Back

2. Autorizaţii Integrate de Mediu emise de către APM Maramureș

Autorizații integrate de mediu pentru instalații IPPC pe teritoriul județului Maramureș

Nr. crt.

Titular

Activitate

Adresa instalației

Autorizația

Valabilitate

Observații

1.

MECANICA SIGHETU SA

Fabrică de producere a organelor de asamblare cu instalație de acoperiri metalice

Sighetu Marmaţiei, str. Unirii, nr. 44-46

01 din 10.09.2021

cu viză anuală

*)

 

2.

COMBIMAR SA

Ferma de păsări nr. 1

mun. Baia Mare, str. Mocirei, nr.1

18-1 din 29.08.2018

cu viză anuală

*)

 

3.

ROMAVIS SRL

Fermă creștere păsări

oraşul Seini, str. Someş, nr. 2A

17-01 din 27.06.2017

26.06.2027

 

4.

DANAMARI SRL

Ferma de creștere porcine Seini

oraşul Seini, str. Someş, nr. 2

88-NV6 din 30.10.2007

30.10.2017

solicitare de reautorizare respinsă

5.

ECO BROILER SRL

Ferma de păsări Seini

oraşul Seini, str. Someş, nr. 1-3

19-2 din 19.08.2019

19.09.2029

transferată
(vezi aici)

6.

ARAMIS INVEST SRL

Fabrica de burete

Baia Mare, str. Speranței, nr. 3-5

19-1 din 23.01.2019

cu viză anuală

*)

 

7.

RAMISA IMPEX SRL

Fermă de creștere a găinilor ouătoare

comuna Băsești, nr. 310

14-1_MM din 22.04.2014

cu viză anuală

*)

revizuită in 29.03.2021
 
8. KARIN SRL Fermă de găini ouătoare oraşul Seini, str. Someş, nr. 2 15-1 MM din 06.10.2015 05.10.2025 revizuită in 24.05.2021
9. UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL Fabrică de profile extrudate din aluminiu comuna
Dumbrăvița, nr. 244A
16-1 MM din 25.01.2016 24.01.2026 revizuită în 20.03.2017
10. SERVICIUL DE BIOGAZ - ORAȘ SEINI Instalaţie pilot pentru producerea biogazului oraşul Seini, str. Fermelor, fn 16-2 din 10.11.2016 09.11.2026

modificări 
Decizia 228/18 și Anexa nr. 1

transferată (vezi aici)

11. AGROFERM DEAC  SRL Fermă pentru creștere și îngrășare porci comuna Băsești, sat Băsești, nr. 312, DJ 108D, jud. MM 19-3 din 10.10.2019

cu viză anuală

*)

 
12. SELECT FERM  S.R.L. Ferma de porci SELECT FERM Ardusat comuna Ardusat, loc. Ardusat, nr. 39, jud. MM 20-01 din 12.02.2020

cu viză anuală

*)

 

 

NOTĂ: * Conform Legii nr. 219 din 15 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, Articolul I, Alineatul 2., ”Autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală.”