Back

APM Iaşi a iniţiat actualizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) pentru perioada 2019-2023

Vă facem cunoscut faptul că Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Iaşi a iniţiat actualizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) pentru perioada 2019-2023.

În acest context, solicităm operatorilor economici interesati sa ne comunice  acţiunile/proiectele specifice activitatii lor care, prin implementare, pot conduce atât la diminuarea presiunilor asupra mediului cât şi la soluţionarea problemelor de mediu existente în judeţul Iaşi. Proiectele/acţiunile de soluţionare propuse trebuie sa vizeze obiective de mediu, eficienţă energetică, economie circulară, management al deşeurilor, schimbari climatice şi/sau de economie a resurselor naturale, achiziţii verzi, certificări de mediu (EMAS, eticheta ecologică sau ISO). Detalii: http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/planificare-de-mediu