Mercur si alte metale grele

Metalele grele- mercur, nichel

 

 Mercurul

In Uniunea Europeana Reglementarea activitatilor cu mercur si a produselor chimice ce contin mercur se realizeaza prin Directiva 2007/51/CE di 25 septemnbrie 2007  care modifica Directiva 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restrictiile  privid introducerea pe piata a anumitor dispozitive de masurare care contin mercur. In Directiva mentionata se pecizeaza expres ca “Statele membre adopta si publica, pana  la 03.10.08 acte cu putere de lege si actele adminstrative necesare pentru a se conforma prezentei Directive.

Directiva prevede urmatoarele:

- se restrictioneaza introducerea pe piata a dipozitivelor de masurare, care contin mercur, prin impiedicarea mercurului  de a patrunde in circuitul deseurilor si in consecinta se restrictioneaza de la vanzarea catre publicul larg a termometrelor medicale si a altor dispozitive de masura ;

-se permite importul dispozitivelor de masurare care contin mercur si au o vechime de peste 50 ani (se refera la antichitati);

- productia de barometre care contin mercur se va dimina progresiv  pana la incetarea introducerii pe piata a unor asemenea barometre;

- in sectorul sanitar se vor cauta solutii pentru eliminarea dispozitivelor de uz profesional sau industrial si in special a sfigmanometrelor .

In judetul Ilfov, in cursul anului 2009  dar si in 2008 sau inventariat agenti economici, industriali si din sectorul sanitar  cat si scoli (din domeniul invatamantului) care detin mercur (ca atare) sau produse cu continut de mercur. Lista a fost transmisa la ANPM- Serviciul chimicale.

Nichelul (Ni)

 Nichelul este listat in Anexa XVII –Restrictii la producerea, introducerea, pe piata si utilizarea anumitor substante, preparate  si articole periculoase, din regulamentul 1907/2006.Potrivit  prevederii legale mentionate nichelul nu poate fi utilizata in ansambluri de tije care sunt introduce in urechi, alte parti ale corpului  uman perforate, purtari prelungite cai cercei, coliere, bratari, inele, lanturi. Cracteristica de masurare a impactului asupra corpului uman este rata de eliberare a nichelului care nu poate depasi 05 μg/cm2/saptamana.

O serie de compusi  (preparate) ale nichelului sunt  cancerigene de categoria 1, intre care amintim: oxidul de nichel (II), dioxidul de nichel (iv), troxidul de nichel (III), sulfura de nichel, disulfura de trinichel. In aursul anului 2009, APM Ilfov  a inventariat agetii economici care au introdus pe piata Nichel metallic, clorura de nichel- SC Arnaud Romania Chemicals SRL,.

S-au identificat  si alte preparate  cu proprietati cancerigene  - bicromatul de sodiu, cromatul de sodiu la agentii economici: SC Arnaud Romania Chemicals SRL, SC Drukfarben Romania SRL, SC Romtechnochim SRL, SC Fabryo Corporation SRL.

 

 

intocmit,expert de mediu, consilier superior, ing. Danila Vieru/30.11.2010