Lista acte necesare

Cerere

Comunicare de plata

Continutul-cadru al memoriului de prezentare (Anexa 5E)

Anunt public privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicitarii acordului de mediu (anexa 5G)

Anunt public privind emiterea actului de reglementare revizuit/decizia de respingere a solicitarii de revizuire (anexa 5P)

Anunt public privind dezbaterea publica (anexa 5M)

Notificarea modificarilor proiectului (5S)

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (anexa 11)

Continut cadru notificare