Back

Dezbatere publică a Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Jud. Iași (2020-2023)

Agenția pentru Protecția Mediului Iași supune dezbaterii publice draft-ul Planului Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) al județului Iași actualizat pentru perioada 2020-2023.

În contextul pandemiei actuale, consultarea publicului se va face exclusiv on-line: cetățenii interesați pot face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia, până la data de 15.07.2020, în scris, pe adresa de e-mail: office@apmis.anpm.ro.

 

Documentul poate fi consultat aici: http://www.anpm.ro/…/d…/3f894085-5466-4f7f-b7f2-7a2f1899e3a9 .

 

Ce este PLAM ?

PLAM-ul este un instrument de sprijin al comunităților în identificarea, ierarhizarea și soluționarea problemelor de mediu pentru armonizarea dezvoltării economice cu potențialul natural.

 

Obiectivul general al actualizării PLAM îl constituie îmbunătățirea calității mediului în jud. Iași și integrarea tuturor considerațiilor cu privire la mediu într-un document care să asigure suportul pentru pregătirea proiectelor care pot accesa surse de finanțare relevante, în scopul asigurării dezvoltării durabile.