Back

Comunicat de presă - Debut caravane de informare-conștientizare arii protejate situri Natura 2000

27.07.2023

 

Comunicat de presă

 

APM Iaşi dă startul caravanelor de informare - conştientizare a comunităţilor locale  cu privire la importanţa conservării biodiversităţii unor arii protejate situri  Natura 2000 din judeţul Iaşi

Agenţia pentru Protecţia Mediului  (APM ) Iaşi a început organizarea  caravanelor  de informare - conştientizare a comunităţilor locale privind valorile multiple (ecologice, eco-turism, educational-recreaţionale, economice) şi nevoia de conservare pentru o serie de arii naturale protejate situri NATURA 2000 din judeţul Iaşi,  în cadrul proiectului POIM cod SMIS 2014+116963 ”Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu-Frumuşica-Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu-Frumuşica-Ciurea şi Rezervaţia Naturală Frumuşica, ROSCI0077 Fânaţele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbeşti-Fânaţele Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca-Podu Iloaiei şi ROSCI0438 Spinoasa” implementat de APM Iaşi impreună cu Asociaţia Scutierii Naturii Bacău (lider de proiect) şi Agenţia Naţională pentru Arii Protejate. Scopul principal al acestuia este elaborarea planurilor de management pentru aceste arii protejate - instrument esenţial în asigurarea conservării biodiversităţii acestora, susţinând în acelaşi timp dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor.

Astfel, primele acţiuni se desfăşoară în perioada 26-28 iulie la Belceşti, Podu Iloaiei şi Popeşti, după care, etapizat,  până la sfârșitul lunii noiembrie,  acestea vor continua cuprinzând toate cele 22 UAT-uri (Bălţaţi, Ion Neculce, Erbiceni, Lungani, Târgu Frumos, Balş, Miroslava, Ciurea, Sineşti, Dumeşti, Horleşti, Voineşti, Mădârjac, Mogoşeşti, Ţibana, Ţibăneşti, Dagâţa, Tansa, Belceşti, Podu Iloaiei, Popeşti din județul Iaşi şi UAT Staniţa din judeţul Neamţ) pe teritoriul cărora se găsesc ariile protejate situri Natura 2000 menţionate.  

In fiecare UAT vizat, de comun acord cu reprezentanţii primăriilor, vor fi organizate pentru o zi puncte de informare şi prezentare date şi informaţii privind importanța valorilor naturale ale ariilor protejate, posibilităţile de eco-turism, de activităţi economice prietenoase şi în armonie cu natura pe teritoriul acestora, vor fi distribuite materiale informative pe suport hârtie şi video, vor avea loc dialoguri interactive ale reprezentanţilor APM Iaşi şi ai Asociaţiei Scutierii Naturii cu locuitorii, proprietari de terenuri din ariile protejate, cu reprezentanţi ai administraţiei locale etc., cu scopul de a identifica împreună cele mai bune metode de conservare a biodiversităţii concomitent cu oportunităţile de dezvoltare în context sustenabil, respectiv conservarea naturii în folosul oamenilor.   

Considerăm că această campanie este una oportună şi benefică comunităţiilor, cu atât mai mult cu cât în perioada următoare vor avea loc aici, tot în cadrul proiectului, dezbateri cu factorii interesaţi, ca parte a procesului de finalizare a  planurilor de management al acestor arii protejate. Planurile de management, elaborate cu consultarea largă a celor interesaţi,  sunt menite să asigure atât măsuri de conservare a plantelor şi animalelor de inters conservativ din siturile NATURA 2000, dar în acelaşi timp identifică activităţi prietenoase cu natura care ce se pot face pe teritoriul ariilor protejate.

Sperăm în deschiderea şi interesul reprezentanţilor primăriilor, consiliilor locale de a ne sprijini în acest demers, convinşi fiind că doar împreună putem contribui la menţinerea unei stări favorabile de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară pentru care au fost declarate ariile protejate acoperite de proiect, astfel încât natura să prospere şi să aducă bunăstare locuitorilor săi.

 

Director executiv,

ing.  Galea TEMNEANU

 

 

Informaţii suplimentare despre proiect

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, în parteneriat cu Asociaţia Scutierii Naturii Bacău (lider de proiect) şi Agenţia Naţională pentru Arii Protejate implementează proiectul POIM cod SMIS 2014+116963 ”Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumuşica-Ciurea şi Rezervaţia Naturală Frumuşica, ROSCI0077 Fânaţele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbeşti- Fânaţele Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca-Podu Iloaiei şi ROSCI0438 Spinoasa”, obiectivul general al proiectului fiind conservarea biodiversității, conștientizarea și informarea publicului privind importanța valorilor naturale de pe teritoriile ariilor protejate de interes național/ comunitar.  

Principalele activități ale proiectului sunt:

  • inventarierea, cartarea, evaluarea stării de conservare, identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea menţinerii într-o stare favorabila de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară pentru care au fost declarate ariile protejate vizate de proiect;
  • elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate vizate de proiect (inclusiv consultarea cu factorii interesaţi )
  • activități de informare, conștientizare tematice in şcoli şi la nivelul comunităților locale. 

Proiectul este susținut financiar din Programul Operaţional Infrastructură Mare, Cod apel: POIM/178/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversitații și refacerea ecosistemelor degradate; Componenta 1: OS 4.1 Apel de proiecte pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității; Axa Prioritară: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric; Operaţiunea: Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5.096.437,00 lei, din care: 4.331.971,45 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR; 749.611,28 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional și 14.854,27 lei - valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului. Proiectul se va derula până la finalul anului 2023.