Directiva Emisii Industriale

Directiva Emisii Industriale

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED) acoperă ca zonă de reglementare următoarele şapte directive, adunând astfel într-un singur instrument legislativ clar şi coerent un set de norme comune pentru autorizarea şi controlul instalaţiilor industriale, având drept scop reducerea emisiilor industriale de pe teritoriul Uniunii Europene cu precădere printr-o mai bună aplicare a celor mai bune tehnici disponibile, astfel:

  • Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC)
  • Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari (LCP)
  • Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor
  • Directiva 1999/13/CE a Consiliului din11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi și instalaţii
  • Directiva 78/176/CE privind deșeurile din industria dioxidului de titan
  • Directiva 82/883/CE privind modalităţile de supraveghere și control al zonelor în care există emisii provenind din industria dioxidului de titan
  • Directiva 92/112/CE privind procedurile de armonizare a programelor de reducere, în vederea eliminării, a poluării cauzate de deșeurile din industria dioxidului de titan