Back

Comunicat: Clarificări privind stadiul reglementării de către APM Iași a proiectului privind Spitalul COVID mobil de la Lețcani

08.10.2020

Comunicat de presă

Clarificări privind stadiul reglementării de către APM Iași a proiectului privind Spitalul COVID mobil de la Lețcani

Pentru corecta informare a opiniei publice, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași face următoarele precizări cu privire la stadiul reglementării d.p.d.v. al protecției mediului a proiectului „Amenajare teren, amplasare module pentru spitalul mobil COVID 19 – Regiunea Nord Est Romania și racord utilități”, titular Agenția de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) EURONEST:

Solicitarea de obținere a acordului de mediu de către  titular a fost depusă la APM Iași pe data de 12.06.2020, iar APM Iași a comunicat acestuia pe 30.06.2020 procedura de urmat și documentația ce trebuie depusă.

Documentația a fost depusă de ADI EURONEST la APM Iași pe data de 18.09.2020, iar  în urma consultării acesteia cu membrii Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) ce funcționează pe lângă APM Iași, s-a constatat că aceasta nu conține informațiile relevante (modul de amplasare și funcționare a modulelor, modalitatea de asigurare cu utilitățile necesare, gestionarea apelor uzate – epurare, dezinfecție și evacuare etc.) pentru fundamentarea unei decizii și s-au solicitate date și informații suplimentare.

Înformațiile complete au fost depuse la APM Iași în data de 06.10.2020, dată în care s-a convocat și organizat ședința CAT pentru analiză și decizie.

La acest moment, APM Iași a luat decizia de emitere a actului de reglementare pentru etapa de amenajare a spitalului. Draft-ul deciziei etapei de încadrare este pus la dispoziția publicului spre consultare pentru o perioadă de 10 zile, așa cum prevede procedura legală (Legea  nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului), pe pagina noastră web apmis.anpm.ro / Secțiunea Reglementări / Drafturi acte de reglementare.

 În lipsa unor comentarii jutificate din partea publicului, actul final al APM Iași pentru etapa de amenajare a spitalului va fi eliberat la finalul celor 10 zile.

În ceea ce privește autorizația de mediu pentru etapa de funcționare a spitalului, aceasta nu a fost solicitată încă, dar au avut loc discuții cu reprezentanții Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Iași cu privire la documentația necesară. 

APM Iași asigură publicul larg că, dată fiind evoluția ingrijorătoare a situației epidemiologice, depune toate eforturile pentru ca Spitalul COVID de la Lețcani să obțină acordul și autorizația de mediu în conformitate cu procedurile legale, dar nu poate fi răspunzătoare de întârzâierile și modul în care titularul gestionează demersurile pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare funcționării spitalului.

Director executiv,

ing. Galea TEMNEANU