Cadru legislativ

Legislatie: Legea 24/1994  pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 Legea 3/2001 ...