Back

Anunţ public privind elaborarea planului de menţinere a calităţii aerului pentru județul Ilfov

Județul Ilfov- Consiliul Județean, titular al planului de menținere a calității aerului pentru Județul Ilfov, anunţă publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului de  menținere a calității aerului pentru Județul Ilfov.

 Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menţionat.

Propunerea de plan poate fi consultată la sediul Consiliului Județean Ilfov, strada Gheorghe Manu nr.18, sector 1, București şi la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, Aleea Lacul Morii nr.1, București, de luni până joi , între orele 10-14 și vineri între orele 9-12 precum şi la următoarele adrese internet: www.cjilfov.ro și http://apmif.anpm.ro

Informaţii privind propunerea de plan pot fi consultate la sediul Consiliului Județean Ilfov, strada Gheorghe Manu nr.18, sector 1 București şi la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, Aleea Lacul Morii nr.1, București, de luni până joi, între orele 10-14 și vineri între orele 9-12.

Comentariile, întrebările sau opiniile pot fi transmise în scris, la sediul Consiliului Județean Ilfov, strada Gheorghe Manu nr.18, sector 1 București sau utilizând mijloace electronice la adresa cjilfov@cjilfov.ro până la data de 5 mai 2018