Back

Comunicat de presa Calitatea aerului in Municipiul Iasi

25.10.2019

COMUNICAT DE PRESĂ

Calitatea aerului în Municipiul Iași

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași dorește să sublinieze că, în contextul condițiilor meteo specifice lunilor octombrie-noiembrie, nefavorabile dispersiei poluanților, devine extrem de importantă realizarea măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Iași pentru indicatorul PM10 (2018-2022), precum și luarea altor măsuri de către cetățeni și angajatori.

Este evident că nu putem controla factorul meteorologic, astfel încât este neapărat necesar ca acțiunile noastre să fie adaptate!

Autoritatea responsabilă cu punerea în practică a planului de calitate este Primăria municipiului Iași. Planul a fost întocmit ca urmare a depășirilor repetate ale valorilor limită la indicatorul PM10.

Atribuțiile și responsabilitățile APM Iași privind calitatea aerului  înconjurător sunt monitorizarea și informarea publicului, conform Legii  nr. 104 din 15 iunie 2011. Datele în baza cărora se realizează informarea publicului respectă TOATE cerinţele de calitate impuse de reglementările naţionale şi internaţionale și sunt cele obținute în stațiile automate de monitorizare a calității aerului din județul Iași, parte a Rețelei Nationale de Monitorizare a Calității Aerului din România. Punctele de prelevare sunt amplasate în concordanţă cu criteriile stabilite de directivele europene privind calitatea aerului.

Agenția pentru Protecția Mediului Iași asigură populaţia judeţului Iaşi (şi nu numai) că îşi îndeplineşte atribuţiile specifice cu profesionalism, implicare, corectitudine şi imparţialitate.

 

Informații suplimentare:

Particulele în suspensie cu diametrul mai mic de 10 μm (PM10) sunt emise direct ca particule primare sau se formează în atmosferă din reacţia chimică a emisiilor de gaze primare – precursori. Cei mai importanţi precursori pentru particule în suspensie provin din trafic și activităţi industriale.

Episoadele de depășiri ale valorilor limită ale PM10 din această perioadă a anului (octombrie-noiembrie) se explică şi prin condițiile topoclimatice locale ce favorizează menținerea la sol a poluanților: aspectul semidepresionar al reliefului municipiului Iași, calmul atmosferic specific întregii regiuni și frecventele inversiuni termice; la acestea se adaugă perioadele cu absența precipitațiilor. Situația se agravează în prezența ceței, ce determină legarea poluanților de vaporii de apă și formarea particulelor în suspensie. Mai mult, contextul este complicat de creșterea intensității traficului rutier odată cu începerea anului școlar și universitar și defolierea vegetației.

Surse: traficul auto intens, apoi activităţi industriale, șantiere/ diverse lucrări la infrastructură, arderile, starea precară a tramei stradale, salubrizare urbană pe alocuri insuficientă, surse naturale – resuspensia solului (îndeosebi în perioadele fără vegetaţie şi fără precipitaţii).

Concluzie. În contextul complex expus anterior, este necesară punerea în practică a unor măsuri eficiente şi adaptate.

Câteva exemple de măsuri suplimentare pentru o mai bună calitate a aerului:

Municipalitate: cu siguranță măsurile de modernizare a parcului auto al Companiei de Transport Public (CTP) Iaşi, S.C. Salubris S.A. și S.C. Citadin S.A. au avut o contribuție la valorile mai scăzute ale concentrațiilor de PM10 din acest an, însă sunt necesare în continuare măsuri de fluidizare a traficului, noi spații verzi în zonele cu densitate mare a populației, infrastructură pentru deplasări nemotorizate, scheme de car-sharing, restricționarea accesului autovehiculelor poluante în oraș etc..

Cetățeni: utilizarea rațională a mașinilor personale şi pentru deplasări necesare, condus ecologic, verificarea stării de funcționare, păstrarea filtrului de particule la motoarele diesel și înlocuirea lui atunci când se impune, folosirea transportului public, utilizarea rațională a centralei termice de apartament.

Angajatori: încurajarea telemuncii/lucrului de acasă şi a programului flexibil, pentru a reduce numărul de deplasări cu mașina în oraș.

     

Cu deosebită consideraţie,

 

Director Executiv

Jurist Gheorghe TĂTARU