Back

Ordinul 493/2006 al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, cu modificările si completarile ulterioare