Back

1. Anunțuri MEDIATIZARE (CSC) 2014-2020 - în Etapa de încadrare Aviz de Mediu

LEGENDĂ

    PUZ - Plan Urbanistic Zonal                          PUG - Plan Urbanistic General

    PUD - Plan Urbanistic de Detaliu                   PMUD - Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

 

 

Şedinţa CSC din 14.09.2021 (publicat în 01.10.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  SIMA IOAN "PUZIntroducere teren în intravilan și reglementare zonă de locuințe și zonă de servicii turistice, generat de imobilul situat în comuna Ocna Șugatag, sat Breb, f.n., jud. Maramureș" propus a fi implementat în comuna Ocna Șugatag, sat Breb, f.n., jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 28.09.2021 (publicat în 28.09.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  PĂȘCAN IOAN-NICOLAE și PĂȘCAN LOREDANA-IOANA "PUZLotizare teren pentru locuințe individuale și zonă de comerț-servicii, cu introducere parcele teren în intravilan " propus a fi implementat în comuna Dumbrăvița, sat Rus, f.n., jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 14.09.2021 (publicat în 16.09.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BBS PROPERTIES  S.R.L. "PUZIncludere teren în intravilan pentru funcțiunea de locuințe și funcțiuni complementare, destinate închirierii pe termen scurt și mediu" propus a fi implementat în comuna Poienile Izei, sat Poienile Izei, CF nr. 50303 și 50297jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 07.09.2021 (publicat în 09.09.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ACHIM FLORIN-CĂLIN "PUZModificare de funcțiune a zonei din U.T.R. – A1B, în zonă de locuințe" propus a fi implementat în mun. Baia Mare,  str. Plaiului, nr. 20C, nr. CAD 124345 și nr. CAD 124346, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 07.09.2021 (publicat în 08.09.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ȘUBA AGNETA ECATERINA "PUZElaborare PUZ pentru schimbare de destinație din UTR V6 și L1B în L3 – zona de locuințe individuale S(D)+P+2E în regim izolat sau cuplat" propus a fi implementat în mun. Baia Mare,  str. Plaiului, nr. 13, nr. CAD 117097 și 117099, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 30.08.2021 (publicat în 02.09.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MUNICIPIUL BAIA MARE "PUZReactualizare Plan Urbanistic Zonal CENTRUL ISTORIC BAIA MARE" propus a fi implementat în mun. Baia Mare,  zona delimitată de străzile Victoriei, Câmpul Tineretului, Ferăstrăului, Minerilor, Griviței, Industriei, Potcoavei, Nisiparilor, Simion Bărnuțiu, Horia, Pintea Viteazul, Piața Izvoare, 22 Decembrie, Avram Iancu, Andrei Mureșanu, Tineretului, Turbinei, Aleea Porumbeilor, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 17.08.2021 (publicat în 19.08.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  COMUNA COLTĂU "PUZ – MODIFICARE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ MIXTĂ ÎN ZONĂ DOTĂRI TEHNOLOGICE–STAȚIE DE EPURARE SAT CĂTĂLINA, COM. COLTĂU, JUD. MARAMUREȘ" generat de imobilul teren situat în comuna Coltău, satul Cătălina, CF nr.51768, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 17.08.2021 (publicat în 19.08.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ȘIMON MARIUS EMIL "PUZIntroducere teren în intravilan și parcelare pentru zonă de locuințe" propus a fi implementat în mun. Baia Mare, str. Copalnic, nr. 28jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 10.08.2021 (publicat în 16.08.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ȘERBAN ALEXANDRU "PUZIntroducere teren în intravilan" propus a fi implementat în mun. Baia Mare, CF nr. 128512, nr. topo 4903/3/2/1jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 10.08.2021 (publicat în 20.08.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BODEA RADU IOAN "PUZIntroducere teren în intravilan – construire locuințe individuale, generat de imobilul teren, situat în mun. Baia Mare, str. Miron Costin, f.n., jud. MM" propus a fi implementat în mun. Baia Mare, str. Miron Costin, f.n.jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 03.08.2021 (publicat în 05.08.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  GORON MARIAN DUMITRU "PUZ – Schimbare de destinație din U.T.R. V6 și L1B – în L2-zonă de locuințe individuale, prestări servicii reparații și întreținere auto și conexe" propus a fi implementat în mun. Baia Mare, str. Arinului, nr. 51, 51Ajud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 03.08.2021 (publicat în 04.08.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BARBOLOVICI DANIEL "PUZIntroducere parcele în intravilan" propus a fi implementat în mun. Baia Mare, str. Victoriei, f.n.jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 03.08.2021 (publicat în 05.08.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  COMUNA CUPȘENI, COMPOSESORATUL „IZVORUL RECE” UNGURENI, COMPOSESORATUL STOICENI, PAROHIA GRECO-CATOLICĂ LĂPUȘ, PAROHIA ORTODOXĂ UNGURENI, PAROHIA ORTODOXA COSTENI, PAROHIA GRECO-CATOLICA COSTENI ȘI PERSOANELOR FIZICE ASOCIATE "AMENAJAMENT – AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ APARŢINÂND COMUNEI CUPȘENI ȘI PROPRIETATE PRIVATĂ APARŢINÂND COMPOSESORATULUI „IZVORUL RECE” UNGURENI, COMPOSESORATULUI STOICENI, PAROHIEI GRECO-CATOLICE LĂPUȘ, PAROHIEI ORTODOXE UNGURENI, PAROHIEI ORTODOXE COSTENI, PAROHIEI GRECO-CATOLICE COSTENI ȘI PERSOANELOR FIZICE ASOCIATE" propus a fi implementat în comuna Cupșenijud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 27.07.2021 (publicat în 29.07.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MUNICIPIUL BAIA MARE "PUZElaborare PUZ – Zona METRO" propus a fi implementat în mun. Baia Mare, zona Metroujud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 13.07.2021 (publicat în 15.07.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  COMUNA FĂRCAȘA "PUZElaborare PUZ – Construire Blocuri pentru tineri, în regim de închiriere" propus a fi implementat în comuna Fărcașa, loc. Tămaia, str. Culturii, nr. 25jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 06.07.2021 (publicat în 08.07.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  RUXIRUX  S.R.L. "PUZModificare U.T.R. din L5 în S1 - parțial în mun. Baia Mare, str. Dragoș Vodă, nr. 6D, jud. MM", în mun. Baia Mare, str. Dragoș Vodă, nr. 6D, jud. Maramureș;
 2. Titular:  ASOCIAȚIA COMPOSESORAT CARPENUL LIBOTIN "AMENAJAMENTAmenajament fond forestier proprietate privată aparținând Asociației composesorat CARPENUL LIBOTIN", cu sediul în comuna Cupșeni, loc. Libotin, nr. 29, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 30.06.2021 (publicat în 01.07.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  OBERHAUSER INVEST  S.R.L. "PUZReglementare zonă locuire colectivă și funcțiuni complementare în arealul delimitat de Bd. Republicii, str. Păltinișului, str. Mărășești și str. Muncii", în mun. Baia Mare, str. Mărășești, f.n., identificat prin CF nr. 113878 și 125661 Baia Mare, nr. topo 2818/32/8, 2818/32/8-CI și cadastral 125661, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 16.06.2021 (publicat în 18.06.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  OCOLUL SILVIC TĂUȚII MĂGHERĂUȘ "AMENAJAMENTAmenajament silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, Direcția Silvică Maramureș", administrat de către Ocolul Silvic Tăuții Măgherăuș - Direcția Silvică Maramureș, situat pe raza județului Maramureș și Satu Mare;
 2. Titular:  BM BREADY CONSULT SRL "PUZIntroducere teren în intravilan pentru construire Complex Turistic", situat în comuna Copalnic Mănăștur, loc. Lăschia, nr. 81A, județul;
 3. Titular:  MUNICIPIUL BAIA MARE "PUZElaborare PUZ – Dezvoltare urbană Spitalul de Urgență Baia Mare" mun. Baia Mare, zona cuprinsă între râul Săsar, Bd. Republicii, str. Cuza Vodă, Bd. Decebaljud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 15.06.2021 (publicat în 15.06.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BALMOȘ TEOFIL "PUZIntroducere, în intravilanul municipiului Baia Mare, a terenurilor cu destinația de locuințe individuale" propus a fi implementat în mun. Baia Mare, str. Griviței, nr. 56, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 10.06.2021 (publicat în 12.06.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  TRUST NICOD  S.R.L. "PUDAmplasare Hală întreținere utilaje" mun. Baia Mare, str. Oborului, f.n., nr. CAD 116998jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 31.05.2021 (publicat în 03.06.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MUNICIPIUL BAIA MARE "PUZReconfigurare zona Gării " mun. Baia Mare,zona delimitată de str. Gării, Calea Ferată Sud, str. Topazului, str. Mărgeanului, Bd. București, Cale Ferată Nordjud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 11.05.2021 (publicat în 13.05.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  PRIMĂRIA COMUNEI BUDEȘTI "AMENAJAMENTAmenajament fond forestier proprietate publică aparținând comunei Budești și privată aparținând persoanelor fizice asociate "jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 27.04.2021 (publicat în 29.04.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  OCOLUL SILVIC ARDUD  R.A. "AMENAJAMENTAmenajament fond forestier proprietate privată aparținând Asociației composesorale Ilba Handal și persoanelor fizice: UȘTIUC GHEORGHE, RUȘTIUC MARIA, ROBAȘ FLOARE, ROBAȘ VASILE, GHIȚU MARIA, POP LIVIA, ZETE MONICA LUCICA, ȘTIMPAR TEREZIA, ROBAȘ DUMITRU, GÎRBE GAVRIL, GÂRBE MARIA, EMBER ELISABETA, ROBAȘ VASILE, BALEA ANA, ROBAȘ FELICIAN, GÎRBE LUCIAN DUMITRU și PLISCO ROMAN DUMITRU "jud. Maramureș;
 2. Titular:  OCOLUL SILVIC ARDUD  R.A. "AMENAJAMENTAmenajament fond forestier proprietate privată aparținând persoanei fizice Păcurar Dumitru"jud. Maramureș;
 3. Titular:  OCOLUL SILVIC ARDUD  R.A. "AMENAJAMENTAmenajament fond forestier proprietate privată aparținând composesoratului Cicârlău"jud. Maramureș;
 4. Titular:  BOITOR RĂZVAN-ROMEO "PUZSchimbare de funcțiune a zonei și parcelare teren pentru construire locuințe individuale" implementare în comuna Groși, loc. Groși, str. Codrului, f.n.jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 20.04.2021 (publicat în 22.04.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MUREȘAN MARIN, DEAC VASILE și DEAC ANUȚA, MUREȘAN MARIN și MUREȘAN MONICA MARIA și NECHITA VOICHIȚA "PUZIntroducere teren în intravilan, parcelare și construire locuințe individuale",  implementare în mun. Baia Mare, str. Vrancei, f.n., jud. Maramureș;
 2. Titular:  SĂSĂRAN HORAȚIU LIVIU "PUZIntroducere teren în intravilan, trup izolat în vederea realizării unei zone de locuit",  implementare în oraș Baia Sprie, identificat prin CF 53920, 56913 Baia Sprie, jud. Maramureș;
 3. Titular:  OCOLUL SILVIC ARDUD  R.A. "AMENAJAMENTAmenajament fond forestier proprietate privată aparținând composesoratului Copalnic 2000",  implementare în comuna Copalnic Mănăștur, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 14.04.2021 (publicat în 16.04.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ZEBRA ART STUDIO  S.R.L. "PUZConstruire stație de betoane, hală metalică depozitare parter, clădire P+E – birouri și spații anexe, împrejmuire proprietate, branșamente și amenajări",  implementare în oraș Borșa, str. Preluca Tătarilor, f.n., jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 23.03.2021 (publicat în 25.03.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CAPTUR NEUVE  S.R.L. "PUZAnsamblu rezidențial locuințe individuale și colective mici",  implementare în oraș Baia Sprie, str. Calea Ungurașului, nr. 21A, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 16.02.2021 (publicat în 18.02.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ARTERIO IMPEX  S.R.L. "PUZDezvoltarea Centrului de Cartier cu spații pentru locuințe colective, hotel, alimentație publică, loisir, educație, comerț, servicii",  implementare în mun. Baia Mare, str. Griviței, nr. 56, jud. Maramureș;
 2. Titular:  POP VASILE "PUZIntroducere parcele în intravilan",  implementare în mun. Baia Mare, str. Miron Costin, f.n., jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 09.02.2021 (publicat în 11.02.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  TIMARA  S.R.L. "PUZSchimbare de funcțiune din UTR A2b1  în  UTR CDS - zona comercială, depozite și servicii în mun. Baia Mare, Bd. București, f.n., jud. Maramureș",  implementare în mun. Baia Mare, Bd. București, f.n., jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 02.02.2021 (publicat în 03.02.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BULZAN DUMITRU GHEORGHE "PUZExtindere imobil și amenajare locuințe",  implementare în mun. Baia Mare, str. Progresului, nr. 46, jud. Maramureș;
 2. Titular:  GOLDEN FOREST HOTEL  S.R.L. "PUZU.A.T. Desești, în vederea construirii unui complex hotelier și hală piscicolă",  implementare în comuna Desești, sat Mara, f.n., jud. Maramureș;

 

 

Şedinţa CSC din 19.01.2021 (publicat în 21.01.2021, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  GHERGHEL MONICA și GHERGHEL ANDREI "PUZIntroducere teren în intravilan pentru construire locuință individuală în comuna Dumbrăvița, sat Unguraș, f.n., jud. MM",  implementare în comuna Dumbrăvița, sat Unguraș, f.n., jud. Maramureș;

 

 

VIDEOCONFERINȚĂ din 17.11.2020, organizată cu experții Jaspers (publicat în 11.01.2021, observaţii şi comentarii pe toată perioada derulării procedurii) PJGD_MM-V4-Revizuit  varianta transmisă în 22.12.2020 și   Raport de Mediu pentru PJGD 2020-2025 - transmis în 05.01.2021.

 1. Titular:  CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ  "PJGD - Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor",  implementare în județul Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 24.12.2020 (publicat în 24.12.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MIRIUȚĂ VASILE "PUZIntroducere teren în intravilanul mun. Baia Mare pentru construire locuință individuală în mun. Baia Mare, str. Codrului, f.n., jud. MM",  implementare în mun. Baia Mare, str. Codrului, f.n., jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 23.12.2020 (publicat în 23.12.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  LITAN IMOB  S.R.L. "PUZSubzona de locuințe colective S(D)+P+3, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești, nr. 25D, identificat prin CF nr. 119979, nr. cadastral 119979, jud. Maramureș",  implementare în mun. Baia Mare, str. Mărășești, nr. 25D, identificat prin CF nr. 119979, nr. cadastral 119979, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 15.12.2020 (publicat în 17.12.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.
 1.  Titular:  POP ALEXANDRU GHEORGHE "PUZSchimbare de funcíune din V1a ]n CM2a conform PUG",  implementare în mun. Baia Mare, str. Traian Demetrescu, nr. 20, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 04.12.2020 (publicat în 07.12.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ROBAȘ IONUȚ-GABRIEL, TOTH EDINA-CLAUDIA-IULIANA, SCHIMP ȘTEFAN  "PUZ - Parcelare teren în vederea construirii de imobile cu destinația de locuit și funcțiuni mixte în oraș Seini",  implementare în oraș Seini, str. Cuza Vodă, nr. 117, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 17.11.2020 (publicat în 19.11.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BM ATRIUM CENTER  SRL  "PUZ - Complex de locuințe și funcțiuni complementare",  implementare în mun. Baia Mare, str. Dragoș Vodă, jud. Maramureș;
 2. Titular:  S.I.V.A. TENTEA  SRL  "PUZ - Extindere pe structură independentă, clădire cu funcțiune mixtă: Bar-Restaurant, sală de evenimente și unitate de cazare",  implementare în oraș Borșa, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 174A, jud. Maramureș;

 

Şedinţa GRUPULUI DE LUCRU din 11.11.2020 (publicat în 13.11.2020, observaţii şi comentarii pe toată perioada derulării procedurii) PJGD_MM-V4 - 11.11.2020  varianta finală acceptată de APM Maramureș cu condiția să fie agreată și de experții JASPERS și   Raport de Mediu pentru PJGD 2020-2025 - în curs de elaborare.

 1. Titular:  CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ  "PJGD - Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor",  implementare în județul Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 10.11.2020 (publicat în 12.11.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  COZMUȚA TEODORA MARIA  "PUZ - Schimbare de destinație din Centru de Conferințe în L3 - zonă de Locuințe Individuale",  implementare în mun. Baia Mare, str. Grigore Ureche, nr. 13, jud. Maramureș;
 2. Titular:  WWF ROMÂNIA  S.R.L.  "PLAN - Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț",  implementare în jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 13.10.2020 (publicat în 15.10.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  DANCI CONSTANTINESCU MARIA  "PUZ - Intrare teren în intravilanul localității și construire Pensiune Turistică și Păstrăvărie",  implementare în oraș Borșa, str. Fântâna, nr. 89, jud. Maramureș;
 2. Titular:  MUREȘAN FLORIN-DANIEL și MUREȘAN IOANA-ALINA  "PUZ - Elaborare PUZ pentru casă de locuit - P+1E și împrejmuire proprietate",  implementare în comuna Groși, sat Groși, str. Paltinului, f.n., jud. Maramureș;

 

Şedinţa GRUPULUI DE LUCRU din 30.09.2020 (publicat în 01.10.2020, observaţii şi comentarii pe toată perioada derulării procedurii) PJGD_MM-V3 - 29.09.2020  și   Raport de Mediu pentru PJGD 2020-2025 - 30.09.2020.

 1. Titular:  CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ  "PJGD - Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor",  implementare în județul Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 29.09.2020 (publicat în 01.10.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ GEOMMED  "PUZ - Planificarea managementului conservării biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0030 Cheile Lăpușului, împreună cu aria naturală de interes național 2.538. Cheile Lăpușului",  implementare pe raza județului Maramureș, localitățile: Copalnic Mănăștur, Coaș, Târgu Lăpuș, Boiu Mare, Remetea Chioarului, Vima Mică și orașul Șomcuta Mare;

 

Şedinţa CSC din 15.09.2020 (publicat în 17.09.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BRÂNZEI HORIA CONSTANTIN  "PUZ - Elaborare Plan Urbanistic Zonal",  implementare în mun. Baia Mare, str. Pictor Balla Jozsef, f.n., jud. Maramureș;
 2. Titular:  TĂMÂIAN MARIUS LIVIU  "PUZ - Introducere Parcele în intravilan",  implementare în mun. Baia Mare, str. Valea Borcutului, f.n., jud. Maramureș;

 

Şedinţa GRUPULUI DE LUCRU din 10.09.2020 (publicat în 25.09.2020, observaţii şi comentarii pe toată perioada derulării procedurii) PJGD_MM-V2 - 10.09.2020  și   Raport de Mediu pentru PJGD 2020-2025.

 1. Titular:  CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ  "PJGD - Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor",  implementare în județul Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 08.09.2020 (publicat în 10.09.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MEDAN CLAUDIU JULIAN  "PUZ - Zonă de locuințe",  implementare în comuna Săcălășeni, sat Săcălășeni, f.n., jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 01.09.2020 (publicat în 04.09.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MUREȘAN MIHAI CĂLIN  "PUZ - Schimbare de funcțiune din A1A în zonă de locuit cu regim de înălțime max P+2",  implementare în mun. Baia Mare, str. Sebeșului, f.n., jud. MM, jud. Maramureș;
 2. Titular:  SIMF MARIA  "PUZ - Introducere teren în intravilan și reglementare pentru construire locuințe individuale și colective mici",  implementare în mun. Baia Mare, str. Viilor, f.n., jud. MM, jud. Maramureș;

 

Şedinţa GRUPULUI DE LUCRU din 26.08.2020 (publicat în 27.08.2020, observaţii şi comentarii pe toată perioada derulării procedurii) aici.

 1. Titular:  CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ  "PJGD - Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor",  implementare în județul Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 25.08.2020 (publicat în 27.08.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  IACOB VLADIMIR MIHAI  și  CRISTINA MARIA  "PUZ - Introducere teren în intravilan și reglementare pentru funcțiuni de locuire individuală",  implementare în comuna Copalnic Mănăștur, sat Copalnic, f.n., jud. Maramureș;
 2. Titular:  ORHA ANDREI  "PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construire locuință",  implementare în mun. Baia Mare, str. Miron Costin, f.n., jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 11.08.2020 (publicat în 14.08.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIGHETU MARMAȚIEI  "AMENAJAMENT - Amenajament pastoral întocmit pentru pajiștile proprietate publică aparținând mun. Sighetu Marmației",  implementare în mun. Sighetu Marmației, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 21.07.2020 (publicat în 24.07.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  HERFLANDY FUN  SRL-D  "PUZ - Camping și Parc Recreere",  implementare în oraș Baia Sprie, sat Satu Nou de Sus, str. Pietroasa, nr. 44, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 16.07.2020 (publicat în 16.07.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  COMUNA VIMA MICĂ  "PUG - Elaborare Plan Urbanistic General al comunei Vima Mică",  implementare în comuna Vima Mică, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 14.07.2020 (publicat în 16.07.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  PRIMĂRIA FĂRCAȘA  "PUD - Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire sală de sport cu tribună 180 locuri",  implementare în comuna Fărcașa, sat Sârbi, str. Sportului, nr. 1, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 06.07.2020 (publicat în 13.07.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  PRIMĂRIA BUDEȘTI  "AMENAJAMENT - Amenajament fond forestier proprietate publică aparținând comunei Budești și privată aparținând persoanelor fizice asociate",  implementare în jud. Maramureș;
 2. Titular:  FLORIAN CRISTIAN NICOLAE și FLORIAN ANCA MONICA  "PUZ - Casă de locuit P, împrejmuire și branșamente utilități",  implementare în comuna Săcălășeni, sat Săcălășeni, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 23.06.2020 (publicat în 24.06.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ASOCIAȚIA LOGOS MISSION  "PUZ - Modelare zonă cu activități mixte",  amplasat în mun. Baia Mare, str. Eliberării, f.n., jud. MM;

 

Şedinţa CSC din 09.06.2020 (publicat în 11.06.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  JISA CĂLIN NICOLAE  "PUZ - Extindere intravilan",  amplasat în comuna Coroieni, sat Vălenii Lăpușului, nr. 192, jud. MM;

 

Şedinţa CSC din 02.06.2020 (publicat în 04.06.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  POP MARCELA-FLORINA  "PUZ - Schimbare de funcțiune a zonei, din zonă de activități productive, în zonă de locuit cu regim maxim de înălțime P+2",  amplasat în Mun. Baia Mare, str. Sebeșului, f.n., jud. MM;

 

Şedinţa CSC din 12.05.2020 (publicat în 13.05.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  DUNCA GHEORGHE  "PUZ - Schimbare de funcțiune din zonă pentru activități productive agro-industriale nepoluante, în zonă pentru locuințe individuale",  amplasat în Mun. Baia Mare, str. Vrancei, nr. 35, jud. MM, jud. MM;
 2. Titular:  POP MIHĂIȚĂ-CLAUDIU  "PUZ - Modificare funcțiune a zonei din U.T.R. A1 în zonă de locuire rezidențială",  amplasat în Mun. Baia Mare, str. Sebeșului, f.n., jud. MM, jud. MM;
 3. Titular:  D.S. MARAMUREȘ - OCOLUL SILVIC DRAGOMIREȘTI  "AMENAJAMENT - Amenajament Ocolul Silvic Dragomirești",  amplasat în jud. Maramureș, jud. Suceava și jud. Bistrița-Năsăud;

 

Şedinţa CSC din 14.04.2020 (publicat în 16.04.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  COMUNA MIREȘU MARE  "PUZ - Locuințe protejate și Centru multifuncțional pentru Locuințe sociale, extravilan comuna Mireșu Mare",  amplasat în comuna Mireșu Mare, sat Tulghieș - extravilan, jud. MM;
 2. Titular:  IACOB VLADIMIR MIHAI  "PUZ - Introducere teren în intravilan pentru construire Locuințe Individuale",  amplasat în mun. Baia Mare, str. Miron Costin, f.n., jud. MM;
 3. Titular:  D.S. MARAMUREȘ - OCOLUL SILVIC DRAGOMIREȘTI  "AMENAJAMENT - Amenajament Ocolul Silvic Dragomirești",  amplasat în jud. Maramureș, jud. Suceava și jud. Bistrița-Năsăud;
 4. Titular:  MUNICIPIUL BAIA MARE  "PUZ - Elaborare Plan Urbanistic Zonal zona Vasile Lucaciu",  amplasat în mun. Baia Mare, zona cuprinsă între str. Vasile Lucaciu, str. Bujorului, str. Zorilor, str. 13 Septembrie, str. Vasile Lucaciu, str. Electrolizei, str. Nisiparilor, str. Oltuluijud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 24.03.2020 (publicat în 27.03.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  SIMON MARIUS EMIL  "PUZ - Modificare funcțiune a zonei din UTR-A1 în Zonă de locuințe",  amplasat în mun. Baia Mare, str. Vrancei, f.n., jud. MM;
 2. Titular:  FILIP ADRIANA MONICA  "PUZ - Schimbare de funcțiune a zonei de parcelare teren pentru construire Locuințe Individuale",  amplasat în mun. Baia Mare, str. Sebeșului, f.n., jud. MM;
 3. Titular:  COMUNA OCNA ȘUGATAG  "PUG - Planul Urbanistic General al comunei Ocna Șugatag",  amplasat în comuna Ocna Șugatag, loc. Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, jud. MM;

 

Şedinţa CSC din 03.03.2020 (publicat în 25.03.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CENDES CSILLA KINGA  "PUZ - Elaborare PUZ Zonă de Servicii și Locuințe",  amplasat în comuna Coltău, sat Cătălina, nr. 33, jud. MM;

 

Şedinţa CSC din 25.02.2020 (publicat în 27.02.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BERCI MARIA  "PUZ - Introducere în intravilan pentru Zonă de Servicii",  amplasat în comuna Călinești, sat Călinești, nr. 163, jud. MM;
 2. Titular:  ZOICAȘ GAVRIL  "PUZ - Reamenajare și extindere pe verticală, construcție (D+P) cu destinație comercială și alimentație publică",  amplasat în comuna Groși, sat Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 27, jud. MM;
 3. Titular:  PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CHIOARULUI  "PUG - Planul Urbanistic General al comunei Valea Chioarului",  amplasat în comuna Valea Chioarului, jud. MM;

 

Şedinţa CSC din 18.02.2020 (publicat în 18.02.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CRĂCIUN & TURZA CONSTRUCT  S.R.L.  "PUZ - Construirea a două unități de primire turistică P+M, foișor, centrală termică, și zid de sprijin",  amplasat în comuna Strâmtura, sat Glod, nr. 179A, jud. MM;

 

Şedinţa CSC din 12.02.2020 (publicat în 14.02.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ORAȘUL BAIA SPRIE  "PUZ - Zonă Industrială Satu Nou de Sus, teren situat în orașul Baia Sprie, identificat prin CF 56024 și 51925 Baia Sprie, nr. CAD 56024 și 51925, jud. MM",  administrat de Primăria oraș Baia Sprie, jud. MM;

 

Şedinţa CSC din 11.02.2020 (publicat în 12.02.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  OCOLUL SILVIC TÂRGU LĂPUȘ  "AMENAJAMENT - Amenajament silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, UP I - Valea Mare, UP II - Șatra, UP III - Mănăștur, UP IV - Bloaja, UP V - Plopiș și UP VI - Coroieni",  administrat de Ocolul Silvic Târgu Lăpuș - Direcția Silvică Maramureş, situat pe raza județelor Maramureș, Sălaj și Cluj;

 

Şedinţa CSC din 21.01.2020 (publicat în 23.01.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  NOVA TURISM  S.R.L. repr. prin Batin Petru  "PUZ - Construire clădire de locuințe colective cu parter comercial",  situat în mun. Sighetu Marmației, str. Traian, nr. 31, jud. Maramureş;
 2. Titular:  GAJ COMIMPEX  S.R.L. repr. prin Grețieș Viorel și Grețieș Angela Rodica  "PUZ - Reglementare teren pentru funcțiuni de servicii și comerț",  situat în mun. Baia Mare, Bd. București, f.n., jud. Maramureş;
 3. Titular:  TRIFA FLORICA MARIANA "PUZ - Complex de locuințe individuale P+1",  situat în loc. Săcălășeni, str. Unirii, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 07.01.2020 (publicat în 10.01.2020, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  DUNCA GAVRILĂ IUSTIN și ILIEȘ ALINA  "PUZ - Clădire P+2E - spații comerciale la parter și locuințe la etajele 1 și 2",  situat în mun. Sighetu Marmației, str. Bogdan Vodă, nr. 158, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 23.12.2019 (publicat în 25.12.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  DRACARD COM SERV  S.R.L.  "PUZ - Elaborare PUZ pentru construirea Supermarket LIDL",  situat în Oraș Borșa, str. Libertății, nr. 91, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 10.12.2019 (publicat în 12.12.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CONVENȚIA BORȘA  "AMENAJAMENT - Amenajamentul Silvic UP I Borșa",  situat în Oraș Borșa, str. Ștrandului, nr. 34C, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 26.11.2019 (publicat în 28.11.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  PEȚ IOAN și PEȚ VERONICA  "PUZ - Introducere teren în intravilan și reglementare pentru funcțiuni industriale și servicii",  situat în Oraș Târgu Lăpuș, str. Zona Birotog, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  ASOCIAȚIA OM PENTRU OM  "PUZ - Introducere în intravilan în vederea realizării unei Zone Turistice",  situat în județul Maramureș, orașul Baia Sprie, CF 50358.

 

Şedinţa CSC din 15.10.2019 (publicat în 17.10.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  TRANSILVANIA PIG COOPERATIVA AGRICOLĂ  S.R.L.  "PUZ - Introducere teren în intravilan și reglementare pentru funcțiuni agrozootehnice - Înființare fermă de reproducție porcine",  situat în comuna Băsești, jud. Maramureş (Anunț  și  DEI SEA 1111-17.10.2019);

 

Şedinţa CSC din 15.10.2019 (publicat în 16.10.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MTP LINES LTD S.R.L. repr. prin Paul Septimiu MUNTEAN  "PUZ - Hală producție ferestre și uși PVC/Aluminiu",  situat în comuna Săcălășeni, sat Coruia, str. Nicolae Iorga, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  JANISS COM S.R.L.  "PUZ - Locuințe Unifamiliale și activități sportive, în loc. Satu Nou de Jos, în zona str. Republicii",  situat în comuna Groși, sat Satu Nou de Jos, str. Republicii, Hortensiei, Măslinilor, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 08.10.2019 (publicat în 11.10.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  FURNEA IULIAN  "PUZ - Schimbare de funcțiune UTR în zona de locuințe și zonă mixtă",  situat în mun. Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 18, jud. Maramureş;
 2. Titular:  GOJA DANIEL-FELICIAN  "PUZ - Introducere teren în intravilanul mun. Baia Mare pentru construire case de locuit",  situat în mun. Baia Mare, str. Dealul Groșilor, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 01.10.2019 (publicat în 01.10.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  PRIMĂRIA ORAȘULUI TÂRGU LĂPUȘ  "PUG - Planul Urbanistic General al orașului Târgu Lăpuș",  situat în oraș Târgu Lăpuș, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 03.09.2019 (publicat în 03.09.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MOLNAR ADRIAN-MARIUS și ȘOVRE DANIEL-IONUȚ  "PUZ - Schimbare de funcțiune teren din ZONĂ DE LOCUINȚE în ZONĂ INDUSTRIALĂ",  situat în oraș Târgu Lăpuș, str. Tineretului, nr. 118/A, jud. Maramureş;
 2. Titular:  BM ATRIUM CENTER  S.R.L.  "PUZ - Complex de locuințe și funcțiuni complementare",  situat în mun. Baia Mare, str. Dragoș Vodă, f.n., jud. Maramureş (Anunț  și  DEI SEA 956-03.09.2019);

 

Şedinţa CSC din 22.08.2019 (publicat în 26.08.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ORAȘUL BAIA SPRIE  "PUZ - Zonă rezidențială Satu Nou de Sus",  situat în oraș Baia Sprie, intravilan, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 13.08.2019 (publicat în 20.08.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CHERECHEȘ CORIN-CRISTIAN repr. al S.C.  LAND-VEST-STRADA  S.R.L.  și al  S.C.  TRANSILVANIA MARA TRUST  S.R.L.  "PUZ - Patru locuințe familiale colective P+2E",  situat în comuna Groși, sat Satu Nou de Jos, str. Republicii, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  OCOLUL SILVIC ALPINA BORȘA R.A.  "AMENAJAMENT - Fond Forestier Proprietate Publică aparținând orașului Borșa, U.P. I Borșa-Hășmaș",  situat în oraș Borșa, str. Zorilor, nr. 4, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 06.08.2019 (publicat în 08.08.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MIHIȘ MARIUS  "PUD - Înființare atelier de fabricare a produselor din ceramică, pentru dezvoltarea meșteșugului tradițional al olăritului în spațiul rural din jud. Maramureș",  situat în comuna Recea, sat Lăpușel, str. Macului, nr. 10, jud. Maramureş;
 2. Titular:  OCOLUL SILVIC ALPINA BORȘA  R.A.  "AMENAJAMENT - Fond Forestier Proprietate Publică aparținând orașului Borșa, U.P. I  Borșa-Hășmaș",  situat în oraș Borșa, str. Zorilor, nr. 4, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 30.07.2019 (publicat în 06.08.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  DIRECȚIA SILVICĂ MARAMUREȘ - OCOLUL SILVIC MARA  "AMENAJAMENT - Amenajament Ocol Silvic Mara - UP I Strâmtura",  situat în județul Maramureş;
 2. Titular:  DIRECȚIA SILVICĂ MARAMUREȘ - OCOLUL SILVIC MARA  "AMENAJAMENT - Amenajament Ocol Silvic Mara - UP IX Hoteni",  situat în județul Maramureş;
 3. Titular:  DIRECȚIA SILVICĂ MARAMUREȘ - OCOLUL SILVIC MARA  "AMENAJAMENT - Amenajament Ocol Silvic Mara - UP VIII Secătura",  situat în județul Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 23.07.2019 (publicat în 06.08.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  KALISCH SORIN GHEORGHE  "PUZ - Casă de locuit, anexă, pavilion de grădină și împrejmuire în condițiile elaborării și aprobării unui PUZ pentru extindere intravilan",  situat în mun. Baia Mare, str. Valea Borcutului, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 16.07.2019 (publicat în 06.08.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  AVOCADO DEVELOPMENT  S.R.L.  "PUZ - Desființare imobile existente, Elaborare PUZ, Construire imobile funcțiune mixtă-comerț, alimentație publică, împrejmuire, amenajări, racorduri și branșamente, organizare de șantier, operațiuni notariale",  situat în Mun Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 21, jud. Maramureş;
 2. Titular:  GREC IULIANA  "PUZ - Schimbare de funcțiune zonă din UTR păduri și plantații forestiere de protecție a versanților în UTR L4C locuințe individuale și colective mici",  situat în mun. Baia Mare, str. Ciocârliei, f.n., jud. Maramureş;
 3. Titular:  MUNCA MARIUS-VASILE, MIHALCEA RĂZVAN-ANDREI, MIHALCEA ANDRADA-RUXANDRA  "PUZ - Construire locuințe și elaborare PUZ pentru zonă de locuințe",  situat în comuna Săcălășeni, sat Săcălășeni, str. Unirii, nr. CF 51778, 51779, 51927, 51928, 52005, jud. Maramureş;
 4. Titular:  PETRIC MIHAI-IOAN  "PUZ - Introducere teren în intravilan pentru construire case de locuit",  situat în mun. Baia Mare, str. Viilor, f.n., jud. Maramureş;
 5. Titular:  PIETROSUL  S.R.L.  "PUZ - Zonă rezidențială, bloc de locuințe P+5E+NIVEL TEHNIC",  situat în mun. Baia Mare, B-dul București, nr. 10A, 10B, jud. Maramureş;
 6. Titular:  LAZĂR ANDREI-VASILE admin. al TOMȘA PETRU și TOMȘA MARIA  "PUD - Extindere clădire existentă în regim de înălțime P+E+M cu destinația spații comerciale la parter și etaj și spații de locuit la mansardă",  situat în mun. Sighetu Marmației, str. P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 23, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 18.06.2019 (publicat în 19.06.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  LAZĂR ANDREI-VASILE admin. al S.C. CHICKEN CENTER  S.R.L.  "PUZ - Înființare fermă creștere pui - 4 Ferme (P), Corp Tehnic (P) și Împrejmuire",  situat în comuna Mireșu Mare, sat Mireșu Mare, extravilan, jud. Maramureş;
 2. Titular:  COMUNA ȘIȘEȘTI  "AMENAJAMENT - Amenajament pastoral aparținând comunei Șișești",  situat în comuna Șișești, sat Șișești, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 11.06.2019 (publicat în 12.06.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  GHIRAS DĂNUȚ DENIS OVIDIU  "PUZ - Privind stabilirea reglementărilor tehnice de construire - Locuințe individuale în loc. Groși, în zona str. Păltiniș",  situat în comuna Groși, sat Groși, str. Păltiniș, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  HANDELS  S.R.L.  "PUZ - Centru de sănătate și fitness P+1",  situat în mun. Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 43, jud. Maramureş;
 3. Titular:  PIETROSUL  S.R.L.  "PUZ - Zonă rezidențială, bloc de locuințe P+5E+Nivel Tehnic",  situat în mun. Baia Mare, B-dul București, nr. 8, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 04.06.2019 (publicat în 05.06.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BOB SORIN IOAN  "PUZ - Amplasare case de locuit Ds+P+2 pe loturi individuale",  situat în oraș Baia Sprie, loc. Satu Nou de Sus, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  BULZAN DUMITRU GHEORGHE  "PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, realizare ansamblu de locuințe și dotări - servicii aferente, amenajări incinte, împrejmuiri, racorduri și branșamente utilități",  situat în mun. Baia Mare, str. Valea Borcutului, f.n., jud. Maramureş;
 3. Titular:  ONISIL FARM  S.R.L. repr. prin ONISIM SILVIU VASILE  "PUZ - Procesare și depozitare cereale",  situat în mun. Baia Mare, str. Transilvaniei, nr. 8, ap. 115, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 28.05.2019 (publicat în 30.05.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BANC SIMI PETRUȚ  "PUZ - Parcelarea terenului și stabilirea reglementărilor tehnice de construire - Locuințe individuale",  situat în comuna Groși, sat Ocoliș, nr. 125, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 21.05.2019 (publicat în 23.05.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  KISHEGYI BALAZS, KISHEGYI CSILLA  "PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare cu destinația de locuințe și anexe",  situat în mun. Baia Mare, str. Miron Costin, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 14.05.2019 (publicat în 16.05.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ORAȘUL SĂLIȘTEA DE SUS  "PUG - Planul Urbanistic General al orașului Săliștea de Sus",  situat în orașul Săliștea de Sus, jud. Maramureş;
 2. Titular:  PRIMĂRIA ORAȘULUI BAIA SPRIE  "AMENAJAMENT - Amenajament pastoral privind proprietatea persoanelor juridice, a terenurilor având destinația de pajiște",  administrat de Primăria orașului Baia Sprie, jud. Maramureş;
 3. Titular:  MUREȘAN MARIN  "PUZ - Locuințe individuale",  situat în Mun. Baia Mare, str. Sebeșului, f.n., nr. cad. 123318, 124565, 123071, 124564, 122900, 123960, 124112, 124307, jud. Maramureş;
 4. Titular:  TRANS CARPATICA S.R.L. și MUREȘAN CONSTANTIN LEONTE  "PUZ - Spații de prezentare-comercializare - servicii spălătorie autocamioane - depozitare - în zona industrială vest, construire spălătorie autocamioane, împrejmuire și platformă",  situat în Mun. Baia Mare, str. Speranței, nr. 10, jud. Maramureş;
 5. Titular:  GHERNA MARIUS ROGER  "PUZ - Modificare indicatori urbanistici pentru zonă de locuințe individuale",  situat în Mun. Baia Mare, str. Sănătății, f.n., jud. Maramureş;
 6. Titular:  COMUNA BOGDAN VODĂ repr. prin primar BIZĂU ANUȚA  "PUZ - Înființare rețea de ape uzate în comuna Bogdan Vodă, jud. Maramureș",  situat în comuna Bogdan Vodă, nr. 363, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 23.04.2019 (publicat în 14.05.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  SOCAR PETROLEUM  S.A.  "PUZ - Spații distribuție carburanți, pompe MDP, pompă HGV, stație GPL, unitate încărcare electrică pentru autoturisme, unitate aer-apă, spălătorie auto manuală, parcări autoturisme și autocamioane, terasă acoperită/deschisă pentru alimentație publică, racorduri la utilități pentru imobil și teren, elemente semnalistică, racord rutier, elaborare Plan Urbanistic Zonal",  situat în mun. Baia Mare, B-dul București, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 09.04.2019 (publicat în 12.04.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ELECTRO RASPAM  S.R.L.  "PUZ - Lucrări de reparație la amenajarea hidroenergetică Cavnic",  situat în comuna Șișești, sat Șurdești, jud. Maramureş;
 2. Titular:  SZENTMAR PROD-COM  S.R.L. repr. prin Morar Sorin Ioan  "PUD - Extindere construcție C1 - Restaurant și locuință",  situat în comuna Recea, sat Recea, str. Europa, nr. 87, jud. Maramureş;
 3. Titular:  TODOSCIUC RUBEN BENIAMIN  "PUZ - Grajd parter și două anexe parter",  situat în comuna Recea, sat Recea, extravilan, jud. Maramureş;
 4. Titular:  VARGA SALUSTIA ELENA  "PUZ - Casă unifamilială P+1, strada Ciocârliei",  situat în mun. Baia Mare, str. Ciocârliei, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 03.04.2019 (publicat în 05.04.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CONSTRUROM  S.A.  "PUZ - Reconfigurare zonă conexă Centrului Istoric al mun. Baia Mare",  situat în mun. Baia Mare, B-dul București, nr. 124, jud. Maramureş;
 2. Titular:  ORAȘUL BORȘA  "PUZ - Introducere teren în intravilan pentru construire telegondolă și pârtie olimpică de schi, Orașul Borșa",  situat în intravilan și extravilan oraș Borșa, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 19.03.2019 (publicat în 20.03.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BURDE SONIA-SIMENA  "PUZ - Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei Agropensiuni, în loc. Fericea, comuna Valea Chioarului",  situat în comuna Valea Chioarului, loc. Fericea, nr. 96, jud. Maramureş;
 2. Titular:  GÂȚ ZAMFIR și CÂMPAN RAUL și CÂMPAN ANCUȚA  "PUZ - Parcelare și realizare ansamblu case de locuit P+M și împrejmuire teren",  situat în comuna Săcălășeni, loc. Săcălășeni, f.n., jud. Maramureş;
 3. Titular:  ORAȘUL BAIA MARE  "PUZ - Zonă protejată, a ansamblului Centru Istoric Baia Sprie",  situat în oraș Baia Sprie, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 18.03.2019 (publicat în 20.03.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  OCOLUL SILVIC COMUNAL ROMULI  R.A.  "AMENAJAMENT - Amenajament fond forestier proprietate publică a comunei Săcel",  situat în comuna Săcel, UP I Săcel, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 12.03.2019 (publicat în 14.03.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  RUS DAN  "PUZ - Elaborare PUZ pentru introducerea terenului în intravilanul mun. Baia Mare",  situat în mun. Baia Mare, extravilan, zona Dura, jud. Maramureş;
 2. Titular:  COMUNA COROIENI  "PUZ - Construire Centru Medical",  situat în comuna Coroieni, sat Coroieni, nr. 176, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 05.03.2019 (publicat în 07.03.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CREDOS PRODCOM S.R.L.  "PUZ - Bază agrement pensiune CREDOS și împrejmuire proprietate",  situat în comuna Șișești, sat Dănești, nr. 167B, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 26.02.2019 (publicat în 28.02.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MICLĂUȘ LIVIU GHEORGHE PETRU  "PUZ - Schimbare de destinație din Zona I1 - Producție, depozitare și servicii în Zonă de locuințe și funcțiuni complementare, zonă comerț și servicii și zonă de producție nepoluantă",  situat în comuna Groși, sat Groși, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 19.02.2019 (publicat în 20.02.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CIPLEA MIHAI  "PUZ - Elaborare PUZ - extindere locuință",  situat în mun. Baia Mare, str. Lăcătuș, nr. 12, jud. Maramureş;
 2. Titular:  COMUNA CÂMPULUNG LA TISA  "AMENAJAMENT - Amenajament pastoral aparținând comunei Câmpulung la Tisa",  situat în comuna Câmpulung la Tisa, sat Câmpulung la Tisa, nr. 689, jud. MM, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 12.02.2019 (publicat în 13.02.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  OCTANO DOWNSTREAM  S.R.L.  "PUZ - Pentru schimbare de destinație din zonă de locuințe în zonă industrială orașul Seini",  situat în oraș Seini, str. Eroilor, nr. 1, jud. Maramureş;
 2. Titular:  COMUNA COROIENI  "PUZ - Introducere teren în intravilanul localității Vălenii Lăpușului",  situat în comuna Coroieni, loc. Coroieni, nr. 176, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 29.01.2019 (publicat în 30.01.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  FERMA HUSTI  S.R.L.  "PUZ - Introducere teren în intravilan și schimbare de funcțíuni complementare în activitățí agrozootehnice propuse: Construire și dotare adăpost pentru vaci de lapte și anexe, spații pentru procesare și comercializare",  situat în oraș Ulmeni, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 22.01.2019 (publicat în 22.01.2019, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ZAHARIA  AUREL-DAN  "PUZ - Spații comerciale, administrative și locuințe D+P+3",  situat în mun. Baia Mare, str. Lăpușului, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 18.12.2018 (publicat în 20.12.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  OCTANO DOWNSTREAM  S.R.L.  "PUD - Stație mobilă distribuție carburanți, Skid GPL, Totem, branșamente utilități și împrejmuire",  situat în oraș Șomcuta Mare, str. Ciocârliei, nr. 1, jud. Maramureş;
 2. Titular:  HODOR VASILE-FLORIN  și  HODOR MARIA  "PUZ - Parcelare teren în vederea edificării unui cartier rezidențial",  situat în mun. Sighetu Marmației, str. Tractorului, f.n., jud. Maramureş;
 3. Titular:  VIDA SOLEIL  S.R.L.  "PUZ - Amplasare locuințe colective",  situat în mun. Baia Mare, str. Grănicerilor, f.n., jud. Maramureş;
 4. Titular:  ARAMIS INVEST  S.R.L.  "PUZ - Zonă mixtă - Servicii comerț, producție, depozitare",  situat în mun. Baia Mare, b-dul Unirii, nr. 44-46, jud. Maramureş;
 5. Titular:  FER MARAYUL  S.R.L.  "PUZ - Construire F.N.C. (Fabrică de Nutrețuri Combinate)",  situat în extravilanul loc. Băsești, jud. Maramureş;
 6. Titular:  PLIMOB  S.A.  "PUD - Construire hală de producție mobilier, împrejmuiri, racorduri și branșamente utilități",  situat în loc. Sarasău, nr. 806/A, jud. Maramureş;

 

 

Şedinţa CSC din 04.12.2018 (publicat în 07.12.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  STETCU TOADER repr. al COMUNEI MOISEI  "PUZ - Bază de sport, turism și agrement Moisei",  situat în comuna Moisei, zona Izvorul Negru, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 20.11.2018 (publicat în 20.11.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  O.S. ALPINA BORȘA  R.A.  "Amenajament - Amenajamentul Fondului Forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice Ștețco Istrate, Sztecko Toader, Timiș Gavrilă, Danci Gheorghe, Vlad Ion, Mihali Gavrilă",  situat în U.P. V Persoane fizice, jud. Maramureş;
 2. Titular:  MUNICIPIUL SIGHETU MARMAȚIEI  "PMUD - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Sighetu Marmației",  situat în mun. Sighetu Marmației, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 23.10.2018 (publicat în 23.10.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  PĂȘCUȚ GABRIEL  și  PĂȘCUȚ MĂDĂLINA  "PUZ - Ansamblu rezidențial și servicii",  situat în oraș Baia Sprie, f.n., identificat prin CF, respectiv nr. CAD 55833, 55835, 55850, jud. Maramureş;
 2. Titular:  ORAȘUL VIȘEU DE SUS  "PMUD - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Vișeu de Sus",  situat în oraș Vișeu de Sus, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 16.10.2018 (publicat în 16.10.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE  "PUZ - Pod peste râul Tisa în zona Teplița din Sighetu Marmației",  situat în mun. Sighetu Marmației, zona Teplița, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  FODORUȚI MARIAN-VASILE,  SIMA VASILE  și  SIMA IOANA  "PUZ - Introducere teren în intravilanul localității pentru construire hale",  situat în mun. Sighetu Marmației, str. Avram Iancu, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 09.10.2018 (publicat în 09.10.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ORAȘUL BAIA SPRIE  "AMENAJAMENT - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a orașului Baia Sprie, UP I Baia Sprie, jud. MM",  administrat de Direcția Silvică Maramureș - Ocolul Silvic Baia Sprie, jud. Maramureş;
 2. Titular:  ORAȘUL BAIA SPRIE  "AMENAJAMENT - Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a orașului Baia Sprie, UP II Baia Sprie - Șuior, jud. MM",  administrat de Direcția Silvică Maramureș - Ocolul Silvic Baia Sprie, jud. Maramureş;
 3. Titular:  TĂMAȘ VASILE  "PUD - Popas Turistic LA VĂSĂLUC",  situat în comuna Budești, sat Budești, f.n., jud. Maramureş;
 4. Titular:  OCOLUL SILVIC ARDUD  R.A.  "AMENAJAMENT - Amenajamentul fondului forestier proprietatea comunei Cicârlău și al Școlii Generale Ilba, jud. MM",  situat în comuna Cicârlău, satele Cicârlău și Ilba, f.n., jud. Maramureş;
 5. Titular:  COMUNA SĂCĂLĂȘENI  "PUG - Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Săcălășeni și Regulament local de urbanism",  situat în comuna Săcălășeni, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 18.09.2018 (publicat în 18.09.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  DOBRICAN IOAN-MIRCEA  "PUZ - Hală prelucrare piatră și anexe",  situat în comuna Dumbrăvița, sat Dumbrăvița, f.n., nr. CAD 52582, jud. Maramureş;
 2. Titular:  D.S.MM - OCOLUL SILVIC VIȘEU  "AMENAJAMENT - Amenajamentul silvic din UP I Valea Vinului, UP II Bardău, UP III Făina, UP IV Stevioara, UP V Comanu, UP VI Miraj, UP X Vișeu",  situat în zona oraș Vișeu, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 04.09.2018 (publicat în 04.09.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  COJANU RADU-GEORGE  "PUZ - Introducere teren în intravilan și construire locuință unifamilială",  situat în Baia Mare, str. Colinei, f.n., CF 120311, jud. Maramureş;
 2. Titular:  ORAȘUL BAIA SPRIE  "PUZ - Schimbare de destinație din gospodărie comunală și zonă de protecție sanitară în zonă pentru servicii și spații verzi",  situat în orașul Baia Sprie, f.n., jud. Maramureş;
 3. Titular:  MUNICIPIUL BAIA MARE  "PUZ - Zona cuprinsă între B-dul Independenței, str. Iuliu Maniu, str. Victor Babeș, str. I.L. Caragiale",  situat în mun. Baia Mare, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 22.08.2018 (publicat în 24.08.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ORAȘUL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ  "PUZ - Introducere în intravilan zonă unități industriale",  situat în orașul Tăuții Măgherăuș, nr. CF 57206 și CF 55107, jud. Maramureş - NECESITĂ EVALUARE;
 2. Titular:  PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ - REMECIOARA  "PUZ - Înființare cimitir confesional",  situat în comuna Remetea Chioarului, sat Remecioara, str. Principală, nr. 27A, jud. Maramureş;
 3. Titular:  RELLYAN  S.R.L.  "PUZ - Extindere și supraetajare depozit de cărbune existent, schimbare de destinație în sediu firmă",  situat în mun. Baia Mare, str. Victoriei, nr. 146, jud. Maramureş;
 4. Titular:  RUSU ADRIAN-DANIEL  "PUZ - Introducere teren în intravilan, parcelare teren pentru construire locuințe",  situat în mun. Baia Mare, str. Chioarului, nr. 12A, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 24.07.2018 (publicat în 24.07.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BALFAT TRANS  S.R.L.  "PUZ - Zonă de locuințe colective S+P+4E retras",  situat în mun. Baia Mare, str. Mărășești, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  OLAJOS CLARA-EMA  "PUZ - Locuință P+M și împrejmuire proprietate - Introducere teren în intravilan, construire locuințe individuale",  situat în mun. Baia Mare, str. Valea Borcutului, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 17.07.2018 (publicat în 17.07.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CRIȘAN DAN-ANDREI  "PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare",  situat în mun. Baia Mare, str. Crișan, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  ORAȘUL BORȘA  "PUZ - Construire colector principal de colectare a apelor uzate menajere și stație de epurare",  situat în comuna Moisei, oraș Borșa, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 10.07.2018 (publicat în 10.07.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  IRI FOREST ASSETS  S.R.L.  "AMENAJAMENT - Amenajamentul Fondului Forestier proprietate privată aparținând S.C. IRI FOREST ASSETS S.R.L. București, organizat în UP XVII Țibău",  situat în jud. Maramureş și Suceava;
 2. Titular:  CAS TRADING  S.R.L.  "PUZ - Schimbare de funcțiuni în spații de prezentare - comercializare - servicii-depozitare",  situat în mun. Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 163, jud. Maramureş;
 3. Titular:  RCS&RDS  S.A.  "PUZ - Stație de bază pentru servicii de comunicații electronice - SITE MMW 11543",  situat în comuna Suciu de Sus, satul Suciu de Sus, zona Grădina Casei, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 03.07.2018 (publicat în 03.07.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  PRIMĂRIA ORAȘULUI CAVNIC  "PUD - Stație alimentare cu carburanți, obținerea avizelor necesare în vederea aprobării și concesionării terenului",  situat în oraș Cavnic, str. 22 Decembrie, nr. 7, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 19.06.2018 (publicat în 19.06.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MATEI GABRIEL-CĂTĂLIN  "PUZ - Locuințe individuale în loc. Groși, zona strada Dumbravei",  situat în comuna Groși, sat Groși, str. Dumbravei, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 12.06.2018 (publicat în 12.06.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE R.A.  "AMENAJAMENT - Amenajament Ocol Silvic Municipal Baia Mare",  situat în UP I Ulmoasa, UP II Baia Mare, UP III Firiza, jud. Maramureş;
 2. Titular:  POP  ADRIAN-IOAN și BUXBAUM CLAUDIU  "Elaborare PUZ - Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale",  situat în mun. Baia Mare, str. Ghioceilor, nr. 5/2, respectiv str. Progresului, nr. 60/15, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 15.05.2018 (publicat în 15.05.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BOURCEANU VALERIU administrator al S.C. DUNAV PROD S.R.L.  "PUZ - Complex Turistic și de Agrement",  situat în oraș Cavnic, str. Icoanei, nr. 5, jud. Maramureş;
 2. Titular:  PRIMĂRIA COMUNEI BĂIȚA DE SUB CODRU  "PUG - Planul Urbanistic General al comunei Băița de Sub Codru",  situat în loc. Băița de Sub Codru, str. Principală, nr. 19, jud. Maramureş;
 3. Titular:  COMUNA RONA DE JOS  "PUG - Planul Urbanistic General al comunei Rona de Jos",  situat în loc. Rona de Jos, nr. 546, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 11.05.2018 (publicat în 11.05.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  POP GABRIEL-IOAN  "PUZ - Elaborare Plan Urbanistic Zonal",  situat în mun. Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 86, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 08.05.2018 (publicat în 08.05.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  SONFED OIL  S.R.L.  "PUD - Stație distribuție carburanți",  situat în loc. Repedea, str. Principală, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  COMUNA BOIU MARE  "PUG - Plan Urbanistic General al comunei Boiu Mare",  situat în comuna Boiu Mare, loc. Boiu Mare, nr. 204, jud. Maramureş;
 3. Titular:  ARA ELLER  S.R.L. - reprezentată prin SĂLĂJAN RADU  "PUZ - Introducere teren în intravilan pentru locuințe unifamiliale D+P+E",  situat în oraș Baia Sprie, str. Ignișului, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 24.04.2018 (publicat în 24.04.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  PRIMĂRIA COMUNEI MOISEI și PERSOANA FIZICĂ COMAN IOAN  "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Moisei și persoanei fizice Coman Ioan",  situat în comuna Moisei, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  BOB SORIN-IOAN  "PUZ - Întocmire PUZ pentru amplasare case de locuit Ds+P+2 pe loturi individuale",  situat în oraș Baia Sprie, loc. Satu Nou de Sus, CF 54505, nr. CAD 54505, jud. Maramureş;
 3. Titular:  ORIZONT SIGHETU MARMAȚIEI  S.R.L.  "PUZ - Spălătorie auto, vulcanizare, autoservire, spații comerciale, spații prestări servicii și spații depozitare",  situat în mun. Sighetu Marmației, str. Făget, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 17.04.2018 (publicat în 17.04.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  TITANIUM BM  S.R.L.  "PUZ - Extindere intravilan pentru amenajare parc de agrement",  situat în mun. Baia Mare, str. Barajului, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 03.04.2018 (publicat în 03.04.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  VANEA MARINELA  "PUD - Patru imobile P+2E (locuințe colective), amenajare parcelă, împrejmuire teren și racorduri la utilități",  situat în comuna Groși, sat Groși, str. Dumbravei, nr. 537C, jud. Maramureş;
 2. Titular:  ADOMNICĂI DELIA  "PUZ - Introducere teren în intravilan pentru zonă de locuit în vederea construirii unei locuințe individuale",  situat în mun. Baia Mare, str. Mihai Eminescu, f.n., jud. Maramureş;
 3. Titular:  VIMAN CRISTIAN-MARIUS  "PUD - Restaurant și Pensiune P+1E+M",  situat în orașul Șomcuta Mare, sat Buciumi, F.N., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 27.03.2018 (publicat în 27.03.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  SCENTIRE REAL ESTATE SOLUTIONS  S.R.L. "PUZ - Magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto și pietonale, trotuare și sistematizare verticală, reclame pe fațadă și în parcare, împrejmuire și organizare de șantier",  situat în mun. Sighetu Marmației, str. Avram Iancu, nr. 22, jud. Maramureş;
 2. Titular:  NISTOR IOAN  "PUD - Magazin, garaj și împrejmuire",  situat în orașul Șomcuta Mare, nr. CF 50923, jud. Maramureş;
 3. Titular:  GABRIEL-VALER ZETEA reprezentant al CONSILIULUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ "PUZ - Centru de echitație în comuna Recea, jud. Maramureș, împrejmuire teren, extindere rețele energie electrică, gaz, apă potabilă și branșamente",  situat în comunele Satulung, Recea, Coltău, satele Arieșu de Pădure, Lăpușel, Coltău, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 20.03.2018 (publicat în 20.03.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ "SDD - Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Maramureș",  mun. Baia Mare, jud. Maramureş;
 2. Titular:  TIVODAR DORIN reprezentant al KLEM ENERGOMINERAL  S.R.L. "PUZ - Unitate de producție, depozitare și zonă administrativă corp A cu P+1 și corp B cu Parter",  situat în oraș Ulmeni, str. Petre Dulfu (D.J. 108A), f.n., jud. Maramureş;
 3. Titular:  BOT DRĂGAN MARIANA "PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, pentru construcție locuințe",  situat în mun. Baia Mare, str. Chioarului, f.n., jud. Maramureş;
 4. Titular:  FORNVALD ANDREI "PUZ - Parcelare teren în vederea edificării unui cartier rezidențial",  situat în mun. Sighetu Marmației, str. Făget, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 13.03.2018 (publicat în 13.03.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  HOTCA ANAMARIA "PUZ - Introducere teren în intravilan, schimbare de funcțiune a zonei, parcelare teren pentru construire locuințe individuale",  situat în mun. Baia Mare, str. Vrancei, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  PB PROJECTS  S.R.L. "PUZ - Locuințe colective",  situat în orașul Tăuții Măgherăuș, loc. Băița, str. 73, nr. 26, jud. Maramureş;

    

Şedinţa CSC din 06.03.2018 (publicat în 06.03.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CONSTRUROM  S.A. "PUZ - Reconfigurare zonă conexă Centrului Istoric al municipiului Baia Mare",  situat în mun. Baia Mare, str. Avram Iancu, nr. 12, jud. Maramureş;
 2. Titular:  HODASZ GABOR WALTTER "PUZ - Construire casă în condițiile elaborării PUZ",  situat în mun. Baia Mare, str. Miron Costin, nr. 91, jud. Maramureş;
 3. Titular:  CHILIA  S.R.L. "PUZ - Reconfigurarea zonei centrale Extra-Muros la nord de râul Săsar",  situat în mun. Baia Mare, str. Minerilor, nr. 13-15, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 27.02.2018 (publicat în 27.02.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  Orașul Seini cu sediul în oraș Seini, str. Piața Unirii, nr. 16 "Plan de Mobilitate Urbană Durabilă Seini",  situat în oraș Seini, județul Maramureș.

Şedinţa CSC din 20.02.2018 (publicat în 20.02.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ZAHU MIRCEA BOGDAN "PUZ - Demolare clădiri existente, construire locuințe colective mici, împrejmuire",  situat în mun. Baia Mare, str. Reconstrucției, nr. 26, jud. Maramureş;
 2. Titular:  CLP EUROTRANS  S.R.L. "PUZ - Spații, servicii și dotări și locuințe D+P+1E+M",  situat în mun. Baia Mare, str. Dumbravei, nr. 51, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 13.02.2018 (publicat în 13.02.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ECO DIF SOLUTION  S.R.L. "PUZ - Introducere în intravilan a terenurilor identificate cu CF nr. 50635, CF nr. 51480 și CF nr. 54248",  situat în oraș Seini, str. Fermelor, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 06.02.2018 (publicat în 06.02.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  PRIMĂRIA ORAȘULUI TĂUȚII MĂGHERĂUȘ "PMU - Plan de Mobilitate Urbană a orașului Tăuții Măgherăuș",  situat în oraș Tăuții Măgherăuș, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 30.01.2018 (publicat în 30.01.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ELEGANCE VIOLET  S.R.L. "PUZ - Sală de evenimente",  situat în comuna Recea, sat Recea, str. Europa, jud. Maramureş;
 2. Titular:  RCS & RDS  S.R.L. "PUZ - Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice - SITE MM00779",  situat în comuna Vișeu de Jos, f.n., jud. Maramureş;
 3. Titular:  VASÎI-TEODOR RODICA-SIMONA "PUZ - Imobil de locuințe P + 5E + ETAJ 6 RETRAS",  situat în mun. Baia Mare, b-dul București, f.n., jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 16.01.2018 (publicat în 16.01.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  PRIMĂRIA ORAȘULUI CAVNIC "PUD - Amenajare zonă de agrement",  situat în oraș Cavnic, str. Maramureșului, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  COMUNA MIREȘU MARE "PUZ - Stație de epurare pentru Proiectul <Rețea de canalizare menajeră și racorduri de canalizare>",  situat în comuna Mireșu Mare, satele Iadăra, Remeți pe Someș și Tulgheș, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 09.01.2018 (publicat în 09.01.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BALI  S.R.L. "PUZ - Modificare indicatori urbanistici din 1.2b în 1.2c, generat de imobilul teren",  situat în Mun. Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr. 26A, 26B, jud. Maramureş;
 2. Titular:  KANTOR ADRIAN-CLAUDIU "PUZ - Schimbare destinație din locuință în spațiu de alimentație publică, amenajare bar cu acces din exterior, mansardare clădire existentă, construire spălătorie cu 2 boxe",  situat în Mun. Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 140, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 04.01.2018 (publicat în 04.01.2018, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  OCOLUL SILVIC STRÂMBU BĂIUȚ - DIRECȚIA SILVICĂ MARAMUREȘ "Amenajament Ocolul Silvic Strâmbu Băiuț",  UP I Valea Strâmbului, UP II Băiuț, UP III Poiana Botizei, UP IV Râoaia, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 19.12.2017 (publicat în 19.12.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  OCOLUL SILVIC GROȘII ȚIBLEȘULUI - DIRECȚIA SILVICĂ MARAMUREȘ "Amenajament Ocol Silvic Groșii Țibleșului",  UP V Minghet, UP VI Țibleș și UP VII Suciuri, jud. Maramureş;
 2. Titular:  MUREȘAN VASILE "Plan Urbanistic de Detaliu - Construirea și amenajarea unei zone de agrement",  loc. Cicârlău, f.n., jud. Maramureş;
 3. Titular:  TĂMAȘ MIHAELA "Plan Urbanistic Zonal - Amenajare heleșteu piscicol PRUDUȚ 2, cu valorificarea materialului excavat",  extravilan comuna Cicârlău, sat Cicârlău, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 12.12.2017 (publicat în 12.12.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  FLAMGARD IMPEX  S.R.L. și ART TRADITION PRODUCTION  S.R.L. "PUZ - Locuințe colective P+2E+3R",  mun. Baia Mare, str. Victoriei, nr. 81A, jud. Maramureş;
 2. Titular:  BÎRLEA IOAN "PUZ - Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuințe individuale",  mun. Baia Mare, str. Sebeșului, f.n., jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 28.11.2017 (publicat în 28.11.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MITRU LEȘE "PUZ - Amplasare platformă pentru stocare temporară a deșeurilor municipale Târgu Lăpuș",  extravilan Târgu Lăpuș, zona DOBRICEL, jud. Maramureş;
 2. Titular:  PRIMĂRIA ORAȘULUI BAIA SPRIE "Planul de Mobilitate Urbană a orașului Baia Sprie",  oraș Baia Sprie, str. P-ța Libertății, nr. 4, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 22.11.2017 (publicat în 22.11.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  SZABO IOSIF "PUZ - Imobil multifuncțional D+P+4E+E retras, spații comerciale, recreere și sport, locuințe",  mun. Baia Mare, str. Rachetei, f.n., jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 13.11.2017 (publicat în 13.11.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  PRIMĂRIA COMUNEI BÂRSANA "PLANUL URBANISTIC GENERAL",  comuna Bârsana, f.n., jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 07.11.2017 (publicat în 07.11.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CONDOR ADRIANA-CRISTINA "PLANUL URBANISTIC ZONAL - Casă de locuit P+M",  mun. Baia Mare, str. Nicolae Bălcescu, nr. 25, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 31.10.2017 (publicat în 31.10.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  FERMA NORD TIMIȘ  S.R.L. "PLANUL URBANISTIC ZONAL - Introducere teren în intravilan, pentru construire fermă tăurași în Leordina",  intravilan sat Leordina, f.n., jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 30.10.2017 (publicat în 02.11.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  VITAL  S.A. "PLANUL URBANISTIC ZONAL - Platformă pentru stocare temporară a nămolului rezultat de la stațiile de epurare ape menajere din județul Maramureș",  extravilan sat Tulghieș, comuna Mireșu Mare, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 17.10.2017 (publicat în 17.10.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BALI  S.R.L. "PLANUL URBANISTIC ZONAL - Modificare indicatori urbanistici din L2b în L2c, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. T. Vladimirescu, nr. 26A, 26B",  mun. Baia Mare, str. Tudor Vladimirescu, nr. 26A, 26B, jud. Maramureş;
 2. Titular:  PK BLACK  S.R.L. "PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire Retail Park Baia Mare, Realizarea de parcări, Amenajarea incintei cu spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale. Împrejmuirea terenului, Amplasare semnale publicitare, Amplasare post trafo, Branșare la utilități (apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică), Organizare de șantier, Amenajare accese, Operațiuni cadastrale (concesionare/ cumpărare)",  mun. Baia Mare, B-dul București, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 03.10.2017 (publicat în 03.10.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  DUMA ANAMARIA  Î.I. "PLANUL URBANISTIC ZONAL - Introducere teren în intravilan pentru construire agropensiune ALEX",  comuna Ocna Șugatag, sat Ocna Șugatag, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  FAGI VASILE  Î.I. "PLANUL URBANISTIC ZONAL - Modificare UTR L2b - Subzona locuințelor individuale cu regim izolat de construire în zonă servicii",  mun. Baia Mare, str. Victoriei, f.n., jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 26.09.2017 (publicat în 26.09.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  PRIMĂRIA COMUNEI BĂSEȘTI "PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BĂSEȘTI",  jud. Maramureş;
 2. Titular:  BOIU-IZVOR S.R.L., - "PLANUL URBANISTIC ZONAL –Introducere teren în intravilan pentru construire distilerie, anexe aferente și împrejmuire proprietate, în județul Maramureș, comuna Boiu Mare, nr. 175A";
 3. Titular:  BRENNER MIHAI-LUDOVIC ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ "PLANUL URBANISTIC DE DETALIU – Construire sală de evenimente – P și împrejmuire teren, în județul Maramureș, comuna Sarasău, satul Sarasău, nr. FN", jud. Maramureş.

 

Şedinţa CSC din 29.08.2017 (publicat în 29.08.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  OCOLUL SILVIC ALPINA BORȘA R.A. "Amenajament U.P. II Borșa", oraș Borșa, str. Zorilor, nr. 4, jud. Maramureş;
 2. Titular:  OCOLUL SILVIC ALPINA BORȘA R.A. "Amenajament U.P. II Poieni", oraș Borșa, str. Zorilor, nr. 4, jud. Maramureş;
 3. Titular:  OCOLUL SILVIC ALPINA BORȘA R.A. "Amenajament U.P. I Țibău", oraș Borșa, str. Zorilor, nr. 4, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 01.08.2017 (publicat în 01.08.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  COSTIN DANIEL "PUZ - Introducere în intravilan și schimbare de funcțiune din A1a (activități agroindustriale) în L2 (subzona locuințelor individuale în regim de construire cuplat sau izolat, având înălțime maximă P+2", mun. Baia Mare, str. Vrancei, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 25.08.2017 (publicat în 28.08.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BUXBAUM CLAUDIU-RADU, BUXBAUM CHRISTINE-RENATE, BUXBAUM MARIA, ȘIMON VASILE "PUZ - Introducere în intravilan - Construire locuințe individuale", mun. Baia Mare, str. Grigore Ureche, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 20.06.2017 (publicat în 20.06.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  DIRECȚIA SILVICĂ MARAMUREȘ - OCOLUL SILVIC POIENI "Amenajament OCOLUL SILVIC POIENI", loc. Ruscova, str. Principală, nr. 21, jud. Maramureş;
 2. Titular:  DIRECȚIA SILVICĂ MARAMUREȘ - OCOLUL SILVIC MARA "Amenajament OCOLUL SILVIC MARA", loc. Sighetu Marmației, str. Bradului, nr. 2, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 07.06.2017 (publicat în 07.06.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  DRĂGAN DORU-MIRCEA "PUZ - Locuință D+P+1", mun. Baia Mare, str. Blidari, nr. 133A, jud. Maramureş;
 2. Titular:  MUNICIPIUL BAIA MARE "PUZ - Malurile râului Săsar și zona Universității", mun. Baia Mare, zona cuprinsă între km 153-851 al DN1C și str. Industriei, jud. Maramureş;
 3. Titular:  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE "PMU - Planul de Mobilitate Urbană a Municipiului Baia Mare", mun. Baia Mare, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 30.05.2017 (publicat în 30.05.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  OCOLUL SILVIC SIGHET "AMENAJAMENT - Ocolul Silvic Sighet", mun. Sighetu Marmatiei, str. Bradului, nr. 2, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 23.05.2017 (publicat în 23.05.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  SELECT AUTO  S.R.L. "PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, b-dul Independenței", mun. Baia Mare, b-dul Independenței, f.n., jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 09.05.2017 (publicat în 09.05.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  OBERHAUSER INVEST  S.R.L. "PUZ - Hale depozitare P+2, împrejmuire teren, clădire birouri P+2, platformă betonată, magazii de depozitare, bazin rezervă apă, cabină poartă, totem steaguri, branșamente utilități și amenajare acces din DN1C", mun. Baia Mare, b-dul Independenței, jud. Maramureş;
 2. Titular:  ANEGROAIE ILDIKO "PUZ - Locuință individuală, împrejmuire, branșamente utilități", mun. Baia Mare, str. Plaiului, f.n., jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 04.05.2017 (publicat în 04.05.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  FITFOR COM  S.R.L. "PUZ - Supraetajare și schimbare destinație din centrală termică în bloc de locuințe", mun. Baia Mare, Aleea Nouă, nr. 4, jud. Maramureş;
 2. Titular:  TRENIȘAN TEOFIL-MIRCEA "PUZ - Introducere teren în intravilan, construire Agropensiune și clădiri complementare în comuna Dumbrăvița, satul Chechiș", comuna Dumbrăvița, sat Chechiș, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 25.04.2017 (publicat în 25.04.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MIHALI OCTAVIAN "PUD - Pensiune agroturistică P+1E", comuna Budești, sat Budești, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  JASZBERENY MIKLOS-ISTVAN "PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare pentru construire luciunțe unifamiliale D+P+M", mun. Baia Mare, str. Cristian, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 11.04.2017 (publicat în 11.04.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ALEXE CARMEN RODICA "PUZ - Extindere limită intravilan a comunei Coroieni cu zonă rezidențială și turistică", sat Coroieni, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  MIHUȚ CĂLIN MARIUS "PUZ - Extindere intravilan, b-dul Independenței. Hală metalică parter de prezentare și desfacere produse industriale", mun. Baia Mare, b-dul Independenței, f.n., jud. Maramureş;
 3. Titular:  TIMALEX & CO  S.R.L. "PUZ - Dezvoltare complex pescăresc - păstrăvăria Gura Repezii prin construirea unei pensiuni turistice D+P+E+M", loc. Borșa, str. Apelor, nr. 1A, jud. Maramureş;
 4. Titular:  VIȘOVAN CLAUDIA DANIELA "PUZ - Zonă de locuințe unifamiliale P-P+1", mun. Baia Mare, str. Păltinișului, nr. 1C, 1D, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 21.03.2017 (publicat în 21.03.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CAZAREINFO  S.R.L. "PUZ - Construire clădire S+P+2E pentru restaurant și hotel în condițiile elaborării P.U.Z.", mun. Baia Mare, str. Victoriei, nr. 232, jud. Maramureş;
 2. Titular:  GODJA GHEORGHE "PUZ - Construire biserică Greco-Catolică", comuna Rona de Jos, sat Rona de Jos, nr. 81, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 14.03.2017 (publicat în 17.03.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CONSILIUL LOCAL TĂUȚII MĂGHERĂUȘ "PUG - oraș Tăuții Măgherăuș", oraș Tăuții Măgherăuș, jud. Maramureş;
 2. Titular:  IVAȘCU FLORIN "PUZ - Pensiune turistică și restaurant", extravilan comuna Moisei, jud. Maramureş;
 3. Titular:  DELORA  S.R.L. "PUD - Hală reparații și birouri P+E", mun. Baia Mare, Aleea Electrolizei, nr. 29, jud. Maramureş;
 4. Titular:  ROPAN LUNGU IOAN "PUZ - Construire capelă mortuară", loc. Groșii Țibleșului, f.n, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 28.02.2017 (publicat în 02.03.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BALINTA VALENTIN "PUD - Bază de agrement", oraș Șomcuta Mare, str. Nicolae Bălcescu, nr. 23, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 21.02.2017 (publicat în 24.02.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  PRIMĂRIA COMUNEI BĂIUȚ "Amenajament - Ocolul Silvic Băiuț - UP II Băiuț", comuna Băiuț, str. Principală, nr. 413, jud. Maramureş;
 2. Titular:  RCS&RDS "PUZ - Amplasare antenă de comunicații electronice", oraș Cavnic, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 07.02.2017 (publicat în 10.02.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CHIRA CĂTĂLIN FLORIN "PUZ - Locuințe unifamiliale strada Sebeșului, nr. 10C, 10D, 10F, 10G", Mun. Baia Mare, str. Sebeșului, nr. 10C, 10D, 10F, 10G, jud. Maramureş;
 2. Titular:  BERCIU VASILE "PUZ - Zonă de locuințe", comuna Săcălășeni, str. Unirii, f.n., jud. Maramureş;
 3. Titular:  POP ANDREI "PUZ - Înființare fermă pomicolă GREEN BINOMIAL S.R.L.", oraș Seini, extravilan, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 17.01.2017 (publicat în 20.01.2017, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  NECHITA ALEXANDRU "PUZ - Locuințe unifamiliale", mun. Baia Mare, str. Horea, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  RNP-DS MARAMUREȘ "Amenajamentul OS Vișeu de Sus - UP I", orașul Vișeu de Sus, str. 1 Mai, nr. 21, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 19.12.2016 (publicat în 19.12.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  PRIMĂRIA COMUNEI SĂCĂLĂȘENI "PUG - al comunei Săcălășeni", comuna Săcălășeni, localitate Săcălășeni, str. Principală, nr. 67, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 08.11.2016 (publicat în 09.11.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  B.M. ATRIUM CENTER  S.R.L. "PUZ - Complex rezidențial și dotări", mun. Baia Mare, str. Dragoș Vodă, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 28.10.2016 (publicat în 31.10.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  FLAMGARD IMPEX  S.R.L. "PUZ - Construire Locuințe colective P+2+3R", mun. Baia Mare, str. Victoriei, nr. 81A, jud. Maramureş;
 2. Titular:  ROMAN ION "PUZ - Construire Sală de evenimente", loc. Borșa, str. Al. I. Cuza, nr. 237/C, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 20.09.2016 (publicat în 20.09.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CON-INVEST  S.R.L. "PUZ - Construire locuințe colective și individuale", mun. Baia Mare, str. Oltului, nr. 13, jud. Maramureş;
 2. Titular:  FĂGĂDAR ELISABETA "PUZ - Extindere și recompartimentare cabinet medical", mun. Baia Mare, str. Florilor, bloc 1, ap. 33, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 06.09.2016 (publicat în 06.09.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ȘTEȚCO SERAFIM ANCA-GABRIELA "PUZ - Hotel și sală de evenimente", oraș Borșa, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 150/B, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 22.08.2016 (publicat în 25.08.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ZAHARIA AUREL-DAN "PUZ - Spații comerciale, administrative și de locuit D+P+3", mun. Baia Mare, str. Lăpușului, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 05.07.2016 (publicat în 08.07.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CHINTA VASILE și TOPAN MONICA GABRIELA "PUZ - Introducere teren în intravilan și parcelare loturi pentru construire locuințe individuale", mun. Baia Mare, str. Vrancei, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  PINTEA IOAN "PUZ - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare, realizare locuințe unifamiliale D+P+1", mun. Baia Mare, str. Sănătății, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 21.06.2016 (publicat în 24.06.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  HERBIL IOAN-DINU si VLASIN SORIN "PUZ - Spălătorie auto, vulcanizare, autoservice, spații comerciale, spații prestări servicii, spații depozitare și branșament electric", Sighetu Marmației, str. Lucian Blaga, nr. 28, Lazu Baciului, nr. 59A, jud. Maramureş;
 2. Titular:  VENTO TRADING  S.R.L. "PUZ - Imobil de locuințe P+5E+nivel tehnic", Baia Mare, b-dul Independenței, nr. 21, jud. Maramureş;
 3. Titular:  BOTIȘ TOADER și BOTIȘ MARIA "PUZ - Imobil de locuințe P+5E+nivel tehnic", Sighetu Marmației, str. Alexandru Ivasiuc, nr. 18A, jud. Maramureş;
 4. Titular:  NECHITA IONUȚ ȘTEFAN "PUZ - Introducere teren în intravilan și amenajare incintă pentru construire locuință individuală și spații servicii", Târgu Lăpuș, extravilan PUSTĂ, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 05.04.2016 (publicat în 20.05.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BURDE MARCEL, PĂCURAR ANCA, POP GHEORGHE "PUD - Constituire trup intravilan în municipiul Baia Mare, construire ansamblu de locuințe individuale cu maxim 3 nivele", Baia Mare, str. Petofi Sandor, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 24.05.2016 (publicat în 26.05.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  DUMITRESCU EDUARD MARIAN "PUD - Construire birouri P+1E, depozit P și gard la stradă", mun. Baia Mare, Aleea Electrolizei, nr. 8, jud. Maramureş;
 2. Titular:  TRANS CARPATICA  S.R.L. "PUD - Spălătorie autocamioane, împrejmuire proprietate și platformă pavată", mun. Baia Mare, str. Speranței, f.n., jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 26.04.2016 (publicat în 26.04.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  POP VASILE "PUZ - Introducere teren în intravilan, pentru construire sală de evenimente și împrejmuire teren, în comuna Dumbrăvița, jud. Maramureș", com. Săcălășeni, sat Coruia, str. Mesteacănului, nr. 30, jud. Maramureş;
 2. Titular:  TAFFO  S.R.L. "PUZ - Unitate de prelucrare lemn prin schimbare de destinație la AC nr. 107/17.11.2015 și construire hală gater, uscătoare și copertine", comuna Cicârlău, str. DE58, nr. 107/1, jud. Maramureș;
 3. Titular:  OVIPLAST  S.R.L. "PUD - Demolare parțială, extindere și etajare construcție existentă cu destinația de locuire. Clădire nouă Locuințe colective în Baia Mare, str. V. Lucaciu, nr. 112", Baia Mare, str. V. Lucaciu, nr. 112, jud. Maramureș;

 

Şedinţa CSC din 14.05.2016 (publicat în 16.05.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BERINDE DORIN MIHAI "PUZ - Introducere teren în intravilan, realizare ansamblu de locuințe și dotări  - servicii aferente, amenajări incinte, împrejmuiri, racorduri și branșamente utilități", Baia Mare, str. Petofi Sandor, f.n., jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 10.05.2016 (publicat în 12.05.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BREBAN PETRU "PUZ - Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe", Baia Mare, str. Mihai Eminescu, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  ROGOJAN MIHĂIȚĂ DUMITRU, SZUTOR LAURA LAVINIA "PUD - Piscină descoperită, spații agrement și împrejmuire", Cicârlău, f.n., jud. Maramureş;
 3. Titular:  TEOMAR S.R.L. "PUZ - Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe D+P+1", Baia Mare, str. Copalnic și str. Cărbunari, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 10.05.2016 (publicat în 11.05.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  Consiliul Local TĂUȚII MĂGHERĂUȘ "PUG - Plan Urbanistic General al orașului Tăuții Măgherăuș", Tăuții Măgherăuș, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 12.04.2016 (publicat în 14.04.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  STAIMS CON  S.R.L. "PUZ - Zonă sportivă EST și structuri turistice de primire Cavnic", Cavnic, str. Maramureșului, jud. Maramureş;
 2. Titular:  POP VASILE "PUZ - Schimbare de funcțiune din A 1b+  în funcțiune de locuire, Casă de locuit P+M și împrejmuire teren", Baia Mare, b-dul Independenței, f.n., jud. Maramureş;
 3. Titular:  ELLETI COM TRANS  S.R.L. "PUZ - Amenajare de agrement - Reabilitare bazine piscicole și spațiu verde adiacent, Extindere cabană și construcție pavilion, Construcție hotel, piscină și platforme parcare", Baia Sprie, str. George Coșbuc nr. 120A, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 05.04.2016 (publicat în 08.04.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MUREȘAN GABRIELA LILIANA "PUD - Casă de locuit P+E și anexă garaj", Baia Mare, str. Ciocârliei nr. 10A, jud. Maramureş;
 2. Titular:  MĂȚAN FLOARE "PUZ - Amplasare casă de locuit D+P+2E", localitate Groși, com. Satu Nou de Sus nr. 84, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 15.03.2016 (publicat în 18.03.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  GADOLA SORIN "Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Complex agro-turistic sat Breb", sat Breb, comuna Ocna Șugatag, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 08.03.2016 (publicat în 08.03.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  LAZĂR NATALIA NICOLETA Î.I. "Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Pensiune agroturistică "Casa cu Flori"", comuna Dumbrăvița, sat Chechiș, nr. 25, jud. Maramureş;
 2. Titular:  RONED IMOBILIARE  S.R.L. "Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Introducere teren în intravilan, realizare ansamblu de construcții cu funcțiuni mixte: locuințe și dotări - servicii aferente, amenajări incinte, împrejmuiri, racorduri și branșamente utilități", municipiul Baia Mare, cartier Valea Borcutului, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 09.02.2016 (publicat în 11.02.2016, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CREȚ MARINEL "Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Etajare bloc de locuințe", Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 70/7, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 15.12.2015 (publicat în 18.12.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MUTH CLAUDIU MARIUS "Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Hală vulcanizare şi dezmembrări auto", Baia Mare, b-dul Republicii.nr. 88, jud. Maramureş;
 2. Titular:  R.N.P. ROMSILVA - Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului "Planul de Management Integrat  (PMI)  - al Parcului Natural Munţii Maramureşului şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0124 Munţii Maramureşului şi ROSPA0131 Munţii Maramureşului", Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie.nr. 20, jud. Maramureş;
 3. Titular:  SIMF MARIA "Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare şi lotizare pentru construire locuinţe colective mici", Baia Mare, str. Viilor, f.n., jud. Maramureş;
 4. Titular:  PRIMĂRIA COMUNEI MOISEI "Planul Urbanistic General (PUG) - al comunei Moisei", comuna Moisei, str. Principală nr. 1300, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 08.12.2015 (publicat în 11.12.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BABICI LEONTIN "Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare şi construire locuinţe unifamiliale D+P+M", Baia Mare, str. Miron Costin, f.nr., jud. Maramureş;
 2. Titular:  TRENISAN TEOFIL MIRCEA "Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Hală depozitare şi procesare legume-fructe", Baia Mare, b-dul Unirii, nr. 11/38, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 17.11.2015 (publicat în 19.11.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ELECTRO SISTEM S.R.L. "Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Schimbare funcţiune în zonă industrială", Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 4B, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 27.10.2015 (publicat în 29.10.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MUNTEAN IOANA FLORINA "Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Locuinţă D+P+E şi împrejmuire teren", Baia Mare, b-dul Independenţei, f.n., jud. Maramureş;
 2. Titular:  CHIRA MARIN - "Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Construire două locuinţe parter şi împrejmuire", Baia Mare, str. Vrancei, jud. Maramureş;
 3. Titular:  NAP CONSTRUCCIONES S.R.L. "Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - Hală de producţie hrană pentru câini", Baia Mare, b-dul Independenţei nr. 57, jud. Maramureş;
 4. Titular:  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE "Planul Urbanistic Zonal (PUZ) - al municipiului Baia Mare", Baia Mare, str. Gării, jud. Maramureş;
 5. Titular:  PRIMĂRIA COMUNEI BOGDAN VODĂ "Planul Urbanistic General (PUG) - al comunei Bogdan Vodă", comuna Bogdan Vodă, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 19.10.2015 (publicat în 22.10.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  GRĂDINA BOTANICĂ ALEXANDRU BORZA - Planul de Management "Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii din cadrul sitului Bîrsău - Şomcuta (ROSCI 0275) în vederea elaborării planului de management specific siturilor Natura 2000", sit existent pe suprafaţa a două judeţe: Maramureş şi Satu Mare;

Şedinţa CSC din 07.07.2015 (publicat în 17.09.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ALAVAL PROD COM  S.R.L. "PUD - Sediu firmă şi extindere hală parter", Baia Mare, str. Mihai Eminescu, nr. 93, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 15.09.2015 (publicat în 15.09.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  HEXALIT  S.R.L. "PUZ - Introducere teren în intravilan pentru complex de alimentaţie publică şi spaţii de cazare, împrejmuire proprietate", extravilan Târgu Lăpuş, str. Piaţa Eroilor, bloc TL1A, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 07.09.2015 (publicat în 09.09.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  VAIDA FLORIAN NICOLAE "PUD - Complex de locuinte colective", Baia Mare, str. George Cosbuc, f.n., jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 06.09.2015 (publicat în 08.09.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  RCS&RDS S.R.L. "PUD - Amplasare statii de baza pentru servicii de comunicatii electronice (3G) - MM00327", Baia Mare, str. Paltinisului nr. 65, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 01.09.2015 (publicat în 04.09.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  RUSTIC CONSTRUCT S.R.L. "PUZ - Demolare barăci metalice şi hală gater, construire hală", Baia Mare, str. Victoriei nr. 136A, jud. Maramureş;
 2. Titular:  CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ "PUZ - Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare la Aeroportul Internaţional Baia Mare", Tăuţii Măgherăuşi, str. 66, nr. 22, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 30.07.2015 (publicat în 22.08.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  B&K ELECTRO SYSTEM S.R.L. "PUZ - Schimbare de destinaţie şi introducere în intravilan pentru atelier de produse pentru investiţia: distribuţia electricităţii, teren de sport multifuncţional şi o structură de primire turistică cu locuri de cazare", Tăuţii Măgherăuşi, str. Nistru nr. 102, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 11.08.2015 (publicat în 14.08.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MARYNK IDEEA S.R.L. "PUD - Hală producţie geam termoizolant şi depozitare P+mez", Baia Mare, str. Topazului nr. 2B, jud. Maramureş;
 2. Titular:  SIFA INTERNATIONAL S.R.L. "PUD - Extindere hală de producţie", Baia Mare, str. Luminişului nr. 2B, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 28.07.2015 (publicat în 31.07.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  MOLDOVAN SILVESTRU "PUD - Spaţii pentru birouri, hală depozit, împrejmuire şi gard la front stradal", Baia Mare, str. Oborului f.nr., jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 30.06.2015 (publicat în 03.07.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  POP VASILE, POP MARIA "PUD - Spaţiu pentru vulcanizare, spălătorie auto şi birouri P, P+E", Baia Mare, str. Independenţei f.nr., jud. Maramureş;
 2. Titular:  FLORUŢĂ ARDELEAN "PUD - Hală de depozitare şi prezentare produse industriale", Baia Mare, str. Mihai Eminescu nr. 136D, jud. Maramureş;
 3. Titular:  ACHIM CĂLIN VASILE şi ACHIM VIORICA LEONTINA "PUZ - Locuinţă P+M, anexă, împrejmuire şi acces la DN 1C-E58", Şomcuta Mare, sat Finteuşu Mare, f.nr.-"La Pădure", jud. Maramureş;
 4. Titular:  VERDEŞ NICOLAE VASILE (reprezentant U.A.C.E. SRL) "PUZ - Extindere a fabricii de profile extrudate din aluminiu pentru industria aeronautică", Şomcuta Mare, sat Finteuşu Mare, f.nr.-"La Pădure", jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 16.06.2015 (publicat în 16.06.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  GÎTA VASILE "Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUD nr. 820/2013 privind obiectivul casă de locuit P+1E cu trei apartamente aprobat prin HCL 315/2013", sat Sârbi, str. Independenţei nr. 11, comuna Fărcaşa, jud. Maramureş;
 2. Titular:  LIBOTEAN IONELA ANCUŢA "PUZ - casă de locuit parter", Baia Mare, str. Fântânele nr. 16, jud. Maramureş;
 3. Titular:  MUNICIPIUL BAIA MARE "PUZ - reabilitarea şi reconfigurarea Pieţei Izvoarelor din municipiul Baia Mare", Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 37, jud. Maramureş;
 4. Titular:  PORUMB MARIA "PUZ - hală depozitare profile metalice şi împrejmuire teren", Baia Mare, Aleea Zambilei nr. 8, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 12.06.2015 (publicat în 12.06.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ZETE VASILE "PUZ - introducere teren în intravilan pentru amenajare zonă de agrement TĂUL CU ARINI în comuna Cicârlău", comuna Cicârlău, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 02.06.2015 (publicat în 05.06.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  SZEKELY VASILE ZOLTAN "PUD - Casă de locuit P+M", mun. Baia Mare, str. Victor Babeş nr. 13/39, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 26.05.2015 (publicat în 29.05.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ZETE VASILE "PUZ - Reactualizarea reglementărilor tehnice de construire în cadrul UTR M1, VIA şi L3 în comuna Cicârlău", comuna Cicârlău, jud. Maramureş;
 2. Titular:  HORINCAR RADU DUMITRU, HORINCAR FLORENTINA "PUD - Extindere parter la casă de locuit P+M, propus a fi realizat în judeţul Maramureş, localitatea Baia Mare, str. Brânduşelor nr. 12A", Baia Mare, str. Brânduşelor nr. 12A, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 19.05.2015 (publicat în 21.05.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  SĂSĂRAN MIRCEA, BRÂGLEZAN RODICA "PUZ - Casă de locuit P+M, Casă de locuit D+P și împrejmuiri", în Baia Mare, str. Valea Borcutului f.nr. și Valea Borcutului, nr. 24A

Şedinţa CSC din 13.05.2015 (publicat în 13.05.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ASOCIAŢIA VIITORUL SATU NOU DE JOS - "PUZ - Amenajare târg de animale vii în judeţul Maramureş, Satu Nou de Jos, CF nr. 51953", Satu Nou de Jos nr. 171, jud. Maramureş;
 2. Titular:  GROBEI GABRIEL LAURENŢIU şi SATMARI MONICA - "PUD - Locuinţă unifamilială P+1 şi împrejmuire, judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, Vasile Lucaciu nr. 140", Baia Mare, b+dul Decebal nr. 9/52, jud. Maramureş;
 3. Titular:  PRIMA MINERAL  S.R.L. - "PUZ - Introducere teren în intravilan pentru amenajare piscicolă în judeţul Maramureş, localitatea Sălsig, CF nr. 50259", Sălsig nr. 214A, jud. Maramureş;
 4. Titular:  STEDRADIS - "PUZ - Platformă de producţie şi servicii şi introducere teren în intravilan în judeţul Maramureş, Târgu Lăpuş, extravilan şi str. L. Rebreanu nr. 104", Târgu Lăpuş, str. L. Rebreanu nr. 474, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 21.04.2015 (publicat în 21.04.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  CLASILUC  S.R.L. - "PUZ - Locuinţă colectivă D+P+2E+Mretras", localitate Baia Mare, str. Liliacului, jud. Maramureş;

Şedinţa CSC din 08.04.2015 (publicat în 09.04.2015, observaţii şi comentarii timp de 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  BMG BOTA & DUMITRE  SRL-D - "PUZ - Schimbare de destinaţie pentru construire Complex servicii auto", localitate Călineşti-Oaş, jud. Satu Mare;
 2. Titular:  PRIMĂRIA COMUNEI CICÂRLĂU - "PUZ - Introducere teren în intravilan pentru amenajare zonă de agrement Tăul cu arini în comuna Cicârlău", localitate Cicârlău, jud. Maramureş;

 

Şedinţa CSC din 31.03.2015 (publicat în 03.04.2015, observaţii şi comentarii timp 10 zile calendaristice de la data publicării) aici.

 1. Titular:  ZAH IOAN - "PUZ - Extindere casă de locuit şi schimbare de destinaţie în şcoală internaţională privată P+1 (clasele 0-IV)";
 2. Titular:  AUTO EXPERT S.R.L. şi AUTO EXPERT SERVICE S.R.L. - "PUZ - Hală auto service demontabilă cu regim de înălţime P şi Hală auto service cu regim de înălţime P+1E";
 3. Titular:  PODINĂ MIHAELA - "PUD - Spaţiu comercial P+1";

 

Şedinţa CAT din 23.12.2014 (publicat în 23.12.2014, valabil până în 05.01.2015) aici.

 1. Plan Urbanistic General - titular: Primăria comunei Copalnic Mănăştur;

 2. Plan Urbanistic General - titular: Primăria comunei Remetea Chioarului;

 3. Plan Urbanistic Zonal - titular: Topan Simona;

 4. Plan Urbanistic General - titular: Primăria comunei Giulesti.

 

Şedinţa CAT din 09.12.2014 (publicat în 09.12.2014, valabil până în 19.12.2014) aici.

 1. Plan Urbanistic Zonal - Locuinţe individuale în Seini, zona Mandi Castel; titular PRICHICI IOAN DANIEL;

 2. Plan Urbanistic Zonal - Motel P+2, vestiar, hală P+1 cu birouri şi împrejmuire în Recea, f.n.; titular AUTO EDIMAT SRL;

 3. Plan Urbanistic de Detaliu - Extindere şi etajare locuinţă unifamilială, împrejmuire proprietate în Baia Mare, str. Holloşi Şimon, nr. 61; titular BONEA SIMONA DIANA;

 4. Plan Urbanistic de Detaliu - Construire locuinţă parter şi împrejmuire teren în Baia Mare, str. Dumbravei, nr. 52: titular BRÎNDUŞE VASILE ALIN.