Back

Calitatea aerului in judetul Iasi – iulie 2022

19.08.2022

Calitatea aerului in judeţul Iaşi – iulie 2022

Au fost inregistrate 2 depăşiri ale valorii zilnice admise la indicatorul pulberi in suspensie - PM10

Monitorizarea calității aerului in luna iulie, de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iaşi, evidenţiază faptul că, dintre toţi indicatorii monitorizaţi in cele 6 staţii ce alcătuiesc reţeaua automată de monitorizare  a calităţii aerului din judeţ, s-au inregistrat depăşiri faţă de valorile maxim admise doar la PM10 in staţia IS 6 Bosia-Ungheni.

Astfel, pentru indicatorul PM10 măsurat gravimetric - indicatorul cu cele mai frecvente depăşiri in cursul unui an, concentraţia medie zilnică admisă  de 50 µg/m3 a fost depăşită de 2 ori  in staţia IS6 Bosia-Ungheni, in timp ce in celelalte staţii de monitorizare această valoare s-a situat sub limita maxim admisă, la fel ca şi in cazul celorlalţi poluanţi monitorizaţi. 

Posibile cauze ale depăşirilor in staţia IS6 - stație de fond rural: emisii rezultate din traficul auto pe drumul judeţean 249A situat în vecinătatea staţiei şi starea necorespunzătoare a carosabilului acestuia, alte surse locale de emisii (lucrările agricole) corelate cu condiţiile meteo nefavorabile dispersiei poluanţilor (calm atmosferic).

Media lunară a indicatorului PM10 pentru iulie a variat de la 17,68 µg/m3 in IS4 Aroneanu la 37,19 µg/m3 in IS6 Bosia - Ungheni. La staţiile de pe raza municipiului Iaşi nu s-au inregistrat depăşiri, iar valorile medii lunare pentru PM10 gravimetric sunt 25,24 µg/m3 pentru staţia IS2 Decebal-Cantemir şi 26,87 µg/m3 pentru IS1 Podu de Piatră. Aceste valori  sunt cu cca 7-10% mai mari decât mediile lunare din iunie 2022. Dacă ne raportăm la luna martie 2022, luna din an in care s-au inregistrat cele mai multe depăşiri la indicatorul PM10 in toate staţiile (33 in total), valorile medii din iulie sunt mai scăzute cu cca 40% pentru staţiile IS1 şi IS2  şi cu cca 15%  pentru IS6.

Pentru indicatorul PM 2,5 măsurat gravimetric in staţia de fond urban IS2 (pentru care legislaţia prevede doar valoarea limită anuală de 25 μg/m3), in luna iulie s-a constatat o evoluţie similară celei pentru  PM10, valorile concentraţiilor medii zilnice de PM2,5 şi PM10 înregistrate la staţia IS-2 au acelaşi trend, cresc simultan pe acelaşi interval de timp. Media lunară in iulie pentru PM 2,5 este de 14,01 μg/m3, cu cca 50% mai mică decât media lunară din martie 2022.  

Principalele surse de emisii in această perioadă: arderea combustibilului pentru prepare apă  caldă/hrană, traficul, starea infrastructurii rutiere, salubrizarea, şantierele, incendii necontrolate de deşeuri/vegetaţie, lucrări agricole.  

Situaţia lunii iulie se inscrie in caracteristica perioadei calde a anului, aprilie – august, când in mod obişnuit se inregistrează cele mai puţine depăşiri şi valori mai mici la toţi indicatorii monitorizaţi comparativ cu perioada rece. Asta deoarece in intervalul aprilie-august, pe de o parte nu avem una dintre principalele surse de emisii de poluanţi – arderea combustibilului pentru incălzirea rezidenţială, iar pe de altă parte este perioada cu vegetaţie, vegetaţie cu rol extrem de important in reţinerea şi filtrarea poluanţilor. Astfel, pentru perioada aprilie-iulie 2022 s-au inregistrat depăşiri ale valorilor maxim admise doar la indicatorul PM10 determinat gravimetric  şi doar in staţia IS6 Bosia Ungheni (6 depăşiri ale  mediei zilnice in aprilie, 1 depăşire in mai şi 2 in iulie). Numărul depăşirilor este mai mic comparativ cu acceaşi perioadă a anului 2021 cand s-au inregistrat 13 depăşiri, nu doar in staţia IS6 Bosia Ungheni ci şi in staţiile IS1 Podu de Piatră şi IS2 Decebal Cantemir.

Calitatea aerului in timp real poate fi urmărită pe http://calitateaer.ro,   buletinul zilnic de informare privind calitatea aerului intocmit de APM Iaşi este publicat a doua zi pe pagina noastră web și pe pagina de facebook.  https://www.facebook.com/apmiasi, http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/buletine-calitate-aer, iar rapoartele lunare privind calitatea aerului pot fi accesate la  http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/rapoarte-lunare1.

Toate depășirile valorilor limită zilnice pentru protecția sănătății umane înregistrate de APM Iaşi sunt notificate, conform procedurilor, autorităților implicate în realizarea măsurilor necesare pentru reducerea poluării: primării,  Comisariatul Iaşi al Garzii Naţionale de Mediu, Consiliul Judeţean, Instituția Prefectului, Direcția de Sănătate Publică.

 

 

Director executiv,

Ing Galea TEMNEANU