Ghiduri EIA

Acordul de mediu

  Acordul de mediu reprezintă decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului care dă dreptul titularului de proiect să realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat în scris, prin care se stabilesc condiţiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protecţiei mediului.

  Evaluarea impactului asupra mediului (EIA) reprezintă procesul menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi mediului, finalizat prin raportul evaluării impactului asupra mediului.