Back

9 Mai ziua internationala a pasarilor migratoare

9 mai 2020 - Ziua Internaţională a Păsărilor Migratoare!

PĂSĂRILE CONECTEAZĂ LUMEA NOASTRĂ!

In acest an - in care iată că  pandemia de coronavirus ne aminteşte că suntem intr-o lume conectată, acest eveniment,  ne oferă ocazia de a revizui  relaţia  noastră  cu natura şi de a reconstrui o lume ecologică mai responsabilă!

Tema aleasă - Păsările conectează lumea noastră vine să sublinieze necesitatea conservării şi restaurării conectivităţii ecologice şi integritatea ecosistemelor care sprijină ciclurile naturale esentiale  pentru supravietuirea si bunastarea păsărilor migratoare.

Dacă in anii trecuţi evenimentul ne oferea oportunitatea de a face observatii ale păsărilor (birdwaching) in teren impreună cu elevi, cadre didactice şi ornitologi, in acest an, respectând regulile de distanţare socială,  Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, in parteneriat cu Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" Iaşi, va marca evenimentul prin intalnire  virtuală cu elevi şi cadre didactice din câteva şcoli ieşene pentru a povesti despre păsările migratoare şi nevoia de conservare a speciior şi habitatelor lor.

Informaţii  suplimentare

Ziua Internaţională a Păsărilor Migratoare este un eveniment iniţiat din anul 2006 de către Secretariatul Convenţiei asupra Speciilor Migratoare (CMS) şi Secretariatul Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (AEWA),  se sărbătoreşte de două ori pe an  - in a doua sâmbătă a lunilor mai şi octombrie, marcând inceputul perioadelor de migraţie.      

 Lumea ştiinţifică  susţine că există evidenţe clare care leagă distrugerea şi deteriorarea  habitatelor de favorizarea apariţiei tipurilor de bolilor  infecţioase precum cea cu care ne confruntăm acum, astfel incât este nevoie urgent de acţiuni la nivel global care să conducă la o mai buna protejare si conservare a speciilor sălbatice si a habitatelor lor.

In cautarea unui loc cât mai bun care să le asigure hrană,  condiţii de reproducere sau de  iernare, păsările migratoare parcurg regulat, primăvara şi toamna, pe rute de zbor bine ştiute, sute şi chiar mii de kilometri traversând mări şi ţări, conectând locuri şi conectând oameni

Date fiind aceste distanţe lungi pe care le au de parcurs in migraţie,  este foarte importantă conectivitatea ecologică intre aceste tipuri de habitate prin locuri de odihnă şi popas primitoare, prietenoase, sanătoase,  in care păsările să poata să-şi refacă puterile  şi să-şi incarce bateriile pentru a ajunge la destinaţia finală; dispariţia acestor zone prin deterioare, distrugere, fragmentare, poluare, sunt o amenintare reală pentru păsări, pentru  supravieţuirea şi perpetuarea speciilor.

De aceea, creşterea colaborarii   internaţionale si a acţiunilor globale  pentru conservarea speciilor migratoare este esentială şi are la bază tratate  internaţionale  - Convenţia asupra Speciilor Migratoare (CMS) ,  Acordul  privind păsările de apă agro - asiatice (AEWA), Mediul pentru Americi (EFTA).

 

Dincolo insă de  colaborarea internaţională si acţiunile guvernelor,  fiecare dintre noi trebuie să fie responsabil şi să contribuie la conservarea şi protejarea păsărilor şi a habitatelor lor:

  • să nu deterioreze habitatele  prin poluare, incendiere, abandonare deşeuri, etc,
  • sa nu ucidă sau să captureze  păsările sau puişorii lor,
  • sa nu le strice cuiburile sau ouăle;
  • să nu le perturbe intenţionat in perioadele de reproducere sau creştere a puilor;
  • să facă din gradina din curte sau din spaţiul verde de langă bloc un loc prietenos şi primitor  pentru păsări.

La nivelul judetului Iaşi, pentru protejarea si conservarea speciilor de păsări, sunt declarate  10 arii protejate situri NATURA 2000: 4  cu habitate forestiere:  Pădurea Micleşti, Pădurea Bărnova, Pădurea Floreanu Frumuşica Ciurea, Dorohoi - Şaua Bucecei (la graniţa cu judetul Botoşani) şi 6 cu habitate specifice de zone umede: Eleşteele  Jijiei si Miletinului, Acumularea Belceşti, Acumularea Sarca - Podu Iloaiei, Lacul Ciurbesti, Râul Prut, Lunca Siretului Mijlociu. 

        Mai multe despre Ziua Internaţională a Păsărilor Migratoare pe https://www.worldmigratorybirdday.org/ 

 

 

                                               p. Director executiv

                                           ing.  Galea TEMNEANU