Poluanţii organici persistenţi (POPs)

Poluanţii organici persistenţi (POPs)

In Uniunea Europeana reglementarea activitatilor in care sunt implicati produsi organici persistenti  este realizata de Regulamentul 850/2004/CE. In Romania a fost adoptata legea 261/2004 pentru ratificarea Conventiei privind poluantii organici persistenti, adoptata la Stockholm la 22 mai 2001. Populantii organici persitenti sunt substante  chimice cu proprietati toxice, rezistente la degradare, se acumuleaza in organisme vii  si se transporta pe calea aerului, apei si prin speciile migratoare dincolo de frontierele internationale fiind depozitate departe de locul lor de emisie unde se acumuleaza in ecosisteme terestre si acvatice. Conventia de la Stockholm, transpusa in Romania prin legea 261/2004, ia in considerare riscul produs de cei 12 mari daunatori chimici , considerati ca cei mai periculosi. Lista cuprinde: 8 pesticide organo-clorurate: aldrin, chlordan, DDT, dieldrin, eldrin, heptachlor, mirex  si toxafen; 2 produse chimice industriale : hexachlorbenzen, bifenilpolichlorurati (PCB, PCT) ; 2 grupe de produse secundare: dioxinele si furanii. Exista propuse pentru a fi incluse in Protocol urmatoarele substante chimice : octaBDE- substanta sever restrictionata; pentaBDE – substanta sever restrictionata; naphtalina polichlorurata, paraphinachlorurata (SCCPs);  dicofol; endosulphon. Pe teritoriul judetului Ilfov nu au fost identificate substante din grupele mentionate, dar se utilizeaza in anumite conditii substanta DDT pusa pe piata de SC Alcedo SRL , dintr-un depozit situat pe teritoriul judetului Giurgiu. Din categoria produselor industriale  - produsele cu continut de PCB (condensatori electrici si uleiuri cu continut de PCB ) au fost tratate in capitolul  8.3.3. In anul 2009, pe teritoriul judetului Ilfov nu au fost identificate substante de tipul dioxinelor si furanilor.

 Din categoria produsilor organici persistenti (POPs) fac parte si produselechimice si preparatele listate in Anexa I, Partea 3 la Regulamentul 689/2008/CE. Sunt produse care se supun procedurii APS si au fost precizate in Conventia de la ROTTERDAM. Urmatoarele produse (substante si preparate)  listate in Anexa I, Partea 3 nu pot fi exportate: aldrin, clordan, DDT, dieldrin, heptachlor, hexaclorbenzen, toxafen, PCB.