DIRECTIVA 2010/75/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluării) (reformare)

Despre Directiva IPPC

Despre Directiva IPPC reformată

Despre BAT şi BREF

Lista celor mai bune tehnici disponibile (BREF)

http://www.anpm.ro/lista_celor_mai_bune_tehnici_disponibile_bref-11580


Inventarul local al instalaţiilor IPPC

Inventarul instalaţiilor IPPC,
care intră sub incidenţa reglementărilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, din judeţul Maramureş, pot fi consultate în Secțiunea Reglementări - Autorizația integrată de mediu, aici.