Back

Respingerea solicitării autorizaţiei de mediu

Conform art. 14 din Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798 din 19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 27.11.2007:

   Art. 15. - Autorizaţia de mediu nu se emite:

   a) dacă nicio variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea în condiţiile care permit autorizarea, raportate la standardele şi reglementările în vigoare;
  b) dacă titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedură;
  c) în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile impuse în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;
  d) în situaţia în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în programul pentru conformare, anexă la autorizaţia de mediu emisă anterior. 

 

De asemenea potrivit art. 15 alin. 3 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare «Nerespectarea termenelor stabilite de autoritatea competentă de protecţia mediului în derularea procedurilor de reglementare conduce la respingerea solicitării».