Back

Deschidere sesiune raportare inventare locale de emisii de poluanți atmosferici 2023

Vă informăm că în vederea estimării emisiilor de poluanți atmosferici la nivel județean, în conformitate  cu  Ordinul nr. 3299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, că a fost deschisă sesiunea de raportare 2023, în cadrul aplicației online ,,SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii", În acest sens operatorii economici și instituțiile administrației locale au obligația să completeze datele aferente activității lor pentru anul 2022,  pe pagina ANPM:  https://raportare.anpm.ro .

         Pentru  respectarea procedurii de colectare a datelor urmează să raspundeți solicitării noastre după cum urmează:

  • Vă autentificați în sistem în aplicația "F2 Inventare Locale de Emisii" și completați chestionarele aferente activităților desfășurate de dvs. în anul 2022.
  • Dacă nu aveți date de autentificare în SIM prin nici una dintre aplicațiile existente trimiteți o cerere de înregistrare în Sistemul Integrat de Mediu ,,SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii".

Sesiunea de raportare se va închide la data de 12.06.2023

Menționăm că în conformitate cu Legea nr.104/2011  privind calitatea aerului înconjurător, art. 79, alin.3, lit. a,  constituie contravenție și se sancționează cu amendă nerespectarea obligației titularului de activitate de a furniza autorităților competente informațiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanți atmosferici.

Pentru mai multe informații vă puteți adresa Compartimentului  Monitorizare și Laboratoare.