Navigation is temporarily unavailable.

Natura 2000 - SCI

Situl Natura 2000 Scrovistea , a fost declarat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 Ca specii de floră şi faună, de importanţă biologică, în situl...