Back

2. Anunțuri Decizii de Emitere - Aviz de Mediu

LEGENDĂ

    PUZ - Plan Urbanistic Zonal                          PUG - Plan Urbanistic General

    PUD - Plan Urbanistic de Detaliu                   PMUD - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

 

 

Anul 2019

 

Şedinţa CSC din 03.04.2019 (publicat în 05.04.2019).