Back

Comunicat de presă - Ziua Internațională a Biodiversității 2022

20..05.2022

 

Ziua Internațională a Biodiversității 22 mai 2022

 

De Ziua Internaţională a Biodiversităţii, APM Iaşi dă startul campaniei de informare-  conştientizare a elevilor în scolile şi liceele din localităţile în care sunt situate ariile protejate situri NATURA 2000  ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumușica - Ciurea și rezervația naturală Frumușica, ROSCI0077 Fânațele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbești - Fânațele Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei și ROSCI0438 Spinoasa.

Astfel, pentru marcarea  Zilei Internaţionale a Biodiversităţii din acest an pe 22 Mai,  Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi derulează campania de informare-conştientizare cu tema  “Cunoaşte Natura de lângă tine!” destinată elevilor, în cadrul proiectului „Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu – Frumuşica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea şi Rezervaţia Naturală Frumuşica, ROSCI0077 Fânaţele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbeşti - Fânaţele Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei şi ROSCI0438 Spinoasa”, Cod SMIS 2014+116963. 

Campania derulată de APM Iaşi va începe pe 23 mai la Scoala Gimnazială “Comandor Alexandru Cătuneanu” Lunca Cetăţuii (comuna Ciurea) şi se va desfăşura  până la finalul lunii decembrie 2022 în 40  şcoli din  21 de comune ale județului Iaşi (Ciurea, Miroslava, Mogoșești, Dumești, Horlești, Voinești, Mădârjac, Țibana, Dagâța, Țibănești, Tansa, Erbiceni, Balș, Ion Neculce, Târgu Frumos, Belcești, Bălțați, Lungani, Podu Iloaiei, Sinești, Popești şi o comună din județul Neamț (Stăniţa), pe teritoriul cărora se găsesc siturile Natura 2000 ce fac obiectul proiectului, cu participarea a cca 2600 de elevi.  Copii vor primi ghiduri tematice elaborate în cadrul proiectului, cu informaţii relevante depre situl Natura 2000 de pe teritoriul localităţii lor,  materiale ce vor  constitui surse de informații pentru elevi, cadre didactice, dar şi pentru părinţi/bunici şi comunitatea locală în efortul de implicare a tuturor în protejarea mediului. 

Scopul campaniei este de a creşte nivelul de conştientizare şi implicare a elevilor în cunoaşterea şi conservarea florei şi faunei din ariile protejate, a regulilor de comportament în Natură, crearea unui comportament responsabil fată de mediu, premisă esenţială a unei dezvoltări sustenabile, în armonie cu natura.   

Despre proiect  

Proiectul ”Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0152 Pădurea Floreanu – Frumuşica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea şi Rezervaţia Naturală Frumuşica, ROSCI0077 Fânaţele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbeşti - Fânaţele Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei şi ROSCI0438 Spinoasa”, de pe teritoriul județului Iași, Cod SMIS 2014+ 116963,  este derulat de către Asociația Scutierii Naturii din județul Bacău, în parteneriat cu Agenția Pentru Protecția Mediului Iași și Agenția Națională Pentru Arii Naturale Protejate.

 Implementarea proiectului se face în perioada martie 2018 - decembrie 2023.

 Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5.096.437,00 lei, din care:

  • 4.331.971,45 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
  • 749.611,28 lei - Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
  • 14.854,27 lei -  Valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului.     

Obiectivul general (scopul) proiectului este conservarea biodiversității, conștientizarea și informarea publicului privind importanța valorilor naturale de pe teritoriile ariilor protejate de interes național/comunitar:   ROSCI0152 Pădurea Floreanu – Frumuşica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu - Frumuşica - Ciurea şi Rezervaţia Naturală Frumuşica, ROSCI0077 Fânaţele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbeşti - Fânaţele Bârca, ROSPA0150 Acumulările Sârca - Podu Iloaiei şi ROSCI0438 Spinoasa.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

O1.   Asigurarea unui management eficient al speciilor și habitatelor ariilor naturale protejate vizate de proiect, prin elaborarea și aprobarea planurilor de management, în concordanţă cu legislaţia în vigoare - principalul instrument necesar pentru gestionarea eficientă şi responsabilă a acesteia şi pentru asigurarea conservării durabile a biodiversităţii,

O2.  Informarea, conştientizarea și consultarea populației și a factorilor interesați din zonele ariilor naturale protejate vizate de proiect, în vederea creșterii eficienței acțiunilor de management  pentru ariile ROSCI0152 Pădurea Floreanu – Frumușica - Ciurea suprapusă cu ROSPA0163 Pădurea Floreanu – Frumușica - Ciurea și Rezervația Naturală Frumușica, ROSCI0077 Fânațele Bârca suprapusă cu ROSPA0158 Lacul Ciurbești – Fânațele Bârca, ROSPA0150 Acumularile Sârca - Podu Iloaiei și ROSCI0438 Spinoasa”.  

 Grupul țintă este format din: autorităţile și comunitățile locale, proprietarii și administratorii de terenuri, elevii și preșcolarii, proprietarii spațiilor de cazare, operatorii în turism, micii întreprinzători locali de pe teritoriile celor 22 de localități din județele Iași și Neamț menționate, precum și vizitatorii ariilor naturale protejate vizate de proiect, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, ONG-urile care activează în zonă, alte administraţii sau organizaţii de mediu.

  Rezultatele principale  privind ariile naturale protejate vizate de proiect:

  • studii de evaluare a stării de conservare privind speciile de floră, faună și habitatele naturale de interes conservativ, a formelor de proprietate asupra terenurilor, regimul de administrare şi de folosinţă a terenurilor,
  • studii privind amenințările și măsurile  de management adecvate, hărți privind localizarea speciilor și habitatelor de interes conservative,
  • planuri de monitorizare a eficienței măsurilor de management în conservarea speciilor și habitatelor,
  • planurile de management, 
  • materiale și activități de informare, conștientizare și asigurare a vizibilității proiectului.

Proiectul este  co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.  

 

Director executiv,

Ing. Galea TEMNEANU