Masuri minime de conservare pentru siturile noi, transmise catre MM pentru aprobare

ROSPA0168 Raul Prut ROSCI0438 Spinoasa ROSPA0150 Acumularile Sarca-Podu Iloaiei ROSPA0158 Lacul Ciurbesti - Fanatele Barca ROSPA0163 Padurea Floreanu Frumusica Ciurea

Planuri de management si regulamente

PM ROSPA0096 PADUREA MICLESTI MO19bis ianuarie2017 PM ROSCI0171 PADUREA SI PAJISTILE DE LA MARZESTI Ord.1061 2016 MO943bis noiembrie2016 ...

Măsuri minime de conservare aprobate de MMAP pentru siturile Natura 2000 din jud. Iaşi

Situatia centralizata a siturilor N2000 de pe teritoriul judetului Iasi la data de 19.04.2017 ROSPA0109 Acumularile Belcesti ROSCI0378 Raul Siret intre Pascani si Roman ROSCI0363...