Back

Petiţii adresate prin e-mail - precizări

Petiţii adresate prin e-mail - precizări

Având în vedere Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, vă informăm că doar numele şi o adresa de e-mail nu sunt de natură să îndeplinească cerinţele minime legale privind identificarea unei persoane.

Sunt incidente în cauză şi prevederile Constituţiei României, care la art. 51- Dreptul de petiţionare, stipulează că:

(1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor.

(2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.

Semnarea petiţiilor se poate face atât olograf şi se pot comunica personal, prin poşta sau prin fax, cât şi electronic, cu conditia respectării prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, iar prin acest ultim caz, petiţiile se pot comunica şi prin e-mail.

În concluzie, având în vedere dispoziţiile legale de mai sus, instituţia noastră nu este obligată să comunice vreun răspuns petiţionarului în termenul legal de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei.