Despre eticheta UE ecologică

Eticheta ecologică europeană este un sistem voluntar, înfiinţat în 1992 pentru a încuraja întreprinderile să producă sau să cumpere produse şi servicii care sunt prietenoase cu mediul înconjurător. Produsele si serviciile care au primit eticheta ecologică poartă logo-ul cunoscut al florii europene care să permită consumatorilor - inclusiv achizitoriilor publici şi privaţi - identificarea uşoară a produselor ecologice. Astăzi, eticheta UE ecologică acoperă o gamă largă de produse şi servicii, care se extinde continuu. Grupele de produse care se etichetează ecologic includ produse de curăţare, aparate, produse din hârtie, textile, produse pentru casă şi gradina, lubrifianţi şi două tipuri de servicii (cazare turistică şi camping).

Chiar dacă logo-ul este simplu, criteriile de mediu pentru obţinerea lui sunt dure şi numai cele mai bune produse, care sunt mai prietenoase cu mediul, au dreptul să poarte eticheta ecologică a UE.

Eticheta UE ecologică este o etichetă în care consumatorii pot avea deplină încredere. Criteriile sunt stabilite la nivel european, în urma unei largi consultări cu experţii, iar eticheta în sine este acordată doar după verificarea faptului că produsul respectă toate aceste criterii de performanţă de mediu.

Legislaţia europeană care reglementează acordarea etichetei UE ecologice esteREGULAMENTUL (CE) NR. 66./2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 25 noiembrie 2009privind eticheta UE ecologică, reglementare care înlocuieşte Regulamentul Nr. 1980/2000 privind schema revizuită de acordare a etichetei ecologice comunitare.  Legislaţia românească pentru punerea în aplicare a noului regulament este în curs de avizare şi, până la publicarea ei, se aplică HG nr. 236/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare

Criteriile de acordare a etichetei ecologice au fost stabilite, pentru fiecare categorie de  produse, prin câte o Decizie a Comisiei Comunităţii Europene.  Până la 01.01.2007 aceste Decizii erau transpuse în legislaţia românească prin Hotărâri ale Guvernului. De la aderarea României la Uniunea Europeană, legislaţia europeană este valabilă şi în ţara noastră, prin simplă traducere.

Până la sfârşitul primului trimestru al anului 2010 au fost elaborate criterii de acordare a etichetei ecologice şi emise decizii pentru 26 de tipuri de produse.


 


Produse care pot obţine eticheta UE ecologică

Produse care pot obţine eticheta UE ecologică

Schema se aplică tuturor mărfurilor sau serviciilor furnizate pentru distribuţie, consum sau utilizare pe piaţa comunitară, fie contra cost, fie gratuit (denumite în continuare „produse”) pentru care au fost elaborate Criterii privind eticheta UE ecologică

Schema este deschisă tuturor produselor / serviciilor cu excepţia:

- medicamentelor de uz uman

- produselor medicamentoase veterinare

- dispozitivelor medicale

Criteriile privind eticheta UE ecologică aplicabile produselor alimentare, furajelor precum şi produselor agricole neprocesate se vor elabora după finalizarea unui studiu al Comisiei pentru acest tip de produse (inclusiv produsele de pescuit şi acvacultură)

Criteriile pentru fiecare grup de produse au fost identificate pe baza unor studii cuprinzătoare ale aspectelor de mediu legate de întregul ciclu de viaţă al produsului. Acestea sunt în mod normal, valabile pentru trei ani.

            Produsele pentru care s-au stabilit criterii de acordare a etichetei UE ecologice:

 

 

Produse pentru curăţenie

Imbrăcăminte - încălţăminte

Materiale pentru execuţie proprie

Echipamente electrice

Padoseli

Mobilă

Grădinărit

Aparatură de uz casnic

Lubrifianţi

Alte articole de uz casnic

Hârtie

Servicii