Substante care depreciaza stratul de ozon

Substanţe reglementate de Protocolul de la Montreal (ODS)

Substantele care epuizeaza stratul de ozon sunt reglementate in Uniunea Europeana  prin  Regulamentul 1005/2009/CEE privind substantele care epuizeaza  stratul de ozon (in vigoare din 01.10.2009).

La nivel national reglementarea activitatilor care implica utilizarea substantelor care epuizeaza stratul de ozon este realizata prin:

·legea 84/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon , adoptata la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16.09.1987 privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27 -29 iunie 1990;

·HG nr. 91/1995 privind completarea si modificarea denumirii si clasificarii marfurilor in Tariful vamal de import al Romaniei cu descrierea si clasificarea substantelor care epuizeaza stratul de ozon;

·Ord. 506/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activitatilor de import si export cu substante , produse si echipamente inscrise in anexele Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon;

·legea 159/2000 pentru aprobarea OG nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea unor hidrocarburi halogenate care diminueaza stratul de ozon;

·legea nr. 9/2001  pentru aprobarea OG nr. 24/2000 pentru acceptarea amendamentului  la Protocoluil de la Montreal, privind substantele care depereciaza stratul de ozon. Potrivit OG 24/2000, substantele care epuizeaza stratul de ozon sunt clasificate dupa gradul de actiune asupra stratului si anume dupa „potentialul de epuizare a stratului de ozon” care este o cifra ce poate fi estimata sau determinata cu certitudine.

·legea 150/2001 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptata la cea de-a IX-a reuniune a partilor , la Montreal, la 15 -17septembrie 1997;

·Ord. 1202/2002 de contigentare a consumului de hidrocarburi ce diminueaza stratul de ozon. Tetracloura de carbon cu „potential de epuizarea stratului de ozon” – 1,1-(cifra certa) se mai fabrica si se mai utilizeaza dar numai in instalatii inchise.

·Regulamentul 1005/2009 stabileste conditii de utilizare, de import, de export, de recuperare, reciclare si reutilizare a  ODS-ilor reglementate. Astfel a stabilit ca in intervalul 01.01.2010-18.03.2010 bromura de metil poate fi utilizata  pentru perioade de carantina sau pentru tratamente de preexpeditie. In statele Uniunii Europene, in perioada 01.01.2010-18.03.2010, nivelul permis  fi pus pe piata sau utilizat de agenti economici in scopuri proprii pentru situatii de carantina sau tratamente de preexpditie a marfurilor inainte de export, de  bromura de metil este de maxim 45 tone ODP.

 

Substanţe reglementate de Protocolul de la Montreal – Regulamentul 1005/2009 privind substantele care depreciaza stratul de ozon

Prin Ordinul de Ministru nr. 13/2005 a fost contigentat consumul de substante ce epuizeaza stratul de ozon si anume: subsatntele din grupa I de tipul CFC 11, 12,113,114,115, cu „potential de epuizare a stratului de ozon „cuprins intre 0,6 - 1,0 nu se mai fabrica, dar se pot utiliza in instalatiile frigorifice existente pina la inlocuirea lor. Inlocuirea cu alti agenti frigorifici de va realiza in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea populatiei.

Bromura de metil se mai produce, dar se utilizeaza contigentat numai in conditii sigure pentru mediu .

In judetul Ilfov nu exista producatori de clorofluorocarburi (freon-11, freon-12, freon – 112, freon – 113, freon 114, freon – 115) alte clorofluorocarburi complet halogenate, haloni, tetraclorura de carbon, 1,1,1 – tricloretan, hidrobromofluorocarburi.

Bromura de metil nu se mai produce incepand cu data de 01.01.2005. In judetul Ilfov nu se produce bromura de metil. Utilizarea bromurii de metil este permisa pentru operatiuni de carantina si pre-expeditie. Importul bromurii de metil pentru operatiuni de carantina si pre-expeditie este permis pe baza de derogari exceptionale daca nu exista cantitati reciclate sau regenerate de bromura de metil. In cazuri de urgenta cand proliferarea unor paraziti sau boli impune acest lucru, la solicitarea Autoritatilor competente ale unui stat membru Comisia poate autoriza utilizarea temporara a bromurii de metil, pentru o perioada de maxim 120 zile si in cantitate de maxim 20 tone. Directia Fitosanitara a judetului Ilfov a precizat, ca in judetul Ilfov nu exista cantitati de bromura de metil si nici nu a fost utilizata in anul 2009

Utilizatori de CFC si  haloni :

- SC Angst SA – Punct de lucru Buftea, detine in instalatii frigorifice de productie: 400 Kg freon R 404a; 700 Kg freon R22; 20 Kg freon R407c; in  instalatii de climatizare spatii de lucru si de depozitare : 49,5 kg freon R 407c; in instalatii de racire mobile (pe mijloace aut) 36 Kg freon R 407c

- SC Termoport SRL  detine 390 Kg freon 12 , stoc la 01.01.08;

- Compania nationala TAROM SA  detine :

- 558,85  Kg, halon 1301 in extinctoare de incendiu pe avioane comerciale,

- 131,6 Kg halon 1211 in extictoare de incendiu pe avioane comerciale,

a recuperat , in 2007, 21 Kg. halon 1211.

- SC Uguar Yuapisan SRL detine in stoc, la 31.12.09, 480 Kg. freon 22, si a vehiculat in 2009, 1044 Kg. freon 22;

- SC Transfrigotren International SRL detine in stoc, la 31.01.09, 22 Kg freon 12, recuperat prin inlocuire cu alt agent frigorific (R 134 a).

- SC Midal Grup SRL din Bucuresti a comercializat in 2009, 1600 Kg freon 12, detine in stoc (31.12.09) 1600 Kg freon 22. In  2009,  nu a recuperate nici un fel de freon.

- Compania Nationala Aeroportul International “Henri Coanda“ SA Bucuresti Otopeni detine in instalatii frigorifice 600 Kg. Freon 22 .

 

Substanţe reglementate de Regulamentul 842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră

In Uniunea Europeana gazele cu potential de incalzire globala a atmosferei, utilizate si ca agenti frigorifici si de climatizare aer sunt reglementatae de Regulamentul 842/2006/CEE privind anumite gaze cu efect de sera. In  Romania exista Legea nr. 3/2001 pentru aprobarea Protocolului de la Kyoto la Conventia Cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice ;

Ordinul nr. 1122/2006 de aprobare a GHID privind utilizarea mecanismului "implementare în comun (JI)" pe baza modului II (art. 6 al Protocolului de la Kyoto).