Back

1. Anunțuri MEDIATIZARE (CSC) 2023 - în Etapa de încadrare Aviz de Mediu

LEGENDĂ

    PUZ - Plan Urbanistic Zonal                          PUG - Plan Urbanistic General

    PUD - Plan Urbanistic de Detaliu                   PMUD - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

 

 

Data  publicării (*)

Titularul proiectului

Denumire proiect (*)

Amplasament

05.12.2023 COMUNA FĂRCAȘA PUG - Planul Urbanistic General al comunei Fărcașa (PROIECT aici→) Comuna Fărcașa, județul Maramureș
30.10.2023 ROB GAVRIL PUZ - Introducere teren în intravilan și parcelare pentru zonă de locuințe (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, str. Miron Costin, FN, județul Maramureș
20.10.2023 Padopotera SRL, Biserica Ortodoxă Odești, Parohia Ortodoxă Băița de sub Codru, Parohia Ortodoxă Stremț, SC Cadima SRL și persoanele fizice Amenajament silvic UP IV PF Ulmeni (PROIECT aici→) Pe raza județelor Maramureș (96 %), Satu Mare (2%) și Sălaj (2%)
16.10.2023 OCOLUL SILVIC ULMENI Amenajarea fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor- ROMSILVA prin Direcția Silvică Maramureș, Ocolul Silvic Ulmeni (PROIECT aici→) UP I Ulmeni, UP II Asuaj, UP III Băița, situat pe raza județelor Maramureș (97,7 %), Satu Mare (2%) și Sălaj (0,3%)
13.10.2023 OCOLUL SILVIC BAIA SPRIE Amenajarea fondului forestier proprietate publică a statului în Direcția Silvică Maramureș - Ocolul silvic Baia Sprie (PROIECT aici→) UP I Chiuzbaia, UP II Șuior, UP III Cavnic, UP IV Dumbrăvița, situat pe raza județului Maramureș
    PUZ - Introducere teren în intravilan și parcelare pentru zonă de locuințe (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, str. Miron Costin, FN, județul Maramureș
02.10.2023 RETAIL ESTATE ROM  S.R.L. PUD – CONSTRUIRE SUPERMARKET ȘI CENTRU COMERCIAL CU PARCĂRI, PILON PUBLICITAR LUMINOS, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ÎMPREJMUIRE, POST DE TRANSFORMARE, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ORGANIZARE ȘANTIER (PROIECT aici→) Oraș Baia Sprie, str. Câmpului, nr. 3, jud. Maramureș
27.09.2023 MĂNĂSTIREA ORTODOXĂ DRAGOMIREȘTI Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Mănăstirii Ortodoxe Dragomirești, UP I Mănăstirea Ortodoxă Dragomirești, jud. Maramureș (PROIECT aici→) Situat pe raza județului Maramureș
27.09.2023 ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ URZICAR PLOPIȘ Amenajament silvic U.P. I Urzicar Plopiș (PROIECT aici→) Administrat de către Ocolul Silvic Privat Vlădeasa Huedin SRL, situat pe raza comunei Șișești, satul Șișești, județului Maramureș
25.09.2023 ORAȘUL ULMENI PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ (PMUD) ÎN FORMAT GIS, ORAȘUL ULMENI, JUDEȚUL MARAMUREȘ (PROIECT aici→) Orașul Ulmeni, județul Maramureș
15.09.2023

MUNICIPIUL

BAIA MARE

Plan Urbanistoc Zonal Bd. Independenței – strada Victoriei (zona Livadă) (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, B-dul Independenței și strada Victoriei, zona Livadă, județul Maramureș
14.09.2023 U.P. I Iedișorul Amenajamentul silvic al fondului forestier din U.P.I Iedișorul, județul Maramureș (PROIECT aici→) Convenția proprietarilor de pădure ”Iedișorul”, loc. Dragomirești, județul Maramureș
12.09.2023 ORAȘUL CAVNIC Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă Integrată a orașului Cavnic 2021-2027 (PROIECT aici→) Orașul Cavnic, județul Maramureș
01.09.2023 CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ PLANUL DE MOBILITATE AL JUDEȚULUI MARAMUREȘ 2020 - 2030 (PROIECT aici→) Implementată în județul Maramureș
24.08.2023 ȘERBAN ALEXANDRU ELABORARE P.U.Z. PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE ZONĂ LOCUIRE INDIVIDUALĂ (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, str. Pictor Balla Jozsef, fn, nr. cad. 130248, județul Maramureș
17.08.2023 ORAȘUL BORȘA Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2030 a orașului Borșa (PROIECT aici→) Orașul Borșa, județul Maramureș
28.07.2023 PARCURI INDUSTRIALE MARAMUREȘ  S.A. Planul Urbanistic Zonal - „Dezvoltare parc specializare inteligentă Târgu Lăpuș” (PROIECT aici→) Orașul Târgu Lăpuș, CF 58318, Nr. cadastral 58318, județul Maramureș
26.07.2023 MĂNĂSTIREA „SFÂNTA ANA” ROHIA, PAROHIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA GRECO CATOLICĂ RUȘOR ȘI UNOR PERSOANE FIZICE ASOCIATE PRIN AMBRAS TOP S.R.L. Amenajament silvic UP XII Lăpuș al fondului forestier PROPRIETATE PRIVATĂ APARŢINÂND PERSOANELOR JURIDICE MĂNĂSTIREA „SFÂNTA ANA” ROHIA, PAROHIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA GRECO-CATOLICĂ RUȘOR ȘI UNOR PERSOANE FIZICE ASOC, județul Maramureș (PROIECT aici→) Pe raza administrativ teritoriala a localităților Târgu Lăpuș, Desești, Groșii Țibleșului și Copalnic Mănăștur, județul Maramureș
18.07.2023 ORAȘUL BORȘA PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ A ORAȘULUI BORȘA PENTRU PERIOADA 2022 - 2030 (PROIECT aici→) UAT Borșa, județul Maramureș
13.07.2023 Direcția Silvică Maramureș – Ocolul Silvic Borșa Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului - UP XI Borșa, UP XII Cisla și UP XIII Vinișoru, Direcția Silvică Maramureș (PROIECT aici→) Pe raza județului Maramureș
10.07.2023 TOMOIAGĂ ION și TOMOIAGĂ NASTASIA PLANUL URBANISTIC DE DETALIU - „HALĂ DE DEPOZITARE P-P+1, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE ȘI IMPREJMUIRE” (PROIECT aici→) Comuna Recea, sat Săsar, str. Sub Dura, nr. 28E, județul Maramureș
08.07.2023

OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.

și

NIȚOI AMENAJĂRI S.R.L.

Amenajamentul fondului forestier proprietate publică și privată aparținând Comunei Cicârlău și proprietate private aparținând Școlii cu clasele I-VIII Ilba, județul Maramureș (PROIECT aici→) Pe teritoriul administrativ al UAT Cicârlău, jud. Maramureș
07.07.2023 COMUNA COPALNIC MĂNĂSTUR, COMPOSESORATUL COPALNIC – 2000, PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ FĂUREȘTI, PERSOANE FIZICE FLORIAN LIVIU și GIURGIU OTILIA Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată UP XI Copalnic - Mănăştur (PROIECT aici→) Pe raza orașului Cavnic, județul Maramureș
06.07.2023 COMUNA LĂPUȘ PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI LĂPUȘ (PROIECT aici→) Comuna Lăpuș, județul Maramureș
22.06.2023 OCOLUL SILVIC ȘOMCUTA MARE Amenajament silvic al fondului forestier proprietate publică a comunelor Coltău, Remetea Chioarului, Săcălășeni (jud. Maramureș), proprietate privată a composesoratelor ”Csere” Coltău Cătălina și Remetea Chioarului (jud. Maramureș), proprietatea privată a Parohiei Ortodoxe Săpâia (jud. Maramureș) și proprietatea privată a altor deținători de pădure asociați (PROIECT aici→) UP IX Coltău-Remetea, situat pe raza județelor Maramureș și Satu Mare, fondul forestier proprietate publică a comunele Coltău, Remetea Chioarului, Săcălășeni, proprietate privată a composesoratelor ”Csere” Coltău Cătălina și Remetea Chioarului, proprietate privată a Parohiei Ortodoxe Săpâia și proprietate a altor deținători de pădure asociați (Școala cu clasele I-IV Berchezoaia, Școala generală Remetea Chioarului, persoanele fizice Costin Ecaterina Eva, Covaciu Floare, Oșan Ioan Vasile și Oșan Edita, Pop Gheorghe, Maur Ana, Rednic Petru, Sibian Ioan, Szabo Alexandru)
14.06.2023 ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ Strategia integrată de dezvoltare urbană, a orașului Tăuții Măgherăuș pentru perioada 2023-2030 (PROIECT aici→) Implementată în orașul Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș
14.06.2023 ORAȘUL BAIA SPRIE STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI BAIA SPRIE, JUDEȚUL MARAMUREȘ, 2021-2029 (PROIECT aici→) Propus a se implementa pe raza U.A.T. Baia Sprie, județul Maramureș
08.05.2023 Orașul Târgu Lăpuș, școlilor: Dobric, Fântânele, Groape, Dămăcușeni, Stoiceni, Borcut, Dumbrava, composesoratului Dănești și persoanelor fizice asociate, reprezentante prin SC BEGREEN ECOPREST SRL AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ APARȚINÂND ORAȘULUI TÂRGU LĂPUȘ, PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND ȘCOLILOR: DOBRIC, FÂNTÂNELE, GROAPE, DĂMĂCUȘENI, STOICENI, BORCUT, DUMBRAVA, COMPOSESORATULUI DĂNEȘTI ȘI PERSOANELOR FIZICE ASOCIATE CONSTITUIT ÎN UP X TÂRGU LĂPUȘ (PROIECT aici→) Situat pe raza administrativ teritoriala a localităților Târgu Lăpuș, Cernești, Suciu de Sus, Șișești, Șomcuta Mare și Valea Chioarului, județul Maramureș
19.04.2023 RUSU FLORIN IOAN și soția RUSU CARMEN VIORICA PUZ – REACTUALIZARE PARȚIALĂ A U.T.R. V6 ÎN SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUINȚĂ (PROIECT aici→) Mun. Baia Mare, str. Valea Roșie, nr. Fn, jud. Maramureș
13.04.2023 ASOCIAȚIA HEIDENROSLEIN Planul de management integrat al sitului Natura 2000 ROSCI0358 Pricop – Huta - Certeze (PROIECT aici→) Amplasat în județul Maramureș și Satu Mare
10.04.2023 SIMF MONICA ANA PUZ - Elaborare plan urbanistic zonal parcelare teren (PROIECT aici→) Orașul Seini, str. General Grigore Bălan, CF nr. 55542, 55541, județul Maramureș
28.03.2023 U.P. XVI PF CHELINȚA Amenajamentului silvic al fondului forestier din U.P. XVI PF CHELINȚA, judeţele Maramureș și Satu Mare (PROIECT aici→) Situat pe raza județelor Maramureș și Satu Mare
23.03.2023 NORDPHARM  S.R.L. PUZ – CONSTRUIRE FARMACIE P+E CU SPAȚII PENTRU BIROURI LA ETAJ (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, str. Progresului, nr. 25, județul Maramureș
21.03.2023 RUSU MARIA EUGENIA PUZ – Introducere teren în intravilan și parcelare teren pentru construcții, în municipiul Baia Mare, str. Chioarului, f.n., județul Maramureș (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, str. Chioarului, f.n., județul Maramureș
18.03.2023 RONED IMOBILIARE  S.R.L. PUZ - Introducere în intravilan, realizare ansamblu de construcții cu funcțiuni mixte locuințe și dotări servicii aferente, amenajarea incinte, împrejmuiri, racorduri și branșamente utilități (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, str. Traian Dăncuș, f.n., identificat prin CF Baia Mare nr. 119042, 119054, 119040,119050, 119056, 115919, 115936, 115937, 115930, 106722, 106728, 103023, 110813, nr. topo 4903/3/2/2, 4901/1, 4901/3, 4901/4, 4888/2/2, 4903/14/2/3/2/1, 4903/16/3, 4903/3/2/3, 4901/2, 4903/3/1/2/2/2/1, 4888/1/1, 4903/14/2/3/1/2, 4903/3/1/2/2/2/3, 4888/1/3, 4903/14/2/3/1/14, 4903/3/1/2/2/2/2, 4888/1/2, 4903/14/2/3/1/3, 4903/3/1/2/2/2/4, 4888/1/4, 4903/14/2/3/1/5, 106722, 106728, 9804, 110813 județul Maramureș
17.03.2023 ASOCIAȚIA HEIDENROSLEIN Planul de management integrat al siturilor Natura 2000 ROSCI0251 Tisa Superioară, ROSPA0143 Tisa Superioară și rezervația naturală RONPA0590 Pădurea Ronișoara (PROIECT aici→) În județul Maramureș
13.03.2023 CRISTIAN GABRIELA RAHELA PUZ – Modificare funcțiune din A1b în L2b, în municipiul Baia Mare, Valea Borcutului, CF. Baia Mare nr. 131718, 131732, 132088, nr. cad. 131718, 131732, 132088, județul Maramureș (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, Valea Borcutului, CF. Baia Mare nr. 131718, 131732, 132088, nr. cad. 131718, 131732, 132088, județul Maramureș
02.03.2023 LENGHEL VIOREL DAN PUZ - Introducere teren (parțial) în intravilan, parcelare teren în vederea construirii de imobile de locuit și funcțiuni mixte (PROIECT aici→) Comuna Săcălăşeni, sat Săcălăşeni, str. Europei, f.n., județul Maramureș
10.02.2023 SURDUC IONUȚ și BUD NICOLAE-VIOREL PUZ - Modificare funcțiune a zonei din U.T.R. V2 în zonă de servicii și dotări (PROIECT aici→) Municipiul Baia Mare, str. Europa, nr. 25A, 25B, 99, jud. Maramureş
03.02.2023 TORINO CONSTRUCT  S.R.L. PUD – CLĂDIRE COMERCIALĂ PARTER, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, AMPLASARE TOTEM ȘI SEMNALISTICĂ (PROIECT aici→) Oraș Târgu Lăpuș, str. Țibleșului, nr. 6A, județul Maramureș
19.01.2023 GAJE IOAN CRISTIAN PUZ – Schimbare destinație din zona LM2 (subzona locuințelor individuale max. P+, cu anexe gospodărești) în zona P3G – zona de agrement (PROIECT aici→) Loc. Satu Nou de Jos, str. Școlii, nr. 19, comuna Groși, jud. MM