Back

Ziua Mondială a Zonelor Umede - 2 februarie 2022

Afiș

01.02.2022

 

Comunicat de presă

 

 

2 februarie 2022 - Ziua Mondială a Zonelor Umede

Salvăm Zonele Umede pentru Oameni și Natură!”

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi se alătură și în acest an campaniei globale Ziua Mondială a Zonelor Umede şi sărbătoreşte, în perioada 1-3 februarie 2022, împreună cu partenerii săi, prin activități educative de promovare a importanței conservării și restaurării zonelor umede în general şi a Deltei Moldovei în special. Punem accentul pe speciile protejate pe care le adăpostește, îndeosebi păsările, pe serviciile furnizate de zonele umede și amenințările asupra acestora, dar mai ales pe nevoia de implicare a tuturor în conservarea și protecţia zonelor umede, ca suport esenţial al vieţii şi sănătăţii noastre!

Primele acțiuni au loc marți, 01.02.2022, cu seminarii despre importanța zonelor umede și a Sitului Ramsar Jijia Iași/ Delta Moldovei la Școala Profesională Gropnița. Sunt implicați 50 de elevi ce locuiesc în proximitatea sitului și al căror mod de viață este marcat și influențează biodiversitatea „Deltei Moldovei”. Creațiile artistice cu tema zone umede realizate cu această ocazie vor fi expuse la sediul APM Iași.

Miercuri, 02.02.2022, alături de reprezentanți ai APM Iași, ai Facultății de Biologie - UAIC și EcoArena, Palatul Copiilor Iași va găzdui o dezbatere și un seminar tematic, precum și un atelier de creație artistică: decoruri și machete reprezentând fauna și flora zonelor umede, sunetele apei surprinse în compoziții muzicale.

Joi, 03.02.2022, elevii clasei a V-a de la Școala Junior vor cunoaște „Delta Moldovei” cu frumusețea, bogăția de specii și celelalte particularități ce au permis declararea, acum 2 ani, ca sit Ramsar, respectiv zonă umedă de importanță internațională.

Prin evenimentele organizate în judeţul Iaşi urmărim:

 • Prețuirea zonelor umede pentru multiplele beneficii și soluțiile din natură ce asigură bunăstarea umană și o planetă sănătoasă.

 • Gestionarea inteligentă a zonelor umede și utilizarea lor durabilă, astfel încât să putem conserva și menține sănătatea acestor ecosisteme extrem de importante.

 • Refacerea zonele umede pierdute și degradate pentru a reînvia biodiversitatea lor bogată.

Campania din 2022, cu tema „Salvează zonele umede pentru Oameni și Natură!”, își propune să mobilizeze acțiuni și investiții pentru a salva zonele umede și a reface pe cele pe care le-am pierdut deja.

Zonele umede dispar mai repede decât pădurile! Față de anul 1970, 35% din zonele umede de pe Terra nu mai există, iar față de anul 1700 – 85%. Pierderea zonelor umede este recunoscută ca problemă internaţională. Speciile de plante și animale ce trăiesc aici sunt în pericol de dispariție, fiind amenințate bunăstarea oamenilor, mijloacele de existență și sănătatea Planetei. Punctul central al campaniei din acest an este un apel la acțiune pentru zonele umede. Este un apel de a investi capital financiar, uman și politic pentru a salva de la dispariție aceste importante ecosisteme și de a le restaura. Este posibilă conservarea, utilizarea durabilă și reastaurarea zonelor umede, numai să acționăm responsabil acum.

Mesajul principal din spatele campaniei este de a Prețui, Gestiona, Restaura și, desigur, de a Iubi Zonele Umede. Dacă dorim să inspirăm acțiune, trebuie să cultivăm o mai mare afecțiune față de aceste ecosisteme ce dispar rapid.

Protecția zonelor umede depinde de capacitatea noastră de a conștientiza și înțelege multiplele beneficii pe care le aduc aceste ecosisteme vitale pentru susținerea vieții. Împreună cu partenerii noștri, vom promova importanța conservării și restaurării zonelor umede prin activități educative despre Delta Moldovei.

Mulțumim partenerilor care au inițiat sau au răspuns propunerilor noastre de a face și mai cunoscute și îndrăgite zonele umede din jud. Iași: Palatul Copiilor Iași, Facultatea de Biologie - UAIC, EcoArena, Școala Profesională Gropnița și Școala Junior.

 

Director executiv,

Ing.Galea TEMNEANU

 

 

Informaţii suplimentare

 

Ce sunt zonele umede?

Zone ale suprafeței terestre acoperite permanent sau temporar de ape puțin adânci sau saturate de apă: întinderile de bălţi, mlaştini, lacuri naturale sau artificiale, permanente sau nepermanente, unde apa este curgătoare sau stătătoare, dulce sau sărată, inclusiv întinderi de apă marină a căror adâncime la reflux nu depășește 6m. Sunt printe cele mai diverse şi productive ecosisteme, iar pierderea zonelor umede este astăzi recunoscută ca o problemă internaţională.

De ce sunt importante zonele umede?

 • Filtrează natural apa, funcţionând ca adevărate staţii de depoluare a apei

 • Oferă habitat pentru pentru păsări şi peşti, inclusiv pentru specii rare

 • Devin zone de atenuare a viiturilor în timpul inundaţiilor

 • Plantaţiile lemnoase ale zonelor umede pot oferi cherestea şi lemn de foc

 • Pot constitui zone de recreere

 • Pot oferi oportunităţi pentru pescuit, vânătoare, observaţii ştiinţifice

 • Pot îmbunătăţi aspectul estetic al peisajului, făcându-l mai atractiv

În jud. Iași, Zona Jijia Inferioară este declarată sit Ramsar, respectiv zonă umedă de importanță internațională. Aici, iazurile pentru acvacultură, fermele piscicole, acumulările şi canalele pentru irigaţii găzduiesc specii vulnerabile, periclitate, critic periclitate, iar regulat se adună peste 20.000 de exemplare de păsări de apă. Iniţiativa de declarare a avut drept scop valorificarea cât mai bună a potenţialului ecologic, pentru dezvoltarea durabilă a zonei şi recunoaşterea importanţei acesteia la nivel mondial.

În judeţul Iaşi avem zone umede ce acoperă cca 30.000 ha. Aceste zone, chiar dacă nu sunt declarate zone umede în cadrul Convenţiei Ramsar, sunt arii protejate şi includ:

 • 7 arii protejate de interes naţional: rezervaţiile naturale Râul Prut, Cotul Bran, Cotul Sălăgeni, Balta Teiva Vişina, Pruteţul Bălătău, Acumularea Chiriţa, Acumularea Pârcovaci;

 • 8 arii protejate de interes comunitar: siturile „Natura 2000” Râul Prut, Sărăturile Jijia Inferioară - Prut, Râul Modova între Oniceni şi Miteşti, Râul Siret între Roman şi Paşcani, Eleşteele Jijiei şi Miletinului, Lunca Siretului Mijlociu, Acumulările Belceşti.

Pescuitul, cultivarea orezului, transportul, turismul şi alimentarea cu apă, toate sunt mijloace de existenţă care depind de zonele umede. Dar zonele umede sunt importante pentru noi din multe alte privinţe. Ele găzduiesc o mare varietate de forme de viaţă, protejează zonele costiere, funcţionează ca un burete natural în caz de inundaţii şi înmagazinează dioxid de carbon ajutând în ameliorarea schimbărilor climatice. Cea mai mare parte a publicului larg nu are cunoștință însă de beneficiile vitale ale zonelor umede.

Ziua Mondială a Zonelor Umede se sărbătoreşte în fiecare an pe 2 februarie începând cu 1997, şi marchează semnarea în 1971 a Convenţiei asupra Zonelor Umede la Ramsar – Iran, cunoscută şi sub numele de Convenţia Ramsar. Marcarea Zilei Mondiale a Zonelor Umede oferă posibilitatea tuturor – agenţii guvernamentale, organizaţii non-guvernamentale, grupuri de cetăţeni– să realizeze acţiuni de conştientizare a publicului larg asupra valorilor zonelor umede şi a beneficiilor acestora.