Formulare raportare cu evidenta gestionarii uleiurilor

IMPORTATORI DE ULEIURI - tabel 1.2 GENERATORI ULEIURI UZATE - exclusiv service-urile si persoane fizice autorizate tabel 2.1 SERVICE-URI SI PERSOANE FIZICE AUTORIZATE -...

Directiva 75/439 privind eliminarea uleiurilor uzate, modificată de Directiva 87/101

DIRECTIVA CONSILIULUI 75/439/CEE din 16 iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor reziduale (75/439/CEE) CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a...

Hotărârea de Guvern 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

HOTARÂRE Nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 22 martie 2007 ...