Cod CAEN Vizualizeaza act S.C. M & C P ACKING S.R.L 184/01.08.2018 rev....

Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului

REŢEAUA DE MONITORIZARE A CALITĂŢII AERULUI DIN JUDEȚUL IAŞI   Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului din județul Iaşi, formată din şase staţii automate de monitorizare, echipate...

Rapoarte anuale 2000 - ...

Raport anual starea mediului în judeţul Iaşi pentru anul 2021 Raport anual starea mediului în judeţul Iaşi pentru anul 2020 Raport anual starea mediului în judeţul Iaşi pentru anul...

APLICAREA VIZEI ANUALE PENTRU TOATE AUTORIZAȚIILE DE MEDIU ESTE OBLIGATORIE!

APLICAREA VIZEI ANUALE PENTRU TOATE AUTORIZAȚIILE DE MEDIU ESTE OBLIGATORIE! APM Iași  informează toți operatorii economici care desfăşoară activităţi în baza autorizaţiilor de...

OUG Nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

Având în vedere obligativitatea transpunerii legislaţiei comunitare, în noua calitate a României de stat membru în Uniunea Europeană, având în vedere că obiectivul adoptării şi intrării în...