Back

Ordinul comun 1224/722 din 2005 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministrului Economiei şi Comerţului pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz, modificat si completat prin OM 985/1726 din 2007