Back

Ordinul comun 87/527/411 din 2005 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministrului Administraţiilor şi Internelor şi Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz