Cadrul legislativ şi acte necesare - Autorizaţia de mediu

Cadru legislativ

Cadrul legal: OUG nr. 95/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările si completările ulterioare, precum şi Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei mediu;

Activităţile supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu se regăsesc în Anexa nr. 1, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Acte necesare la solicitarea autorizației de mediu

La solicitarea autorizaţiei de mediu sau, după caz, cu minim 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente, titularul activităţii este obligat sa depună la Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş un dosar cuprinzând următoarea documentaţie:

  • cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;
  • fişa de prezentare şi declaraţie, potrivit Anexei nr. 2 (doc↓) a Ordinul nr. 1798/2007;
  • dovada ca a făcut publica solicitarea prin cel puţin una din metodele prevăzute în anexa 3, Ordinul nr. 1798/2007;
  • plan de situaţie (copie) în sistemul de coordonate Stereografic 1970;
  • plan de încadrare în zona (copie);
  • după caz, proces-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit ordinului MAPM nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, Nota privind stadiul de realizare a Programului pentru conformareexistent;
  • dovada plătii tarifului pentru „Evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu", tarif 500 lei, conform Ordinului MMDD nr. 1108/2007 (publicat în M.Oficial nr. 629/13.09.2007) modificat prin Ordinul nr. 890/2009.