Back

Casa Verde 2016 - Persoane fizice respinse

     Mentionam ca persoanele ale caror cereri de finantare au fost respinse pot depune contestatie în termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii (10.10.2017) pe site-ul AFM.

Contestațiile pot fi transmise prin:
  • curier sau depuse la registratura AFM, în cazul în care solicitantul își susține contestația prin documente în original (cu condiția ca data înregistării documentelor la AFM să se încadreze în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare);
  • e-mail, exclusiv la adresa adrian.stefanescu@afm.ro, dacă solicitantul nu își bazează contestația pe documente în original.
Pentru eficientizarea procesului de soluționare a contestațiilor, recomandăm folosirea unui singur mijloc de transmitere din cele enumerate mai sus.