Back

Anunţ public privind dezbaterea publică Pod Peste Prut la Ungheni

Anunţ public privind dezbaterea publică

    (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

 

    APM Iasi anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Pod peste Prut la Ungheni” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Golăești, jud. Iași , titular CNAIR SA .

    Tipul deciziei posibile luate de APM Iași poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

    Documentele menţionate sunt disponibile la următoarea adresă de internet www.apmis.anpm.ro, la secțiunea  Reglementari/ Acordul de mediu/Documentații procedura EIA și EA, cât și pe site –ul CNAIR SA .

Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de urgență nr. 52 din 05.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările și completările ulterioare:

  • Raportul privind impactul asupra mediului și studiul de evaluare adecvată pot fi consultate doar electronic
  • Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului și a  Studiului de evaluare adecvată, va avea loc în data de 25.11.2021, începând cu orele 14,0, în sistem video conferință.

LINK de conectare:

https://cnair-sa.my.webex.com/cnair-sa.my/j.php?MTID=me4edec72231470aeabbd8a9e0dd08a5a

  • Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul APM Iași, Calea Chișinăului nr. 43, prin poștă, în format electronic pe adresa de email: office@apmis.anpm.ro, prin fax la nr. 0232/214357, până la data de 25.11.2021

 

 

 

 

   Data afişării anunţului pe site 21.10.2021