Cadru legislativ și acte necesare la solicitarea acordului de mediu

Acte necesare la solicitarea acordului de mediu

-  cerere 
-  notificare - continutul cadru al Notificarii (doc)
-  certificat de urbanism (copie)
-  plan de situaţie anexa la certificatul de urbanism (copie), in sistemul de coordonate Stereografic 1970 si viza A.N.C.P.I.;
-  plan de încadrare în zonă (copie)
-  dovada plăţii tarifului conform Ordinul 1108/2007 modificat prin Ordinul 890/2009;

  Cadru legislativ

  • HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
  • Ordinul MMP nr. 135/2010 (MO Partea I, nr. 274/27.IV.2010) pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
  • Ordinul MAPM nr. 863/2002 (MO 52/30.01.2003) pentru aprobarea Ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
  • Ordinul nr.864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră;
  • Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.