Prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest

Prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest 

 

Directiva Consiliului nr. 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cauzată de azbest, transpusă în legislaţia României prin HG nr. 124/2003, completată şi modificată de HG nr. 734/2006 şi HG nr. 210/2007, reglementează activităţile privind comercializarea şi utilizarea azbestului şi a produselor care conţin azbest.

În vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a prevenirii, reducerii şi controlului poluării mediului cu azbest, de la 1 ianuarie 2007 au fost interzise toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest. 

Azbestuleste numele generic al unui grup foarte larg de silicaţi minerali, fibroşi având culori variate şi lungimi sau structuri cristaline diferite, din care fac parte serpentinele (crisotilul - CAS nr.12001-29-5 (cunoscut ca şi azbest alb) şi amfiboliţii (amozitul şi crocidolitul), utilizaţi în domenii foartediverse precum cel al construcţiilor (pentru izolarea termică şi electrică a clădirilor), mineritului, industriei producătoare de nave maritime sau fabricaţiei echipamentelor ignifuge de protecţie, având în vedere proprietăţile azbestului de a fi foarte rezistent la căldură şi durabil.

Dintre aceşti compuşi silicatici, amfiboliţii, în general, şi crocidolitul (CAS nr. 120001-28-4 cunoscut ca şi azbest albastru), în special, prezintă cel mai mare risc patogen.

Fibrele de azbest sunt aeropurtate, iar materialul poate provoca daune organice severe celor care îl inhalează. Inhalarea fibrelor de azbest poate avea efecte asupra sănătăţii umane, provocând probleme respiratorii grave, incluzând aici azbestoza, exprimată prin intensa fibrozare a pleurei pulmonare, cancerul pulmonar şi mezoteliomul. Se ştie că fibrele de azbest produc intense efecte genotoxice şi citotoxice, determinând inflamarea cronică a plămânilor care, datorită leziunilor proliferative dobândite, oferă condiţii propice de creştere a celulelor mutagene ale cancerului. Expunerea la azbest poate reprezenta o sursă de infecţii pulmonare pe viaţă.

Pentru realizarea inventarului la nivel judeţean privind activităţile în care se utilizează azbest, a fost întocmită baza de date cuprinzând agenţii economici producători, utilizatori finali, deţinători de produse cu conţinut de azbest. A fost inventariat azbestul conţinut în construcţia clădirilor sau a halelor industriale, precum şi cantităţile de produse cu conţinut de azbest. Informatiile centralizate, aferente anului 2009, sunt prezentate în tabelul alăturat:

 

Situaţia azbestului în construcţii

Situaţia azbestului în articole

Acoperişuri cu azbest, m2

Deşeuri cu conţinut de azbest

Plăci de azbociment

Tuburi din azbociment

Fir de azbest

165943,57

10 tone

28,41 tone

2729,3 tone

0,034 tone

 

 

Link la Chimicale - Azbest  – legislatie specifica - pagina web a ANPM