Back

1. Anunțuri MEDIATIZARE (CSC) 2022 - în Etapa de încadrare Aviz de Mediu

LEGENDĂ

    PUZ - Plan Urbanistic Zonal                          PUG - Plan Urbanistic General

    PUD - Plan Urbanistic de Detaliu                   PMUD - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

 

 

 

Data  publicării (*)

Titularul proiectului

Denumire proiect (*)

Amplasament

16.12.2022 ORAȘUL SEINI STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI SEINI, JUDEȚUL MARAMUREȘ, 2021-2027 (PROIECT aici→) Orașul Seini, județul Maramureș
15.12.2022 OCOLUL SILVIC FIRIZA Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului în Direcția Silvică Maramureș – Ocolul Silvic Firiza (PROIECT aici→) Raza județului Maramureș și Satu Mare
14.12.2022 COMUNA SĂCĂLĂȘENI ȘI ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ RECEA, COMPOSESORATUL URBARIAL FERNEZIU, PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ FIRIZA, EPARHIEI GRECO – CATOLICĂ BAIA MARE ȘI PERSOANE FIZICE ASOCIATE Amenajamentul silvic al fondului forestier UP I Ferneziu - Săcălășeni (PROIECT aici→) Pe teritoriul administrativ al localităților: Firiza, Șomcuta Mare, Boiu Mare, Remetea Chioarului, Valea Chioarului, Baia Sprie, Tăuții Măgherăuș, jud. Maramureș
14.12.2022 CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ PUZ pentru obiectivul de investiții ”Complex de agrement Aquapark în județul Maramureș (PROIECT aici→) Orașul Baia Sprie, nr. FN, nr. cad. 58598, județul Maramureș
10.02.2023 SURDUC IONUȚ și BUD NICOLAE-VIOREL PUZ  - Modificare funcțiune a zonei din U.T.R. V2 în zonă de servicii și dotări (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, str. Europa, nr. 25A, 25B, 99, jud. Maramureş
01.12.2022 ȚURA DOCHIA PUZ - PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE IMOBILE DE LOCUIT ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE (PROIECT aici→) Comuna Săcălășeni, satul Săcălășeni, str. Europei, CF nr.51860, județul Maramureș
28.11.2022 1. PECSI FRANCISC și PECSI DANIELA-RAMONA; 2. SABOU ESZTER; 3. BOTA LAZĂR ADRIAN CORNEL și BOTA LAZĂR DANIELA PARASCHIVA PUZ - zonă de locuințe și funcțiuni complementare (PROIECT aici→) Comuna Săcălășeni, satul Săcălășeni, str. Podul Stanchii, FN, județul Maramureș
11.11.2022 TOMOIAGĂ MARIA Plan Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, str. Miron Costin, f.n., județul Maramureș (PROIECT aici→) Intravilanul municipiului Baia Mare, str. Miron Costin, f.n., județul Maramureș
10.11.2023 RCS & RDS  S.A. PUZ – Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice (PROIECT aici→) Comuna Săcălășeni, satul Săcălășeni, nr. cad. 50514, jud. MM
10.11.2023 ALPADRINA  S.R.L. PUZ – Modernizare zonă cu funcțiuni mixte (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, str. 22 Decembrie, nr. 3, jud. MM
09.11.2022 ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ CURTUIUȘANA - PĂDURE, ASOCIAȚIAA COMPOSESORALĂ MESTEACĂN, BISERICA ORTODOXĂ MESTEACĂN, ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ POPII - BREB ȘI PERSOANE FIZICE ASOCIATE Amenajamentul silvic al fondului forestier UP I Curtuiușana Mesteacăn Păduri Private Maramureș (PROIECT aici→) Pe teritoriul administrativ al localităților: Valea Chioarului, Șomcuta Mare, Mireșu Mare, Boiu Mare, Desești, Ocna Șugatag, Sighetu Marmației, județul Maramureș
09.11.2022 IVASCO TIBI PUZ PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE SPAȚII COMERCIALE (PROIECT aici→) Orașul Borșa, str. Victoriei, nr. 8, județul Maramureș
08.11.2022 COMPOSESORATUL GRINDURI FERSIG, PAROHIA GRECO CATOLICĂ ȘOMCUTA MARE ȘI PERSOANE FIZICE ASOCIATE Amenajamentul silvic al fondului forestier UP VII Păduri Private Maramureș (PROIECT aici→) Pe raza UAT Șomcuta Mare, județul Maramureș
02.11.2022 MUNICIPIUL BAIA MARE Plan Urbanistic Zonal – VIABILIZARE ZONĂ COLINARĂ DEALUL FLORILOR  (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, zona Dealul Florilor, județul Maramureș
18.10.2022 COMUNA VALEA CHIOARULUI PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI VALEA CHIOARULUI (PROIECT aici→) Comuna Valea Chioarului, județul Maramureș
14.10.2022 DUMA VASILE PUD – CONSTRUIRE CASE DE VACANȚĂ, ÎMPRJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI (PROIECT aici→) Comuna Budești, Fn, județul Maramureș
14.10.2022 OCOLUL SILVIC ȘOMCUTA MARE Amenajarea Fondului forestier proprietate publică a statului, Direcția Silvică Maramureș – Ocolul Silvic Șomcuta Mare (PROIECT aici→) Raza orașului Șomcuta Mare. jud. MM
14.10.2022 COMUNA ARDUSAT Amenajament silvic al Fondului forestier proprietate publică a comunei Ardusat, Unitatea de Producție I Ardusat, județul Maramureș (PROIECT aici→) Comuna Ardusat, județul Maramureș
11.10.2022 UAT POMI Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a UAT Pomi (PROIECT aici→) Pe teritoriul județului Maramureș în loc. Fărcașa și Tăuții Măgherăuș și pe raza județului Satu Mare în loc. Pomi, titular: UAT POMI, cu sediul în loc. Pomi, nr. 110, comuna Pomi
10.10.2022 DUMA VASILE PUD – CONSTRUIRE CASE DE VACANȚĂ, ÎMPRJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI (PROIECT aici→) Loc. Budești, Fn, județul Maramureș
10.10.2022 DEIOSIM COM S.R.L. CONSTRUIRE HALĂ SORTARE DEȘEURI ȘI ȘOPROANE (PROIECT aici→) Orașul Seini, str. Mihai Viteazu, nr. 83A, județul Maramureș
03.10.2022 REVOLUTION GREEN VILLAGE  S.R.L. REVIZIE PUZ APROBAT CU HCL NR. 363/2021 ÎN SENSUL CORELĂRII PLANȘEI DE REGLEMENTĂRI URBANISTICE CU REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, str. Vrancei, f.n., identificat prin Cf 131499, 123139 și 123675 Baia Mare, numerele cadastrale 131499, 123139 și 123675 județul Maramureș
03.10.2022 OBERHAUSER INVEST  S.R.L. Plan Urbanistoc Zonal – ,,Introducere teren în intravilan și parcelare zonă de producție și depozitare” (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, str. Dura, f.n., identificat prin CF 130566, nr. cad. 130566, județul Maramureș
14.09.2022 COMUNA ROZAVLEA Amenajamentul silvic al fondului forestier UP I Rozavlea (PROIECT aici→) Raza comunei Botiza, jud. Maramureș
01.09.2022 OBERHAUSER INVEST  S.R.L. Lotizare și reglementare zonă destinată locuirii și funcțiunilor complementare (PROIECT aici→) Orașul Baia Sprie, loc. Tăuții de Sus, str. Cărămizilor, nr. 55, identificat prin CF 51766 Baia Sprie, nr. cad. 51766, jud. Maramureș
19.08.2022 EDWARDLORD S.R.L. PUD – OB. AC. PENTRU EXTINDERE PE VERTICALĂ ȘI ORIZONTALĂ A PENSIUNIII EXISTENTE P+M ȘI TRANSFORMAREA ACESTEIA ÎN PENSIUNE S+P+1E+M CU PISCINĂ, TEREN DE SPORT, ANEXĂ P, PARCARE ȘI ÎMPREJMUIRE (PROIECT aici→) Orașul Cavnic, str. Uzinei, nr. 5, județul Maramureș
05.08.2022 CAMP ENTERPRISE S.R.L. PUD - Construire hală cu destinația spațiu comercial (PROIECT aici→) Comuna Mireșu Mare, sat Mireșu Mare, FN, județul Maramureș
04.08.2022 TAR IBOLYA-ETELCA Plan Urbanistic Zonal – PUZ pentru reglementare zonă mixtă-locuințe, comerț, servicii, instituții și parcelare în Cătălina, com Coltău, jud Maramureș (PROIECT aici→) Generat de imobilul situat în comuna Coltău, sat Cătălina, str. Jokai Mor, fn, județul Maramureş
01.08.2022 COMUNA FĂRCAȘA Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Fărcașa, organizat în UP I Comuna Fărcașa  (PROIECT aici→) Pe raza UAT Fărcașa, județul Maramureș
06.07.2022 ORAȘUL CAVNIC Amenajamentul silvic al fondului forestier UP I Cavnic (PROIECT aici→) Pe raza orașului Cavnic, județul Maramureș
04.07.2022 LEȘ VOICHIȚA Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare în vederea construirii de locuințe și funcțiuni complementare, operațiuni notariale de dezmembrare teren în vederea reparcelării și realizării drumului (PROIECT aici→) Orașul Baia Sprie, sat Satu Nou de Sus, str. Dumbravei, nr.109, CF nr.57887, județul Maramureș
28.06.2022 CONȚ IOAN VASILE și soția CONȚ ANA NICA Elaborare PUZ – Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe și unități turistice de primire de mici dimensiuni (PROIECT aici→) Comuna Săcălășeni, satul Coruia, str. Învățător Mare Teodor, fn, CF nr.50759 și 51979, județul Maramureș
18.05.2022 VARGA IOZSEF ZOLTAN Elaborare PUZ – Introducere teren în intravilan și reglementare pentru locuire individuală (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, str. Fragilor, fn, CF nr. 123850 și 124168, județul Maramureș
14.05.2022 KAUFLAND ROMÂNIA SCS PLANUL URBANISTIC ZONAL – PENTRU CONSTRUIRE HYPERMARKET KAUFLAND ȘI CONSTRUCȚII ANEXĂ (container prefabricate fast food IMBISS, terasă acoperită clineți, boxă de reciclare, post trafo, bazin rezervă incendiu, amenajări exterioare incintă – platformă parcare, spații verrzi, drumuri, trotuare, accese rutiere și pietonale, racorduri la drumuri publice, împrejmuire teren, organizare de șantier, branșamente la utilități și rețele instalații, amplasare elemente publicitare, pilon totem, bariere acces auto, ziduri de sprinjin, operațiuni cadastrale) (PROIECT aici→) Orașul Vișeu de Sus, str. Aleea Eroilor, f.n., Cf 58556, 51824, 51818, 51817, 51823, 53877, județul Maramureș
12.05.2022 COMUNA LEORDINA PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI LEORDINA (PROIECT aici→) Comuna Leordina, jud. Maramures
09.05.2022 KAUFLAND ROMÂNIA SCS PLANUL URBANISTIC ZONAL – Construire hipermarket Kaufland și construcții anexe, amenajări exterioare incintă, amenajări accese rutiere și pietonale din drumuri publice, împrejmuire teren și elemente publicitare (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 163, jud. Maramureș
21.04.2022 DĂNCIUȚ MARIA PUZ - Introducere teren în intravilan pentru zonă de locuințe (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, str. Miron Costin, FN, județul Maramureș
08.04.2022 BURIAN DOREL MIHAI Elaborare PUZ – Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, str. Frumușeaua, nr.23H, 23I, 23J, 23K, CF nr.113830,117756,120837,120838 și 120046, județul Maramureș
01.04.2022 MOLDOVAN CRISTINA PUZ – Modelare zonă pentru locuințe colective (PROIECT aici→) Mun. Sighetu Marmației, str. Zimbrului, CF nr. 62770, 64874, 64915 și 64336, județul Maramureș
01.04.2022 MOLNAR ATILA AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PROPRIETATE PRIVATĂ APARŢINÂND PERSOANELOR JURIDICE PAROHIA ORTODOXĂ TÂRGU LĂPUȘ, PAROHIA REFORMATĂ TÂRGU LĂPUȘ ȘI PERSOANELOR FIZICE ASOCIATE CONFORM ACORDULUI DE ASOCIERE AL PROPRIETARILOR DE PĂDURE LIGHET (PROIECT aici→) UAT Suciu de Sus și Targu Lapus, județul Maramureș
25.03.2022 CAR CASH UK  S.R.L. Elaborare PUD - Hală parter, împrejmuire proprietate și branșamente (PROIECT aici→) Comuna Recea, satul Săsar, str Sub Dura, nr. cad. 54023, județul Maramureș
09.03.2022 COMUNA ONCESTI PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI ONCEȘTI  (PROIECT aici→) Comuna Oncesti, jud. Maramures
05.03.2022 COMUNA BICAZ PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BICAZ  (PROIECT aici→) Comuna Bicaz, judeţul Maramureş
       
03.03.2022 NECHITA ANDREI și NECHITA CLAUDIA Plan Urbanistic de Zonal - Introducere teren în intravilan pentru funcțiuni de locuire individuală generat de imobilul situat în Copalnic Mănăștur, sat Curtuiușu Mic, fn, județul Maramureş (PROIECT aici→) Comuna Copalnic Mănăștur, sat Curtuiușu Mic, fn, județul Maramureş
22.02.2022 ROB GAVRIL Plan Urbanistic de Zonal - Introducere teren în intravilan și parcelare pentru zonă de locuințe generat de imobilul situat în Baia Mare, str. Miron Costin, fn, județul Maramureş (PROIECT aici→) Mun. Baia Mare, str. Miron Costin, fn, județul Maramureş
18.02.2022 PATOVAN VASILE NICOLAE FLORIN Plan Urbanistic Zonal pentru Imobil comerț și servicii” (PROIECT aici→) Oras Seini, str. Mihai Eminescu, nr 3,5,7, jud. Maramureș
18.02.2022 COMUNA REMEȚI PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI REMEȚI (PROIECT aici→) COMUNA REMEȚI, judeţul Maramureş
18.02.2022 CÂMPEAN ALINA ADRIANA Plan Urbanistic de Detaliu – Showroom de prezentare și desfacere produse industriale și de larg consum generat de imobilul situat în Seini, str. Cuza Vodă, nr. 15, județul Maramureş  (PROIECT aici→) Oras Seini, str. Cuza Vodă, nr. 15, județul Maramureş
17.02.2022 NICO VASILE, NICO MARIA și COSTE IONUȚ-FLORIN, COSTE MIRELA PUZ - Ansamblu rezidențial (PROIECT aici→) Comuna Recea, sat Mocira, str. Mara, nr.2 și Baia Mare, bd. Republicii, nr.37/3, jud. Maramureș
17.02.2022 MUREȘAN ZORICA PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, Aleea Plaiului, f.n., Cartea funciată Baia Mare nr. 123074, 114665, număr cadastral 123074, 114665, județul Maramureș
16.02.2022 COMUNA GROȘII ȚIBLEȘULUI PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI GROȘII ȚIBLEȘULUI  (PROIECT aici→) COMUNA GROȘII ȚIBLEȘULUI, judeţul Maramureş
25.01.2022 PODAR NAN GEORGE PUZ - Introducere în intravilan pentru construire locuințe individuale (PROIECT aici→) Mun. Baia Mare, str. Colinei, fn, jud. Maramureș
20.01.2022 VIDA LIDIA-FLORICA Elaborare PUZ pentru realizare zonă cu funcțiuni mixte și locuire zona Dobăieș - Locul numit Ciredi (PROIECT aici→) Municipiul Sighetu Marmației, str. Doboieș, f.n., jud. Maramureș
20.01.2022 SPEED RENT IMOBILIARE  S.R.L. PUZ - Modelare zonă pentru ansamblu rezidențial-locuire colectivă și funcțiuni conexe  (PROIECT aici→) Mun. Baia Mare, str. Anton Pann, nr. 10, jud. Maramureș
18.01.2022 MORAR CATALIN GABRIEL Plan Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilan pentru construire fermă zootehnica generat de imobilul situat în comuna Oarța de Jos, localitatea Oarța de Sus, fn, județul Maramureş  (PROIECT aici→) Comuna Oarța de Jos, localitatea Oarța de Sus, fn, județul Maramureş
12.01.2022 LES MADALINA PUZ - Introducere teren în intravilan, schimbare de funcțiune din A1b în locuire individuală  (PROIECT aici→) Mun. Baia Mare, str. Miron Costin, fn, jud. Maramureș
12.01.2022 BIZO TUDOR ANTONEL PUZ – Introducere parcele in intravilan pentru zona de locuinte, generat de imobilul situat in Baia Mare, str. Valea Borcutului, f.n., jud. MM  (PROIECT aici→) Mun. Baia Mare, str. Valea Borcutului, f.n., jud. MM