Programe, Proiecte

“Plan de management integrat şi campanie de informare, educare şi conştientizare pentru Situl Natura 2000 Scrovistea ROSCI0224 şi ROSPA0140”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov va implementa, în calitate de beneficiar, proiectul “Plan de management integrat şi campanie de informare, educare şi conştientizare pentru Situl Natura 2000 Scrovistea ROSCI0224 şi ROSPA0140”, proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Mediu.

 Proiectul, implementat în perioada 16.08.2012 – 15.08.2014, în regiunea Bucureşti - Ilfov, îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea semnificativă a stării de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000 Scroviştea (ROSCI0224 şi ROSPA0140), a speciilor şi habitatelor de interes comunitar ale acestuia, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent şi participativ vizând elaborarea planului de management integrat şi informarea/conştientizarea factorilor interesaţi cu privire la beneficiile conservării unui Sit Natura 2000.

Prezentare proiect (PowerPoint)

 

“Parteneriat în vederea elaborării planurilor de management / planurilor integrate de management pentru  arii protejate apartinând complexelor de ecosisteme din bazinul Dunării Inferioare şi râurile tributare  Ialomita  si Călmătui  (PARTMAP)”

Prezentare proiect