Cerere

Comunicare de plata

Continutul-cadru al memoriului de prezentare (Anexa 5E)

Anunt public privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicitarii acordului de mediu (anexa 5G)

Anunt public privind emiterea actului de reglementare revizuit/decizia de respingere a solicitarii de revizuire (anexa 5P)

Anunt public privind dezbaterea publica (anexa 5M)

Notificarea modificarilor proiectului (5S)

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (anexa 11)

Lista acte necesare

Continut cadru notificare